Az egydolláros titkairól szóló cikk első részét azzal az állítással fejeztük be, hogy a bankjegy ellenkező oldala már sokkal érdekesebb lesz. Lássuk milyen csemegékkel kecsegteti az összeesküvés elméletek kedvelőit.

Rögtön egy kör alakba rendezett szimbólumrendszert látunk, melyből kettő is van. Mindkettő az Egyesült Államok nagypecsétjének egy-egy oldalát ábrázolja, azaz az elejét, és a hátulját. A sast ábrázoló pecsétet használják igazi pecsétként is.
 
Körülbelül 6-7 évig tervezték a nagypecsétet, ez alatt rengeteg be nem fejezett vázlat, elképzelés készült mire végül megszületett abban a formában, amit ma is látunk. Ezeknek a végül nem alkalmazott tervezeteknek is fennmaradtak vázlatai.
 
Első ránézésre talán túl sok információnak tűnik ez az egész, ezért elemezzük őket külön-külön:
 
Szem
 
Eredeti sajtóközlemény augusztus 15, 1935 a Pénzügyminisztérium a következő információkat adja: ”Eye” egy istenséget szimbolizál aki mindent lát és mindent tud. A szem szimbolizálná Istent?! A “Nous Ordo Sedorum” felirat jelentése: "új világrend" és az "Annuit Coeptis" jelenti a mi elért eredményeinket, vagy tevékenységünket. Őt jelképezi a szem, az okot. Így, ez a világ Isten eredeti művének alapján lett teremtve és az ő kegyelméből sikerült, az oknak (ésszerüségnek) köszönhetően.
 
Az ókorban ez volt a Jupiter, vagy az Apollo, illetve a Gondviselés szeme. Az egyiptomi hieroglifák azt mutatják, hogy azonos az egyszemü napistennel, Osiris-al. Ez a szem, sok más szimbólummal együtt, megtalálható az amerikai dolláron.
 
Piramis
 
Az egyik legismertebb jelkép a befejezetlen piramis, melynek tetején ott figyel a mindent látó szem, amely leginkább Istent, illetve annak jelenlétét szimbolizálja, ahogy időtlenül vigyáz az emberiségre. Ő áll mindenek felett, ezért került a piramis legtetejére. Eredete 1783-ra tehető, amikor az Egyesült Államok nagypecsétjének részévé vált.
 
A pénzügyminisztérium egy sajtóközleményében kifejti, hogy a piramis a hatalom jelképe, és azt jelenti, hogy még nem teljes (nincs befejezve) az építmény. Azt a gondolatot jelképezi, hogy még sok tennivalójuk van. Egyébként a piramis az Illuminátusok Rend szervezetének a jelképe, és a tetején lévő szem a Rothschild-házé, amely ezt irányítja.
 
Egyiptomban a piramis-hegy a fény újjászületésének a szimbóluma a Nílus visszahúzódása után. A piramis mögött egy sivatag látható. Ez a kaotikus Európa és a végtelen konfliktusok. Ezzel a szimbólummal az illuminátusok kifejezően rávilágítanak: "Mindettöl elmenekültem, nem a hatalom nevébem, hanem az ok nevében létrehoztam egy államot, és ebből az akaraterőből egy új típusu élet született."
 
Állítólag hosszas vita után merült fel használata egy bizottsági ülésen, 1776-ban. A befejezetlen piramis 13 lépcsőből áll, legalján pedig római számokkal az 1776-os dátum áll. Az egyszerűbben gondolkodók, és a nyilvánvalóság kedvéért azért leírjuk kicsit részletesebben:
M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
X = 10
V = 5
I = 1
Innentől csupán össze kell adni a „MDCCLXXVI” képlet alapján a számokat:
1000 + 500 + 100 + 100 + 50 + 10 + 10 + 5 + 1 = 1776
 
A 13-as számnak hatalmas szerepe van az egydolláros szimbolisztikájában, de ne siessünk annyira előre, és vegyük egy picit jobban górcső alá a piramist. A tizenhármas szám itt az eredeti 13 gyarmatot jelképezi, a befejezetlenség pedig az ország további bővülését, de akadnak erre egészen más elképzelések is.
 
