Masaru Emoto vízzel kapcsolatos kísérletei világhírűvé váltak. Habár sokan kételkednek a tudományos eredményeiben, a kísérletek alapelve mégis további gondolkozásra késztet, mivel sok mindenre kapunk magyarázatot általa.

A vízzel csodát lehet tenni
 
Bizonyára mindannyian emlékeztek a tiszai ciánszennyezésre. Akkor a tudósok azt mondták, bő 60 év, mire valamelyest elkezd regenerálódni a Tisza. Mégis, egy év sem telt el, és olyan mértékben éledt újjá a folyó, hogy enni lehetett belőle a halakat – bizony ezt művelték már akkor a magyar mágusok. Ilyen csoda Jézus óta nem történt, mint akkor itt a Kárpát-medencében, mégis agyonhallgatták az egészet. Most a Marcal vize lett hasonlóan agyonszennyezve, és most is ugyanaz a feladatunk, ugyanúgy. Szerintem közös összefogással most is rövid időn belül helyreáll ott is az élővilág.
 
Dr. Masaru Emoto. Ő az a japán tudós, aki fényképekkel is bizonyítani tudja, hogyan lehet a szavak és az ima erejével befolyásolni a víz tulajdonságát. Javaslom, hogy mindenki, aki képes rá, alkalmazza ezt a gyógyító képességét az újabb mérgezett vizeink teljes meggyógyítására. Használjuk újra közösen azt a képességünket, ami már egyszer csodát tett itt nálunk.
 
Más nyelveken a vízkristály 6 ágat képez, de ha magyarul beszélünk hozzájuk, hét ágúvá válik. Más nyelveken ha imádkoznak a vízhez, hét ágú kristályt képez. Az én elméletem szerint ha magyarul imádkozunk a vízhez, akkor nem 8 ágú, hanem 9 ágú lesz a vízkristály. Ezt az elméletemet nem bizonyította be senki, de szerintem a Tisza rekord gyorsaságú újraéledése eléggé hatalmas bizonyíték erre.
 
Természetesen az itt leírt fizikai beavatkozás is hatékony lehet a most megmérgezett vizeink újraélesztésére. Ehhez azonban sajnos nem értek, de szívesen továbbküldöm és megosztom Veletek ezt az információt is.
 
A VÍZ REJTETT BÖLCSESSÉGE
(Részletek Masaru Emoto könyvéből)
 
A fizikusok forradalmi felfedezése szerint az emberi gondolat, és megfigyelés hat a bennünket körülvevő anyagi valóságra.
A víz nem csak kémiailag igazolható anyagokat tartalmaz, hanem mindenféle egyéb információkat is, melyekkel érintkezésbe kerül. Képes mindenféle jellegű információt meghatározott frekvenciamintán tárolni, és ezt más rendszerekre – például az élő szervezetre – átvinni.
 
Mindeddig csak a homeopátia bizonyítékaiból tudtuk, hogy a víz képes információt tárolni. Emoto azonban új módszerrel kezdte vizsgálni a víznek ezt a képességét. Egy új eszközt használ, a mágneses rezonanciaanalizáló (MRA) készüléket, amely láthatóvá teszi az emberi szem számára a vizsgált anyagokban lévő energiákat.
 
Minden egyes gondolatnak megvan a maga frekvenciája, egy adott hullámhossz, pozitív vagy negatív, örömteli és építő, kellemetlen vagy romboló. Ezt a hullámhosszt a másik ember rezonanciaként, vagy disszonanciaként érzékeli, kellemesként vagy zavaróként.
A természetes vízben gyönyörű kristály alakzatok jelennek meg a csapvízzel ellentétben -, és még pompásabb, ha a víz zenei aláfestést is kap. Ugyancsak látványos változásokat okoz a kristályokban, ha a természetes víznek különböző szavakat mutatunk, mint például hála vagy ostoba.
 
Napjainkban az orvostársadalom az energia szállítójának kezdi tekinteni a vizet, és betegségek kezelésére is alkalmazza. A homeopátia az egyik terület, ahol felismerték a víz értékét. A homeopátiában ahelyett hogy az anyag hatását alkalmazva szüntetnénk meg a tüneteket, a vízbe másolt információt használjuk a betegség által előidézett tünetek információjának kitörlésére. Tehát a víz képes információt másolni és tárolni. Az óceánok vize emlékeket őriz a benne élő lényekről. A gleccserek talán a bolygó történetének évmillióit rejtik magukban.
A fényképek a kristályokról a következő módon készülnek: ötven petricsészébe ötven különböző vízmintát helyezek. Az edényeket három órán át 20 celsius fokon fagyasztom a hűtőben. Ennek eredményeképpen a csészékben a felszíni nyomás hatására körülbelül egy milliméter átmérőjű jégcseppek alakulnak ki. A kristály akkor jelenik meg, amikor megvilágítjuk a jégcsepp csúcsát.
 
