Magyarországon először nyílt lehetőség arra, hogy a Poliscope Detective Iroda, az Ufószövetség és az Ufo-Controll Hálózat közreműködésével hitelesnek tűnő hazai ufóesetek szemtanúin elvégezzék a poligráfvizsgálatot.

Magyarországon először nyílt lehetőség arra, hogy a Poliscope Detective Iroda, az Ufószövetség és az Ufo-Controll Hálózat közreműködésével hitelesnek tűnő hazai ufóesetek szemtanúin elvégezzék a poligráfvizsgálatot. De vajon mennyire megbízható az eljárás, illetve becsapható-e a hazugságvizsgáló készülék? Milyen szempontok alapján kerültek kiválasztásra, s vállalják-e a szemtanúk a megmérettetést? És nem utolsó sorban mi lett a vizsgálat eredménye? Ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

1975. november 5.-én öt favágó egész napi munka után hazafelé indult északkelet Arizona egyik erdős részéből, de céljukat csak négyen érték el: ötödik társuk öt napra nyomtalanul eltűnt. Mint a fiú barátai beszámolójából – és később saját elbeszéléséből kiderült, eltűnéséért egy különös fénysugár volt a felelős, amely egy földönkívüli űrjármű belsejébe szippantotta. Négy társát – miután más szemtanú nem tudta megerősíteni beszámolójukat – rövid ideig azzal gyanúsították, ők ölték meg Travis Waltont. Egészen addig, amíg egy poligráfos vizsgálat be nem bizonyította, hogy a teljes – bár kétségkívül hihetetlen – igazságot mondták el.
 
Bármennyire fantasztikusnak is tűnt az arizonai favágók története, a hazugságvizsgáló készülék őket igazolta. Ez adta az alapötletet arra, hogy hazánkban is végezzünk hasonló vizsgálatot, hiszen hiteles szemtanúk itt is vannak, és a poligráf már a civil szférában is bárki számára elérhető. – magyarázta Sós Tibor, az Ufószövetség elnöke.
 
Egyes külföldi országokban komoly hagyománya van a poligráfos eljárásnak: erre szakosodott intézetekben végzik az ilyen jellegű vizsgálatokat, s az eredmények egy bírósági eljárás során akár perdöntő értékűek is lehetnek. Hazánkban mintegy harminc éve kezdték alkalmazni egyes fegyveres testületek a hazugságvizsgáló gépet, a polgári életben viszont mindössze három évvel ezelőtt bukkant fel. Magyarországon ma – leszámítva természetesen a fegyveres testületeket – alig néhány darab van használatban, ám a piacgazdaság szélesedésével egyre nagyobb társadalmi igény mutatkozik rá, így esély van közeljövőbeni gyors elterjedésére. A vélemények egyelőre igencsak megoszlanak a hazugságvizsgáló készülékkel kapcsolatban. Hogy kinek van igaza – annak, aki egy vállalkozás vezetőjeként ragaszkodik ahhoz, hogy az újonnan – esetleg bizalmi állásba – felveendő alkalmazottján elvégeztesse ezt a vizsgálatot; vagy annak a munkavállalónak, aki ezt a kívánságot bizalmatlansági tényezőként értékeli és védve magánszféráját, nem vállalja; vagy annak, aki ugyanezen helyzetben megtisztelve érzi magát, mondván, ahol ilyen szigorúak a felvételi követelmények, az csakis igényes vállalat lehet – egyelőre nehéz eldönteni. Tulajdonképpen mindegyik tábornak igaza van – vagy egyiknek sincs. Hiszen, mint kiderült a hazugságvizsgálat teljesen önkéntes – tehát ellenérzés ide, vagy oda, a személyiségi jogokat nem sérti. Igaz, az eredmény hazánkban – egyes külföldi gyakorlattal szemben – mindössze közvetett bizonyítékként használható, azaz ennek alapján sem el nem ítélnek, sem fel nem mentenek senkit.
 
A készülék működésének lényegét röviden Bandula László, a Poliscope Detective Iroda igazgatója ismerteti.
 
"A gép a test fiziológiás változásaira alapoz, azaz olyan paramétereket mér, amelyeket tudatilag nem vagyunk képesek befolyásolni. Általában négyféle vegetatív értéket ellenőriz: a tüdőlégzést, a hasi légzést, a vérnyomást, valamint a bőrellenállást, azaz a verejtékezést. A mért értékeket számítógép rögzíti és ennek alapján a szakember 90-95% pontossággal képes eldönteni, hogy a válaszok őszinték voltak-e."
 
Önkéntelenül is felvetődik bennünk a kérdés, vajon becsapható-e a poligráf? A szakértő véleménye szerint lehetséges, de nagyon komoly, több éves felkészülést igényel, ehhez ismerni kellene a számítógépes program, pontos elvi működését, a vizsgált paraméterek jelentőségét, a kiértékelés módját, és nem utolsó sorban az emberi szervezet vegetatív idegrendszerének működését is.
 
Dr. Szilágyi Mária klinikai szakpszichológus, igazságügyi szakértő szerint azonban nem csak a vegetatív idegrendszer, de az emberi psziché is döntően befolyásolhatja a vizsgálat kimenetelét: "Időnként találkozunk olyan patológiás személyiségű emberekkel, akik képesek megrögzött módon hazudni, és közben meg sem rezdülnek. Gyakran a páciens nemcsak a gépnek hazudik, de önmagának is."