A gyarmatokhoz kapcsolható értelmezésre utal a szem körül olvasható információ is, az „ANNUIT COEPTIS”, ami durva fordításban annyit jelent, „RÁBÓLINTOTT KEZDEMÉNYEZÉSEINKRE” . Eszerint maga Isten bólintott rá az amerikaiak kezdeményezésére egy új világrend létrehozásában. Vagy épp a szabadkőművesek világuralomra törekvő tervének megvalósulására? Nos, még mielőtt rávágnánk, hogy badarság, ássuk még mélyebbre magunkat.
 
Az összeesküvés-elméletek rajongói között a befejezetlen piramis az Egyesült Államok pecsétjén a szabadkőművesség szerepét jelképezi az Egyesült Államok megalapításában. Ez bukkant fel a 2004-es „A nemzet aranya” című filmben is. Az első szabadkőműves ábrázolás 14 évvel a pecsét elkészülte után jelent meg, és nem mindig tartalmazza a piramist, még ha a háromszög, ami időnként felbukkan náluk, hasonlít is egy piramisra. A piramis felülete világos, azonban annak nyugati oldala árnyékolt. Ez utalhat arra, hogy az Egyesült Államok (újonnan alakulva) nem tudja, hogy mihez kezdjen a nyugati civilizációkkal, illetve még nem áll módjában felfedezni. A piramis körül, illetve annak közvetlen tövében növényeket is látunk, ezek eredete ismeretlen, sajnálatos módon olyan kicsik, hogy nem lehet beazonosítani őket annak ellenére, hogy tucatnyian próbálkoztak már vele. Még biológusokat is bevontak a kutatásba, de nem zárult eredménnyel a kísérlet. Az ábra túl kicsi, és még nagy felbontásban is túl életlen ahhoz, hogy ennyiből pontos fajmeghatározást lehessen végezni. Szőrszálhasogatásnak tűnik a dolog, de az amerikaiak ezt halálosan komolyan veszik, és azt se feledjük, hogy szimbolisztikai szempontból hasznos információval gazdagodnánk.
 
Talán cáfolná azt a még mindig elterjedt nézetet, miszerint a növényeket csak véletlenszerűen, nem gondolkodva, ihletszerűen „rajzolták” oda a pecsét készítői. Egy biztos, ezeknek a növényeknek szerepe van, és okkal kerültek rá a képre. A reményt, reményteljes jövőt jelképezik. Azt, hogy az új állam létrejötte virágzást hoz majd a „vidékre”.
 
Ha kicsit tovább nézelődünk, rögtön szemünkbe ötlik az „IN GOD WE TRUST” felirat, mely voltaképp nem zavar olyan sok vizet, mint az elsőre látszik. Benjamin Franklin, a pecsét egyik alkotója, aki ugyebár szabadkőműves volt, abban hitt, hogy az ember egyedül nem képes véghez vinni nagy tetteket, de ha ebben az Isten is segítségére van, akkor bármit elérhet.
 
A jobb oldali pecsét már érdekesebb a feliratnál, bár nem annyira népszerű, mint az első pecsét, legalábbis összeesküvés körökben. A való életben azonban előszeretettel használták, és használják máig. Minden nemzeti temetőben jelen van, és rendszerint helyet kap a hős emlékműveken is.
 
Ráadásul az Amerikai Egyesült Államok elnökének pecsétje szintén ugyanez, kisebb módosításokkal. Az elnöki beszédek során állandóan látható a háttérben, ezzel szemben igen kevesen sejtik, valójában mit is szimbolizálhat.
 
