Még 1995-ben egy francia-izraeli-amerikai kutatócsoport elkezdte feltárni a Holt-tenger térségét, mert meg szerettek volna bizonyosodni arról, hogy a városok valóban léteztek és a Biblia valamint a héber szövegek igazat álítanak. A kutatást siker koronázta és mindkét város ősi nyomait felfedezték valamint azt is, hogy azok mélyen a tenger alatt hullámsírban nyugodnak.

Nukleáris csapás
A történet itt még nem ér véget, mert a városok felfedezésén kivül sok más érdekes dologra is fény derült. A kutatások megerősítették azt, hogy a két várost egy váratlan katasztrófa semmisítette meg, amely során az egész Holt-tenger térsége drasztikus klímaváltozáson esett át.

Az expedíció egyik tagja Rene Chazal úgy nyilatkozott, hogy a városokat nukleáris csapás semmisítette meg és erre számtalam geológiai bizonyítékot is találtak. A gránitrétegek mágneses erővonalaiban változás állt be és ez egy helyi kataklizma eredményének, és nem a Föld mágneses pólusainak vándorlásának tudható be.

 
A geológiai bizonyítékok történelmi háttere

A földtani rétegekben számtalan növény maradványát feltárták, amelyekben radioaktív izótopok jelenlétét mutatták ki. Zecharia Sitchin kutató erre a sumér forrásokból kiindulva azt a logikus magyarázatot adta, hogy az események tulajdonképpen a Sínai-félszigetet ért nukleáris támadással függenek össze, amely során a táj teljes arculata visszafordíthatatlanul megváltozott és teljes városok semmisültek meg.

A csapást a sumér kronológia az i.e. 2024-re teszi, vagyis arra az időszakra, amikor tudomásunk szerint a sumér városállamok elnéptelenedtek. A két dolognak valamilyen formában, de köze van egymáshoz és ahhoz, hogy ilyen váratlan környezeti változások álltak be a folyamközben és a Holt-tenger vidékén.

Forrás: Magyar Paleoasztronautika Oldal