Természetesen soha nem jön létre ötven hasonló vízkristály, és olykor egyáltalán nem alakulnak ki kristályok. Amikor grafikusan ábrázoltuk a kristályok kialakulását, rájöttünk, hogy más vízben másféle kristályok jelennek meg. Közülük néhány kifejezetten hasonló, mások alaktalanok, és bizonyos fajta vizekben egyáltalán nem alakulnak ki kristályok.
 
A zene rezgése hatással van a vízre. A kísérletekben egy asztalra két hangfal közé egy pohár vizet helyeztek, és olyan hangerővel játszották le a zenét, amelyen az ember normális körülmények között hallgatná. Amikor klasszikus zenét játszottunk a víznek, minden esetben szabályos alakú, pontosan megkülönböztethető formákkal rendelkező kristályok keletkeztek. Ezzel szemben, amikor erőszakos heavy metal zenét játszottunk le, a legjobb esetben is csak töredékes, torz kristályok jelentek meg.
 
Kísérleteink azonban ezzel nem értek véget. Arra gondoltunk, mi lenne, ha szavakat vagy kifejezéseket írnánk egy darab papírra, majd vízzel töltött üvegek köré tekernénk azokat úgy, hogy az írás befelé nézzen. Nem tűnt elképzelhetőnek, hogy a víz képes elolvasni és megérteni a szavak jelentését, majd annak megfelelően megváltoztatni a formáját. Azonban a zenével végzett kísérletekből tudtam, hogy történhetnek különös dolgok.
 

                   "köszönöm" és "megöllek"
A víz, amelynek a köszönöm szót mutattuk, gyönyörű hatszögletű kristályokat hozott létre, míg abban, amelyre az ostoba szót helyeztük, alaktalan és töredezett kristályok jöttek létre.
 
 
A további kísérletekből az derült ki, hogy a pozitív hangvételű kifejezések mint például a tedd meg, kérlek szemrevaló, szabályos alakú kristályokat eredményeznek, a negatív hangvételű kifejezések, mint a csináld!, hatására pedig szinte egyáltalán nem jönnek létre kristályok.
 
A kísérletek eredményeiből a szavak hatalmáról tanulhatunk. A kedves szavak rezgése jótékony hatással van világunkra, míg a durva szavak rezgése romboló erejű.
 
A leggyönyörűbb és legkifinomultabb kristály amelyet valaha láttam a kristály, amely a szeretet és hála szavak hatására jött létre. Úgy nézett ki, mintha a víz boldogságát egy nyíló virág megalkotásával ünnepelte volna.”
 
„Japánban úgy tartják, hogy a lélek szavai egy szellemben lakoznak, amelynek neve kotodama, a szavak szelleme, és a kimondott szavak ereje megváltoztathatja a világot. Mindannyian tisztában vagyunk azzal, hogy szavaink nagymértékben befolyásolják gondolkodásmódunkat és érzéseinket, és minden könnyebben megy, ha pozitív szavakat használunk. Azonban egészen mostanáig nem láthattuk a pozitív szavak hatásának fizikai megjelenési formáját.
 
A szavak által a lélek jut kifejeződésre. Nagyon valószínű, hogy lelkiállapotunk óriási hatással van a testünk nem kevesebb mint 70 százalékát kitevő vízre, és ez a hatás nem elhanyagolható mértékben jelenik meg testünkben is. Aki jó egészségnek örvend, annak jó a kedélye is. Persze nem meglepő, hogy az egészséges lélek egy egészséges testben érzi magát a legjobban.
 
Minden torzulás a lélek torzulása, és ez magára a világegyetemre is hatással van. Ahogy egyetlen csepp is vég nélkül szétterjedő fodrozódást kelt a vízben, ugyanúgy terjed szét az egész világon és eredményez torzulásokat egyetlen lélek is.
 
A víz világosan megmutatja, hogyan éljük az életünket. A víz története az egyes sejtekből indul, hogy felölelje az egész világegyetemet.
 
