Annak ellenére, hogy a Sors sohasem ad konkrét választ a kérdéseinkre, ne embertől várjuk a megoldást. Az a másik ember is éppen olyan tudatlan és éppen úgy megszenvedi a magáét! A Sors mindenáron arra igyekszik bennünket rászorítani, hogy vegyük észre a Teremtés felénk küldött apróbb-nagyobb jelzéseit. Valamennyi ember összes gondolatára és minden cselekedetére azonnali válasz érkezik!

Szelíd válaszok vagy durvák: egy fa alakja, fajtája, görbesége, amely alatt éppen elmegyünk vagy megállunk, egy-egy szélroham, egy-egy állat alakja, fajtája, mozgása, amelyre felfigyelünk.

Minden történés az éppen megfogalmazott gondolatunkra érkezett választ hordozza. Ezek lényegére önmagunknak kell rájönnünk !

Olyan ez, mint az álomfejtés; ha nem magunk igyekszünk magyarázattal szolgálni, nem ér semmit!

Lehet ezeket tanulgatni, magyarázgatni, lehet tanácstalannak lenni, de jobb, ha mindezt mi magunk követjük el !

Mások helyett gyógyulni, mások életét élni nem érdemes és nem is igazán lehetséges. Ez betegségekre hajlamosít és súlyos karmikus terheket és feladványokat jelent, amelyeknek a beavatkozó issza meg a levét!

Tulajdonképpen valakinek megmondani, hogy mi az életfeladata, mi a dolga, miért született, nem egyéb, mint MÁGIA!

Mert igazán senki helyett nem lehet és nem is szabad felelni, helytállni, dolgozatot írni, képzelegni, gyógyulni, sorsfeladatokat megoldani. Hatalmas önteltség kell ahhoz, hogy valaki kártyából, álmokból vagy asztrológiával „jósolni" merjen. Mert még az asztrológia sem egészen erre való !

Más kérdés, ha – talán – arra próbálunk választ találni, hogy életében ki, mely életterületeken követ el feltehetően súlyos hibákat.

De ha csepeg a vízcsap, felrobban a televízió vagy ellopják az anyósunkat, akkor a történteken nekünk magunknak kell elmélkednünk.

Embere válogatja; legtöbben mindezekre azt mondják: babona. Hogy pedig minden babona-e, arra jobb, ha ki-ki önmaga jön rá ! Mondok egy példát: azt, hogy főzéskor a szilvalekvárt 28-szor kell balra keverni, én sem hiszem el.

De amikor a rövidülő idő elméletét alkalmazó magasabb történések érzékeltetik, hogy a változások 5 nap, majd 4 nap, majd pedig 3 nap múltán állnak be, akkor nyugodtan kijelentem, hogy egy két nap múlva történnie kell valami fontos eseménynek.

S ugyanúgy valamennyi emberi fájdalom esetén rá lehet jönni arra, hogy e jelzést ki, miért kapta. Mert az élet célja nem az, hogy fájdalmak közepette éljünk ! Valahol minden ember teremteni akar. Az egyik ezért kertészkedik, a másik ezért épít, a harmadik emiatt gonoszkodik.
Hagyni kell őket, hadd teremtsenek ! Mindenki csakis önmaga jövőjét építi!

Ránk csupán annyi tartozik, hogy amennyiben ez a teremtő-kedv bárki élőt veszélyeztet, akkor szót emeljünk. A kozmikus történések, a földi történések, a saját fájdalmaink, betegségeink és élet eseményeink mind arra figyelmeztetnek, hogy fokozottan a lelki, érzelmi életünk irányába kellene fordulnunk.

Mások helyett élni, gyógyulni, s intézkedni nem érdemes ! Hiszen amint a Sors rájön erre, az illetőtől a mások által megoldott feladatot megvonja, s esetleg két másik feladatot zúdít rá helyette, míg a segítőket a beavatkozásért karmikusan megterhelheti.

Saját sorsáért mindenki önmaga felel!

Forrás: EzoTop