Tom Kenyon részletesen elemzi a Hathorok üzenetét és konkrét tanácsokat ad arra vonatkozóan, hogy miképpen vagyunk képesek önmagunknak is megteremteni az Egyensúly Holonját, hogyan kell meditálnunk vele nap mint nap ahhoz, hogy minél inkább el tudjuk kerülni a Föld változásaival járó kellemetlenségeket. Már amit el kell, vagy el lehet kerülnünk…

Tom Kenyon gondolatai a legutóbbi Hathor üzenetről
 
 
 
A Hathorok legutolsó üzenetét szemlélve, néhány dolog jut eszembe. Először is, ez a legkijózanítóbb üzenet (eddig) amit a Föld változásairól adtak át. Ők (a Hathorok) soha nem bocsátkoznak semmiről sem, előnyben részesítik a lehetőségek megvitatását. Számtalanszor elmondták már nekem, hogy a választás erejével bármilyen helyzet megváltoztatható, vagy elhárítható. És ez bizonyosan vonatkozik arra is, amiről most beszéltek. Ennek az üzenetnek azonban a hangneme különbözik az előzőektől, és az is nagyon szokatlan, hogy két planetáris üzenetet adtak két hét leforgása alatt, ezt soha nem tették ez előtt.
 
 
 
A Hathorok már egy idő óta mondják, hogy a Föld változásainak a kezdetén vagyunk. (2007. februárjában, amikor az üzenet elhangzott – a fordító). A nemrégiben történt felerősödötten tomboló viharok és a világszerte változó időjárás erre utal. Amióta a Hathorok elkezdték átadni planetáris üzeneteiket, hogy az információt megosszuk mindenkivel, azt állították, hogy az emberi tudatosság alkotóan együttműködik a bolygó finom energiáival és, hogy ez a közreműködés bizonyos mértékben befolyásolja a földrengéseket és az időjárást is. Ez az eszme teljesen kívül áll a modern tudomány látókörén, mégis valamiképpen igaznak érzem.
 
Mivel a Hathorok, úgy tűnik nagyon buzgón igyekeznek tudatni velünk az Egyensúly Holonját, úgy vélem segítségetekre lehet, ha kicsit bővebben megvitatjuk ezt a mértani formát. Jó néhány e-mail üzenetet kaptunk a világ különböző tájairól, melyben az emberek útbaigazítást kérnek. A Hathorok ezt mondták az előző üzenetükben az Egyensúly Holonjáról, mely két héttel ezelőtt érkezett: “Azt ajánljuk, kísérletezzetek vele, játszatok vele és váljatok mesterévé ennek az egyszerű mértani formának. Állandóan legyen veletek éber tudatosságotokban, hogy bármikor meg tudjátok alkotni, ha szükség van rá, önmagatok és szeretteitek számára is. Holonnak hívják és mi most egészen pontosan az oktaéderről beszélünk, azaz az Egyensúly Holonjáról.

Képzeld el önmagad egy fény piramissal körülvéve a felső testedet, és egy ugyanolyannal az alsó testedet. Ezek négyzet alapú piramisok, az egyik felfelé, a másik lefelé mutat. Te ennek a közepén vagy. Ha fekszel, akkor a négyzeten vagy, ahol a két piramis összeér, és a feletted lévő piramis azonos az alattad lévő piramissal. Olyan nagyra vagy olyan kicsire méretezed, ahogy a kedved tartja, mind addig, amíg teljes egészében benne vagy.


Állva vagy ülve, az oktaéder tengelye a tested közepén halad keresztül, úgy, hogy ha egy vonalat húznál a piramis csúcsából a középponton keresztül a másik piramis csúcsáig, ez a vonal a tested közepén haladna keresztül. Az oktaéder egyensúlyba hozza az energiákat. Egyensúlyba hozza a tudatosság női és férfi aspektusait. Ne hagyjátok, hogy egyszerűsége megtévesszen benneteket. Ez egy erőteljes eszköz a finom energiáitok egyensúlyozására.

Az oktaéder az 5 háromdimenziós mértani forma egyike, melyeket közös néven platoni testeknek ismerünk. Az oktaédernek 8 oldala van, az “okta” szó nyolcat jelent. A felső piramisnak 4 oldala van és úgyszintén az alsó piramisnak is 4 oldala van, a két piramis alapja összeér és négyzetet alkot. A plátoni testek természetesen előfordulnak a természetben is főleg a kristály struktúrákban, valamint az atomi meg molekuláris konfigurációkban. Ezoterikusan szólva mindegyik plátoni testnek meghatározott energetikai hatása van.

