A chi a világegyetemet betöltő energia vagy természeti erő. Háromféle általános chi létezik: égi, földi és emberi. A chi-kung-ot művelők ezen energiák kezelését sajátíthatják el.


Háromféle általános chi létezik. Az égi chi (Tian Chi), mely az ég, a világegyetem természeti ereje. Ez az erő tartja mozgásban a bolygókat és csillagokat. Földünkön tapasztalhatjuk napfényként, esőzésként vagy apály dagály holdhatásaként.

földi chi (Di Chi) földünk természetes energiája. A földi chi elnyeli a ráható égi chi-t, így az égi chi befolyásolja és irányítja azt. Pl. hatalmas esőzések hatására a folyók megáradnak  és kilépnek medrükből. A kínaiak szerint energiavonalak és -mintázatok alkotják, része a föld mágneses erőtere és a föld alatti hőáramok.
A földi chi-n belül pedig minden embernek, állatnak, növénynek megvan a saját energiarendszere. 

Az emberi chi (Ren Chi), a testben keringő belső energia  és ennek természetes kisugárzása (aura). A természet élőlényei az égi és földi chi körforgásában fejlődnek, és ezek befolyásolják életüket. Mivel magunk is részei vagyunk ennek a körforgásnak (Tao), megismerhetjük az égi és földi chi-t. Szükség esetén könnyebben alkalmazkodhatunk a természetes körforgáshoz és megtanulhatjuk a negatív hatások elkerülését. Ez a Chi-kung gyakorlás magasabb célja.

A kung szó jelentese energia és idő. Gyakran használják a kung fu szó helyett, ami sok energiát és időt igénylő tanulmányok és edzések neve. A Chi-kung olyan chi-vel foglalkozó edzés és tanulmány, amely hosszú időt és rendkívül sok erőfeszítést igényel.
A kínaiak évezredek óta kutatják és tanulmányozzák a természet elemei közötti összefüggéseket, ciklusokat és törvényszerűségeket. Bizonyos adatokat könyvekben rögzítettek, és tapasztalataik alapján többféle chi-kung gyakorlatot dolgoztak ki, amelyek elősegítik az emberi chi és a természeti erők harmóniájának kialakulását. Segítenek az időjárás és az évszakok változása során kialakulható betegségek elkerülésében. Felismerték, hogy ennek hatására testük leépülésének lassításán és az egészségmegőrzésen kívül életük meghosszabbítását is elérhetik.
Sokan sajátítják el a földi chi ismeretének tudományát, őket nevezik Di Li Shi-nek (a geomancia mesterei), vagy Feng Shui Shi-nek (a szél és vízviszonyok mesterei). Ezek a mesterek olyan fontos kérdésekben segítettek, mint a ház vagy sírhely kiválasztása.

A mennyei chi megismerése rendkívül nehéz. Suang Ming Shi-nek (az élet számításainak mesterei) nevezik azokat, akik képesek megjósolni emberek vagy akár országok jövőjét is.

A három chi közül talán az emberi chi-t tanulmányozták a legalaposabban. A kínai emberek hite szerint az emberi chi-t a földi és égi chi befolyásolja, így ezek meghatározzák a sorsunkat. Ha ellenállunk a természetes ciklusoknak, megbetegedhetünk, ezért mindenki legfőbb érdeke, hogy kövesse a természet útját. Ez a Tao lényege, amely maga a "Természetes Út”.
 
A chi-kung története négy időszakra osztható: az első időszak története bizonytalan, de kezdetét az Yi Jing (I Ching) megjelenésére teszik, i. e. 2400-ra. Ez az időszak egészen a Han-dinasztia idejéig tartott (i. e. 206), amikor a buddhista meditációs technikák beáramlottak Indiából. Ez a hatás jelentette a második időszak kezdetét, a vallásos chi-kung korszakát. Ez a Liang-dinasztiáig tartott (i. sz. 502-557), amikor felfedezték, hogy a chi-kung harci célokra is használható. Ez volt a harmadik időszak, a harci chi-kung kora. Több különböző harci chi-kung terjedt el a buddhista és taoista chi-kung elmélete és alapelvei alapján. Ez a korszak a Qing-dinasztia 1911-es bukásáig tartott. A negyedik korszakot innentől számíthatjuk, mely napjainkig tart és a különböző chi-kung gyakorlatok (pl. kínai, indiai, japán) keveredése jellemző rá.