Mi alkotja a világegyetemet?
 
A Lét rezgés. Az egész világegyetem rezeg, és minden létező saját, egyedi frekvenciájú rezgést kelt.
 
Mára a kvantummechanika tudománya egyértelműen tényként fogadja el, hogy az anyag nem más, mint rezgés. Ha valamit a legkisebb alkotóelemeire bontunk, mindig egy különös világba érkezünk, ahol csak részecskék és hullámok léteznek.”
 
„Minden örök mozgásban van, és folyamatosan rezeg.”
 
„Az ember is rezeg, és mindenkinek a rezgésszáma egyedi. Akit mély bánat gyötör, a bánat rezgését árasztja magából, aki vidám és teljes életet él, annak megfelelő rezgést bocsát ki. Aki szeretetteljes, a szeretet rezgését küldi magából, viszont aki rosszindulatú dolgokat tesz, sötét és visszataszító rezgést áraszt. Ugyanez vonatkozik a tárgyakra és a helyszínekre is. Például vannak olyan helyek, ahol gyakran történnek balesetek, és van, ahol minden sikerül, és amely örömteli érzéseket kelt.”
 
Minden rezeg, méghozzá a saját frekvenciáján. Az, hogy minden rezeg, azt jelenti, hogy minden hangot kelt.
 
Persze nem minden hangot hallhatunk. Ismereteink szerint az emberi fül általában a 15 és 20000 Hz közötti rezgéstartományban képes érzékelni a hangot. Tulajdonképpen szerencse, hogy hallásunk korlátozott – ellenkező esetben valószínűleg nem tudnánk aludni éjszaka. És amiképpen hang keletkezik, úgy létezik egy mesteri hallgató is, amely érzékeli a hangot: a víz.
 
A zene és a kimondott szó rezgés, amelyet gyakorlatilag mindenki könnyen megért, és értelmezni tud. Az olyan hangok, mint amilyeneket például egy buddhista temetési szertartás éneke során képez az emberi hang, gyógyító frekvenciát képesek gerjeszteni.
De mi a magyarázat arra a jelenségre, hogy a kristályképződést befolyásolják a víznek megmutatott papírra írt szavak? Maguk az írott szavak is egyedi rezgést bocsátanak ki, amelyet a víz érzékel. A víz híven tükrözi a világon létrejövő összes rezgést, és ezeket az emberi szem számára látható formába önti. Amikor a víznek egy írott szót mutatunk, rezgésként jut el hozzá, és üzenetét egy sajátos alakzattal fejezi ki. (A betűket a szavak kifejezésére szolgáló vizuális jeleknek is tekinthetjük.)
 
A 21st Century Science and Technology című amerikai tudományos folyóirat 1989. március-áprilisi számában Warren J. Hamerman arról ír, hogy az emberi test szerves anyaga olyan frekvenciájú hangot gerjeszt, amely 42 oktávval a középső C (a zongora klaviatúrájának közepe melletti billentyű) feletti hangnak feleltethető meg. A középső C a modern szabvány szerint körülbelül 262 Hz, tehát ez a hang durván 570 billió Hz lehet. Mivel a Hz másodpercenkénti rezgésszám, ez azt jelenti, hogy az ember 570 billiószor rezeg egy másodperc alatt, vagyis elképzelhetetlenül nagy számmal kifejezhető mértékben.
 
Nehéz elképzelni 42 oktávot, és megérteni, milyen mérhetetlenül változatos és egyedülálló az ember frekvenciája. Az ember egy világegyetemet hordoz magában, amely egymást átfedő frekvenciával kozmikus méretű szimfóniát hoz létre.
 
Mindent a tudat teremt
 
A csapvízben a hozzáadott klór miatt nem alakulnak ki teljes és egész kristályok. A klór alkalmazását legelőször a 20. század kezdete táján Londonban vezették be.
 
A csapvízzel ellentétben a források, folyók felső szakaszán és más természetes források vizében gyönyörű kristályok képződnek.
Az esővíz szennyezettsége mára globális méretűvé vált. Megkíséreltem felvételeket készíteni egy japán nagyváros dioxinnal szennyezett csapvizében kialakuló kristályokról, de a vízben a kristályoknak még halvány nyomuk sem jelent meg. Az ipari szennyeződés belépett a körforgásba, útja során beszennyezi a vizet, amely a mérgező anyagokat széthordja a világban.
 
