Ennek a képességünknek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk önmagunkat gyógyítani, vágyainkat, késztetéseinket egy fontosabb, magasabb rendű cél érdekében elhalasztani.

Intelligenciánknak velünk született, belső adottsága a fantázia, a kreativitás, a tehetség, a spontaneitás. Egy amerikai pszichológus szerint az érzelmi intelligencia (EQ) fontosabb az életben, mint az értelmi képesség (IQ). Az agykutatás legfrissebb eredményein alapuló elmélet szerint a boldogságra való képességünket a spirituális intelligencia (SQ) határozza meg.
 
Az intelligencia mérésére alkalmas első tesztet a 20. század elején a francia Alfred Binet készítette. Arra kellett megoldást találnia, hogyan lehet idejekorán kiszűrni azokat a gyerekeket, akik nem tudnak megfelelni a szabályos iskolai követelményeknek. Az intelligenciatesztek második nagy áttörése akkor következett be, amikor az Egyesült Államok belépett az első világháborúba, és a hadsereg számára megfelelő képességű katonákat kellett kiválogatni. Az IQ-tesztek aztán bevonultak a civil életbe. Iskolai, munkahelyi felvételik dőltek el a segítségével. A gyakorlatban azonban kiderült, ez a módszer nem mindenható: vannak helyzetek, amikor a tiszta ésszerűség nem elegendő. Szükség van érzelmi intelligenciára, vagyis EQ-ra is.
 
A spirituális intelligencia segítségével azt tudjuk eldönteni, mi a jó és mi a rossz, a helyes és a helytelen. Ennek a képességünknek köszönhetjük, hogy képesek vagyunk önmagunkat gyógyítani, vágyainkat, késztetéseinket egy fontosabb, magasabb rendű cél érdekében elhalasztani. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy az SQ a bölcsességünk és a lelkiismeretünk. De nem csak az. Neuropszichológusok találtak egy olyan területet a halántéklebenyben, amely a működő agyról készített felvételeken akkor mutat aktivitást, amikor a vizsgált személyek spirituális vagy vallásos témákat hallanak. Ennek az istenközpontnak, angol szóval gond spotnak a létezését a modern agykutatás minden vizsgálata alátámasztotta. A halántéklebenynek ezt az aktivitását sokáig az epilepsziások és az LSD-fogyasztók látomásaival hozták kapcsolatba. Mára kiderült, hogy az egészséges embereknél is megtalálható. A god spot nem bizonyíték Isten létezésére, de megmutatja, hogy agyunk olyan irányba fejlődött, hogy végső létkérdéseket tudjon feltenni.

Női lapozó