Természetesen nem ez tekinthető átlagosnak, ezért a poligráfos vizsgálat az esetek túlnyomó részében nagy segítséget nyújthat. Úgy tűnik, hogy a program készítői ezekre a szélsőséges esetekre is felkészültek, hiszen a feltett kérdések közé szándékosan beépítenek olyanokat, melyekre csak hazugsággal lehet válaszolni. A legfontosabbak mégis azok a kérdések, amelyek az észlelt ufójelenségre vonatkoznak.

 
A szemtanúk kiválasztását az Ufószövetség végezte: "A válogatásnál több fontos szempont is szerepet játszott. Bár vannak rendkívül hiteles, döbbenetes anyagaink, ezeknek egy része nem mutatható be, ugyanis a szemtanúk nem vállalják a nyilvánosságot. Nem jöhettek számításba az olyan történetek sem, amelyek álomszerű, megkérdőjelezhető részleteket tartalmaznak, hiszen ezekben az esetekben – bár hazugságról egyértelműen nincs szó – mégsem bizonyítható teljesen az ufóészlelés ténye. Akik gyakran álmodnak, azok tudják, hogy egy álom is tartalmazhat olyan valóságosnak tűnő részleteket, amelyek még ébredés után is rendkívül mély nyomot hagynak."
 
Szintén nem alkalmasak egy ilyen vizsgálatra azok az elbeszélések sem, amelyek viszonylag messziről érzékelt fényjelenségekről, fénypont-észlelésekről szólnak. Már ez a három kizárt kategória elég volt ahhoz, hogy a történetek jelentős részét elvessük, hiszen olyan esetekre volt szükség, amelyek során a szemtanúk tökéletesen éber állapotban, olyan közelségben, hogy egyértelmű megfigyeléseket tehessenek, esetleg többedmagukkal észlelték a jelenségeket, s ezt nyilvánosság előtt is hajlandóak elmondani.
 
Így maradt fel elsőként a rostán Dömény Tibor pitvarosi fiatalember esetleírása:
 
"Néhány kilométerre a Pitvaros táblától kerékpároztam az éjszakai országúton, mikor tőlem jobbra a mezőn egy nagy méretű, tányér alakú objektumot vettem észre. Az ismeretlen tárgy körül mintha köd vagy füstfoszlányokat észleltem volna, előtte pedig 8-10 kisebb fénypont mozgott a fűben. Pár másodperccel később az objektumtól egy kúp alakú fénycsóva vetődött rám. A fejemben furcsa, búgó-fütyülő hangot hallottam, ezért nagyon megrémültem, és teljes erőmből a pedálba taposva próbáltam menekülni a helyszínről." – idézte fel újra történetét Dömény Tibor a vizsgálat előtt. "A környezetemből sokan máig kételkednek az őszinteségemben. Úgy gondolom, ha a hazugságvizsgálat engem igazol, talán ők is könnyebben elfogadják a tényeket. Azonban legyen az eredmény bármi, én tökéletesen biztos vagyok benne, hogy velem mindez megtörtént." – indokolja Tibor a poligráfos vizsgálaton való részvételét.
 
Topos József és Szabó István rendőrjárőrök 1992 tavaszán a szántódi villasort ellenőrizték éppen, amikor megdöbbentő látvánnyal találták szembe magukat:
 
"Egy hatalmas, futballpálya méretű objektumot pillantottunk meg a fejünk felett, amint kb. 200 méter magasan, hangtalanul haladt az égbolton. Nyolc-tíz, kör alakú ablaknyílás látszott rajta, illetve fénycsóvákat húzott maga után." – emlékszik vissza István. "A fénycsóvák színét egyszerűen nem lehet leírni, ugyanis egyetlen általunk ismert színhez sem hasonlítottak. Csodálatos, egyben rendkívül félelmetes látvány volt. Némi vita után visszaugrottunk a járőrkocsiba és követni kezdtük a tárgyat. Jó darabon mentünk utána, végül a közeli kiserdőnél már nem tudtunk tovább haladni, így hamarosan elvesztettük szem elől." – fejezi be a történetet József.

Ők bevallásuk szerint azért vállalták a vizsgálatot, hogy a szkeptikusokat is megpróbálják meggyőzni végre: léteznek repülő objektumok, amelyek bárki feje felett felbukkanhatnak az égbolton, és amelyek biztosan nem földi eredetűek.

 
"Számomra rendkívül tanulságos volt, hogy a Szövetség által kiválasztott személyek kérésünkre mindannyian gondolkodás nélkül azonnal elvállalták a vizsgálaton való részvételt." – mondta Sós Tibor és még hozzátette: "Különösen tetszett nekem Topos József rendőr kijelentése, mely szerint azért vállalta el a vizsgálatot, mert tesztelni akarta a poligráf berendezést."

"Én magamat nem akarom becsapni, tudom, hogy mit láttam azon az éjszakán, kíváncsi vagyok, vajon a gép is így vélekedik-e róla."

 
A poligráfiás vizsgálat mindegyik esetben egyértelmű eredményt hozott. Vagyis a szemtanúk nem hazudtak. Reakciójuk minden esetben mérsékelt volt, ami azt jelenti, hogy a feltett kérdésekre őszintén válaszoltak. Lehet, hogy ez az eredmény talán mérföldkőnek számít majd az ufókutatásban, és ezek a vallomások segítenek jobban megismerni a beazonosítatlan fénylő tárgyakat.
 
Forrás: xhirek.com