 
Néhányan e-mail üzenetben kérdezték, hogy azonos-e az oktaéder a csillag tetraéderrel, nem, nem azonos. A csillag tetraéder két háromszög alapú piramisból áll és az alapjaik nem egymáson fekszenek, a két piramis egymásba olvad. Azon kívül a csillag tetraéder energetikai hatása más, mint az oktaéderé. Valószínűleg jó néhány geometriai mintázat közül választották a Hathorok az oktaédert, én (Tom Kenyon) azt gyanítom, hogy ennek egyik oka az, hogy ők
(Hathorok) pragmatisták. Az emberek többsége könnyebben megalkotja képzeletben az oktaédert, mint más komplikált mértani formát.
 
Amikor először megkaptam az információt a Hathoroktól az Egyensúly Holonjáról, tényleg azt gondoltam, hogy ez egyszerű. Sokszor azonban a legegyszerűbb dolgok a legjobbak. Semmi kétségem nincs az felől, hogy a Holon az egyensúly érzését kelti az alkalmazásban. Az előző Hathor üzenet részleteiben azt a megjegyzést találtam, hogy a legérdekesebb, amikor Holont küldünk a veszélyben forgó személyeknek, illetve területeknek a Földön.
Ebben az utolsó üzenetben a Hathorok azt hangsúlyozzák, hogy jó lenne, ha megtanulnánk megalkotni a Holont azonnal, reflexszerűen. Ha igazuk van abban, hogy mi fog következni, akkor ez valószínűleg nagyon jó tanács.
 
Továbbá a Föld változások felerősödéséről szóló megjegyzéseikben találtam egy érdekes és ugyanakkor gondot okozó adatot, amely szerint a földrengések törésvonalai szuper vezető állapotokat hoznak létre. Nos, én nem vagyok fizikus és itt bizonytalan vagyok, megértésem szerint a szuper vezető állapot az elektromosság fémekben történő vezetésével kapcsolatos.
Rendesen a fémeknek az elektromosság áramlásával szemben ellenállásuk van. A szuper lehűtött fémeknek azonban csökken az elektromosság áramlásával szembeni ellenállása. Például a mercurynak nincsen ellenállása az elektromosság áramlásával szemben abszolút 0 fokon. Bizonyos körülmények között a szuper vezető állapotok az antigravitációval társíthatók. Itt van számomra a gond. A földrengések a fizikai síkon súrlódás, egészen pontosan a tektonikus lemezek súrlódása által keletkeznek. A súrlódás pedig hőt fejleszt és nem hideget. Feltehetően a földrengés epicentrumában igen magas a hőmérséklet. Akkor hogyan kerülhet sor a szuper vezető állapotra?
 
A Hathorokhoz fordultam ezzel a bizonytalanságommal, amire ők azt mondták, hogy igen, a hő jelen van a súrlódás következtében. Azonban van egy pillanat a szeizmikus esemény közben, amikor a földrengés alapjának interdimenzionális természete szokatlan módon befolyásolja az elektromágneses mezőt. A dimenziók eltolódásának következtében egy “fánk” alakú dimenzionális buborék keletkezik, ami többek között szuper vezető állapotot hoz létre. Más szavakkal, a kő kőhöz súrlódása által keletkezett hő közepette van egy röpke pillanat, amikor az interdimenzionális fizika szuper vezető állapotot hoz létre. A Hathorok azt mondják, hogy az effajta szuper vezető állapotok és az Egyensúly Holonja pozitívan hatnak egymásra.
 
Végül, utolsó mondatukkal lehengereltek: “Ami miatt itt vagytok, az most a nyakatokon van!” Kívánom nektek és szeretteiteknek a lehető legkegyesebb átkelést a tű fokán. És jegyezzük meg, ha a Föld megmozdul alattunk akár ténylegesen, akár jelképesen, ragadjuk meg a pillanatot és lovagoljuk meg a hullámot az elragadtatásba és a nagyszerűségbe, mely életünk minden pillanata mögött ott vár.
 
Fordította : Sári Izabella
 
Az eredeti üzenetet Tom Kenyon weboldalán itt található.

Copyright 2009 Tom Kenyon. Szerzöi jog fenntartva.

Forrás: Espavo