Sas
 
Ezt William Barton javasolta. A sas Zeusz madara, az isteni princípium inkarnációja. Ő jelképezi az Isten leereszkedését a világi elemekbe. Ő leszáll az ellentétek világába, a szándékos tettek világába. Két típusú tett létezik: a háború és a béke.
 
A pecséten látható állat nem más, mint a fehérfejű rétisas, az Egyesült Államok címerállata. Két okból választották a győzelem és a dicsőség szimbólumának: mert nem fél a vihartól és elég okos és megfontolt hozzá, hogy átrepüljön fölötte. A sas nem visel koronát, vagy egyéb ékszereket, hisz az amerikaiak még csak most szakadtak el Angliától. Ha jobban megfigyeljük, maga a pajzs is felfüggesztetlen. Ez szintén arra utal, hogy ez az ország már a saját lábán áll.
 
A pajzs tetején egy fehér csík fut végig, ez sokak szerint magát a Kongresszust jelképezi, mintegy egyesítő szándékkal felruházva. Az államok lassan egy nemzetté lettek. Erre utal a sas szájában tartott szalagon futó szöveg, az „E PLURIBUS UNUM” is, melynek jelentése „Egy (létrejött) a sokból”. De mit is tart karmaiban a sas?! Olajágakat, és nyilakat. Ezek önmagukban is jelentéssel bírnak, az olajág a békére, a nyilak pedig egyértelműen a háborúra utalnak. Azt jelenti, hogy a sas (az állam) nem fél a béke megőrzéséért háborúzni, amennyiben a kapcsolatok nem teljesülnének. Az állat feje mindig az olajágak irányába fordul, háborúban azonban szemei a nyilakra tekintenek vissza.
 
A sas fölött 13 csillag van, Dávid csillag alakban. Ez a Salamon békéjét jelképezi.
Ezek bár elég egyértelműek, még mindig nem kezelik őket tényként, illetve nagyon sok olyan ember is akad, aki nem is hallott ezekről a jelentésekről, csupán a befejezetlen piramisról, vagy a mindent látó szemről. A valóságban azonban, sokkal mélyebb titkokat rejt magában az egydolláros. Az egyik legérdekesebb dolog, hogy az egész bankót a 13-as számra, és annak szimbólumrendszerére építették.
 
13
 
Lássuk csak: az egydolláros bankjegyen sokszor elöfordul a 13-as szám: 13 levél az olajágon, 13 nyíl, 13 csillag, 13 csík a pajzson, 13 emelete van a piramisnak stb. A 13-as misztikus volt az egyiptomiaknál, a babilóniaiaknál és a szabadkőműveseknél is. Az átalakulás és az újjászületés száma. Az utolsó vacsora alatt a12 apostol és Krisztus, aki meghalt és újjászületett.
 
12 jele van a zodiákusnak és a Nap. A 13-as az a szám, amelyik kiszabadult a transzcendenciába a 12-es befolyása alól. A sas 32 tolla a szabadkőművesség 32 fokozatát jelképezi. A felírat a római számokkal az az év, amikor a 13 kolónia kinyilvánította függetlenségét. Ha ezeket a számokat összeadjuk megkapjuk a 21-et, amely az ok, az-az az ésszerüség száma.
 
Van egy másik elmélet is, miszerint a 13-as szám a sátán száma, az egyes lépcsőfokok pedig korszakokat jelentenek. A tizenhárom korszak lejárta után bekövetkezik a világége, de Isten győzedelmeskedni fog (mindent látó szem jelentése) a magasságokban, és új világrend alakul ki. Erre utal a „NOVUS ORDO SECLORUM” szöveg is a piramis alatt, ami angolul annyit tesz, mint New World Order, azaz „ÚJ VILÁGREND”.
 
