Milarepa 1038 táján született Tibetben. Atyja még a fiú hétéves korában meghalt, családja pedig kegyetlen rokonainak köszönhetõen mindenét elvesztette. Tíz év elteltével anyja azt mondta Milarepának, menjen, keressen egy varázslót és tanulja meg tõle a fekete mágia mesterségét, hogy bosszút állhasson.

A fiú eleget is tett anyja kívánságának, és mágikus erõ segítségével elpusztította ellenségeik házát és termését.

Harmincnyolc éves korában, hogy gonosz cselekedeteiért bûnbocsánatot nyerjen, Milarepa a tibeti buddhizmus nagy gurujának, Marpának a tanítványává szegõdött, és a hit és az odaadás számos szigorú próbájának alávetve magát, a megvilágosodáshoz vezetõ utat követte. Marpa elõbb azt a feladatot adta neki, hogy újra meg újra felépítsen és mindannyiszor le is romboljon egy kõházat, majd 44 éves korában végül is a beavatottak közé fogadta.

Anyja halálakor Milarepa barlangba vonult vissza a hegyek közé, hogy élete hátralévõ részét meditációval töltse. A bölcs csalánból fõzött ételeken élt, és bár mindössze egy vászonköntös volt rajta (Milarepa annyit jelent: "Mila, a vászonba öltözött"), a legkeményebb telet is átvészelte, pszichikai hõt, tumót gerjesztve).

A Harvard Egyetem egyik tanára, Herbert Benson 1981-ben az indiai Dharszalában három tibeti lámán tanulmányozta ezt a képességet. Azt találta, hogy a lámák meditálás közben kéz- vagy lábujjuk hõjét akár 8°C-kal is növelni tudják. Úgy vélte, a jelenség egyetlen magyarázata a vérerek akaratlagos, a jóga segítségével történõ kitágítása és összehúzás a lehet.

Mint mondják, Milarepa a remeteként eltöltött évek során hihetetlen pszichikai erõre tett szert, és a teljes megvilágosodás állapotába jutott. Képes volt önnön testébõl "kilépve" közlekedni, néha más világokban is, és át tudta alakítani magát madárrá, lánggá vagy folyóvízzé – vagyis olyasmire volt képes, ami a lung-gomra emlékeztet. A tibeti lung szó levegõt vagy energiát jelent, a gom pedig a valamire összpontosított meditálást, amíg meg nem valósul az azzal való azonosulás. A beavatottak vagy lung-gom-pák feltehetõen azért tudnak nagyon gyorsan közlekedni, mert rendkívül könnyûvé válnak. Megfigyelõk szerint ezek a személyek tulajdonképpen nem futnak, hanem mintha ritmikus ugrómozdulatokkal el-elemelkednének a földrõl, miközben egyfajta transzállapotban vannak. Hasonlóképességet tulajdonítanak Ausztrália õslakóinak.

Milarepa 84 éves korában halt meg. Úgy beszélik, miközben Tibet nagy jógiját elhamvasztották, üstökösök száguldottak át az égen és vírágok hullottak a semmibõl. Népe ma is tiszteli, dicsõíti Milarepát.

Forrás: Ezotop