Helytelenül viselkedő részecskék ütnek lyukat a részecskefizika standard modelljén: az amerikai Stanford Egyetemen működő BaBar kísérlet legújabb elemzett adatai lehetséges hibákra utalnak ebben a modellben, amely jelenleg a szubatomi részecskék világát leíró uralkodó elmélet – adták hírül közleményükben a kísérlet kutatói.

Az amerikai energiaügyi minisztérium felügyelete alatt tevékenykedő SLAC Nemzeti Gyorsító Laboratórium ad helyet a BaBar kísérletnek. Ebben nagy energiára felgyorsított elektronokat antianyag párjukkal, pozitronokkal ütköztetnek, majd az így keletkezett B-mezonokat tovább vizsgálják. Az összegyűlt kísérleti eredmények értékelése azt mutatja, hogy egy bizonyos típusú részecskebomlás sokkal gyakrabban történik meg, mint ahogyan arra a standard modell lehetőséget adna.

A standard modell szerint a Nagy Bumm idején minden részecske az antirészecskéjével azonos mennyiségben keletkezett. Létező világunkban azonban több az anyag, mint az antianyag. A részecskefizikusok évtizedek óta keresik a CP-sértésnek nevezett asszimetriát, amely megmagyarázná, hogy miért nem egyenlő arányban van anyag és antianyag. A BaBar kísérlet elnevezése is ebből adódott: az ütközéskor keletkezett B-mezonokat és antiB-mezonokat vizsgálják tovább.

A szóban forgó bomlásnál egy B-mezon három másik elemi részecskévé, D-mezonná, antineutrínóvá és tau-leptonná bomlik, ezt elemezték a BaBar kutatói. Úgy találták, hogy ez a folyamat nyilvánvalóan gyakrabban zajlott le, mint ahogyan azt a standard modell jósolja.

"Izgalmas ez a standard modellen túli többlet, de mielőtt bejelentenénk egy tényleges felfedezést, más kísérleteknek is meg kell ismételniük az eredményt, kizárva annak lehetőségét, hogy ez csupán egy statisztikai ingadozás" – közölte Michael Roney, a kanadai Victoria Egyetem munkatársa, a BaBar szóvivője.

Az eredmények megerősítésére több adatra lesz szükség más kísérletekből, például a japán Belle projektből (KEK, Cukuba), amelyben szintén B-mezon párok átalakulását vizsgálják.

Forrás: MA