10 nagyobb csoportosulás látható, melyek mind 13 elemet tartalmaznak egyenként.
ANNUIS COEPTIS=13 betű
E PLURIBUS UNUM=13 betű
13 szintű a befejezetlen piramis
13 csillag/pentagram látható a sas feje fölött
13 függőleges csík látható összeszámolva a pajzson
13 nyíl a sas karmaiban
13 levél az olajágon, amit a sas tart karmaiban
13 olajbogyó az olajágon
13 ovális alakzat látható mindkét pecsét szélén, melyek vízszintesen futnak tovább (ez ugye két külön elemnek számít, így jön ki a tíz)
 
És ha ez még mindig nem lenne elég, az alábbi szavakkal, a matematika segítségével eljátszva, még egy érdekes dolog válik nyilvánvalóvá. Ezek a szavak mind rajta vannak a bankón:
 
“FEDERAL RESERVE NOTE”
“THE UNITED STATES OF AMERICA”
"THIS NOTE IS LEGAL TENDER FOR ALL DEBTS PUBLIC AND PRIVATE”
“WASHINGTON, D.C.”
“ONE”
“TREASURER OF THE UNITED STATES”
“SECRETARY OF THE TREASURY”
“ONE DOLLAR"
“WASHINGTON”
 
Ha összeszámoljuk a betűket, az összesen 169, amiben a 13 pontosan 13-szor van meg. Kell ennél több?
 
Persze a dolog nem ilyen egyszerű. Még mielőtt összeesküvés elméleteket szőnénk köré, járjunk utána, miről is van szó! A közhiedelemben a 13-as szám szerencsétlenséget hoz, ezért nincs bizonyos épületekben (kórházakban) tizenharmadik emelet, vagy motelekben tizenhármas szoba, vagy ajtó. Az amerikaiak roppant babonásak ezzel a számmal kapcsolatban, és igen komolyan veszik a mítoszát. Miért hemzseg azonban az egydolláros a 13-astól? A megrögzöttebbik tábor szerint ez is a szabadkőművesek ténykedésére utal, ugyanis a szerencseszámuk pont a 13-as volt.
 
Még mielőtt azonban mindenki egy nagyot csettintene megelégedésében, le kell szögezni, hogy van egy sokkal hihetőbb, és logikusabb magyarázat a tizenhármasra. A szám maga az eredeti 13 államot jelképezi. Ezért van 13 lépcsője a piramisnak, és ezért befejezetlen, mert mint tudjuk, azóta már nem 13 állam képezi az Amerikai Egyesült Államokat. Ez megmagyarázza az egész egydollárosra levetített tizenhármas számmisztikát.
 
Valóban ilyen egyszerű? A válasz igen. Nem kell mindenben jelentéseket felfedezni, és nem kell mindenre áltudományos magyarázatokat ráhúzni. Ennek talán legjobb példája a híres bagoly alakzat, mely szintén az egydollároson található, mindjárt az előlapján. Egész hajmeresztő elméleteket dolgoztak ki ezen állat jelenlétére a dolláron, összehozva az Antikrisztus jelképével, vagy épp a szabadkőművesekkel.
 
Terjedni kezdett az a „legenda”, miszerint a bankón látható alak egy fülesbaglyot ábrázol. Fotók jelentek meg több amerikai elnökről, és egyéb médiaszemélyiségről, melyeken mindegyikük egy fülesbagolyhoz hasonló jelet formáz ujjaival, s rögtön szárnyra kaptak az őrültebbnél őrültebb ötletek, melyek szerint például a bagoly egy hatalmas, szörnyű titok jelképe, melybe minden amerikai elnököt és magasabb pozícióval bíró illetőt beavatnak, a titkot azonban nem árulhatják el, mert fenekestől fordítaná fel világunkat. A képen látható paca valóban némi fantáziával bagolynak nézhető, azonban még mielőtt ezt tényleg elhinnénk, nézzük meg az itt látható képet. Nyilvánvaló, hogy ez a véletlenszerű alakzat oda van bújtatva a levelek és a keret mögé, ez kelti annak önös illúzióját, ráadásul ezt az alakzatot a bankjegy több részén is föl lehet fedezni.
 