A szennyeződés a tudatunkból származik. Mindenáron bőségben és kényelemben akartunk élni, és önzésünk környezetszennyezéshez vezetett, amely mára a bolygó minden szegletére kihat.
 
A kristályokról készült fényképek megmutatták, hogy a víz lelkünk tükre.
 
Ha valaki azt állítja, hogy a tudat hatással van a fizikai világra, szokás szerint azt kockáztatja, hogy tudatlansága okán kiközösítik. Azonban a tudomány fejlődése arra a pontra jutott, ahol a tudat és az elme megértésének kudarca a körülöttünk lévő világ nagy részének csak korlátozott mértékű megismerését teszi lehetővé.
 
A kvantummechanika, bizonyos pszichológiai elméletek (mint például Jung követői) és a génsebészet mind megmutatta számunkra, hogy létezik egy másik világ is azon kívül, amelyet oly jól ismerünk. Ezt a világot szemmel nem láthatjuk, ujjal nem tapinthatjuk. Ez olyan világ, ahol az idő nem létezik.
 
David Bohm, a híres elméleti kvantumkutató az érzékek számára hozzáférhető világot megnyilvánuló rendnek, a belső létet pedig rejtett rendnek nevezi. Úgy látja, hogy minden ami a megnyilvánuló rendbe létezik, a rejtett rendbe van burkolva, és a megnyilvánuló rend minden egyes része tartalmazza a rejtett rend összes információját.
 
Talán ezt nem könnyű megérteni, de arról beszél, hogy a világegyetem minden része magában foglalja a világegyetem minden részének az információját. Más szavakkal: egy egyénben  még az egyes sejtekben is a világegyetem minden információja megtalálható.
 
Japán középső részén, Fujiwara Damban, a sintó vallás singon szektájának egyik papja, Houki Kato egy mágikus erejű szöveget ismételgetett. Első találkozásunk alkalmával két fényképet mutatott nekem, amelyek , mély benyomást tettek rám, ezért tanúja kívántam lenni annak, amit megörökítettek. A tó vizéről készült egyik felvétel a ráolvasás előtt, a másik azt követően készült; az utóbbin szembeszökő különbség volt megfigyelhető: a víz jóval tisztább volt.
 
A pap a tó partján állva, körülbelül egy órán keresztül ismételgette a szöveget, amit videokamerával rögzítettem.
 
Határozottan látni lehettet, amint a víz egyre áttetszőbbé válik. Még a tó fenekén lévő növényzetet is ki lehetett venni, amely korábban rejtve maradt a zavaros vízben.
 
Ezt követően felvételeket készítettünk a kristályokról. A ráolvasás előtt kialakult kristályok torzak voltak, hatalmas fájdalomtól eltorzult arcra emlékeztettek. A ráolvasás után vett vízben azonban tökéletes és pompás kristályok jöttek létre. Egy hatszögletű alakzat egy kisebb hatszögletű alakzatot foglalt magába, és az egészet dicsfényszerű mintázat övezte.
Dr. Sheldrake elmélete szerint, ha valami megismétlődik, egy morfogenetikus mező jön létre, és a rezonancia ezzel a mezővel növeli annak valószínűségét, hogy az esemény újra megtörténjen. A morfogenetikus mező nem energia alapú információ, inkább egy ház tervrajzához hasonlítható. Ezt a rezonanciaelmélet egyik példájának is tekinthetjük. Dr. Sheldrake felvetette, hogy az események ugyanúgy képesek rezonálni, mint a hang. Az ilyen események helyszínét morfogenetikus mezőnek, az ismétlődő események jelenségét pedig morfogenetikus rezonanciának nevezi (azóta több kísérlet alátámasztotta ezt az elméletet).
 
Dr. Sheldrake szerint nem kizárólag a DNS felelős azért, hogy a családtagok hasonlítanak egymásra, hanem a morfogenetikus rezonancia is szerepet játszik ebben. Elmélete segít megérteni az úgynevezett véletlen egybeeséseket (más néven szinkronicitást), valamint a csoporttudatot (kollektív emlékezet) és az archetípusos mintákat is.
 
Dr. Sheldrake elméletének az a lényeges tanulsága, hogy ha a morfogenetikus rezonancia elterjed, hatása minden időre és térre kiterjed. Más szóval, ha létrejön egy morfogenetikus mező, azonnal hatást gyakorol minden más helyre, és ez egy pillanat alatt megváltoztatja az egész világot.
 
infó: Varga István – info@evn.hu
Forrás: www.evn.hu