A sas felett látható 13 csillagra – mely, ha jobban megnézzük egy Dávid csillagot formáz – is van logikus magyarázat. Valójában George Washington rendelésére készült, ő ugyanis megkérdezte Hayyim Solomont (Haim Solomon), hogy mit kér cserébe a hadseregnek tett neves szolgálataiért. Solomon annyit felelt, hogy ő maga személyesen nem kíván semmit, viszont az „embereinek” szeretne valamit. Ennek lett eredménye a Dávid csillag formáció. Kevesen tudják, de Hayyim Solomon volt az az ember, aki financiális támogatásaival szinte egyedüliként mentette meg a kontinentális hadsereget, később pedig nincstelenként halt meg.
 
A pecsét alkotói közül Benjamin Franklin a legismertebb. Ő is szabadkőműves volt, és valóban elképzelhető lenne önmagában, hogy a szabadkőművesek egy komplett rejtvényt hagytak hátra az egydollároson. Az új, egyesült világrendre utaló jelek, a szabadkőművesség szimbólumai mind-mind megtalálhatók rajta, akárcsak az általuk oly kedvelt tizenhármas szám is. Ráadásul a piramis alapkövén látható dátum lehetne akár a bestia száma is, azaz a 666-os. Egyesek szerint az Illuminátusokra utal az 1776-os (MDCCLXXVI) dátum is, merthogy ekkor alakult meg az Illuminátusok rendje. Több módszer is létezik, hogy az 1776-os dátumba érkezzünk meg. Lehetséges, hogy a pecsét szabadkőműves tervezői a babiloni számrendszert használták, ami köztudottan nem a tízes számot vette alapul, hanem a hatost. Példaként a 600=1000, 60=100, és 6=10.
 
Részletesebben is bele lehet menni: ha bárki megnézi a három piramist ábrázoló képet, akkor meglátja benne a logikát, és azt, hogy mire akar kilyukadni. És hogy ennek mennyi az esélye? Nos, nem sok, ahogyan annak sem, hogy a szabadkőművesek kreálmánya az egydolláros. Mindezt a fentebb levezetett szimbólumértelmezés tudatában ki lehet jelenteni. Ez esetben azok nyertek, akik történelmi tényekre vezették vissza az összes ábrázolást, ugyanis nincs szó többről, mint hagyományokról. A 13-as aktualitása ugyan bár elveszett, mintegy hagyományként máig látható a bankjegyen, ezzel emlékeztetve bennünket (inkább az amerikaiakat), honnan is indultak, mivé lett és hová tart az ország.
 
Egy eredeti sajtóközleményben 1935. augusztus 15-én a Pénzügyminisztérium a következő információkat adja: az ”Eye” egy istenséget szimbolizál, aki mindent lát és mindent tud. A szem szimbolizálná Istent. A “Nous Ordo Sedorum” felirat jelentése "új világrend" és az "Annuit Coeptis" jelenti a mi elért eredményeinket, vagy tevékenységünket. Őt jelképezi a szem, az okot. Így, ez a világ Isten eredeti művének alapján lett teremtve és az Ő kegyelméből sikerült, az oknak (ésszerüségnek) köszönhetően.
 
Persze mint mindennek, a szabadkőműves, vagy épp az illuminátus teóriáknak is megvannak a maguk esélyei, hisz mint tudjuk, aminek nulla százalék az esélye, matematikailag az is megtörténhet. Mindenki maga dönti el miben hisz. És hogy miért nem aludt ki máig az egydolláros körüli hisztéria? Túl sok veterán harcolt az országért, túl sokat adva fel azért életükből, hogy aztán később az egésznek a jelentése elvesszen. Túl sokan reménykedtek, hogy Amerika egy jobb otthonná válik számukra, és túl sokan maradtak ott a csatamezőn, akik soha nem tértek haza.
 
Forrás: Paramoral