Minden kornak, korszaknak megvan a maga uralkodó filozófiája, országonként, kultúránként más és más. A tömegkommunikációnak, a technikának köszönhetően ezek a kultúrák közelednek egymáshoz, könnyebben megismerhetők, átláthatók, hamarabb hasonlítanak is egymásra. Így az sem meglepő, ha a spirituális gondolkodásmód is egyre jobban elterjedt. Sokféle utat járnak az emberek, melyek mégis ugyanoda vezetnek.


Több évszázados vallási és egyházi uralom, gondolkozásmód után nyilvánvaló volt, hogy a fejlődést a tudományos gondolkozás, a racionalitás hozza majd. Meg kellett tapasztalni a racionalizmus nehézségeit és csapdáit ahhoz, hogy rájöjjenek az emberek, hogy a száraz tudástól lehetnek okosak, de bölcsek és boldogok kevésbé. Ezt az utat keresve pedig elég egységessé vált a törekvés, hogy ismét a transzcendens felé forduljanak és rájöjjenek, hogy az egész világegyetem rendszere felett kell, hogy legyen valami egységes erő, energia, ami az egészet összefogja és mozgatja. Több mint gyanús, hogy a felettes erőbe vetett hit szinte minden kultúrában fellelhető. Sőt! Bizonyos tanulmányok azt sejtetik, hogy a földönkívüli ismeretlen lények is valami hasonló erőben hisznek, és a mi fizikánk sem mindenható és megtámadhatatlan, amire tudásunkat alapozzuk.
 
Mindegy, hogy ezt a felettes erőt minek nevezzük. Hatalomnak, Mindenhatónak, Úrnak, Istennek… esetleg Allahnak, Krisnának vagy csak mindent uraló energiaforrásnak, ugyanarról a fogalomról van szó. A legtöbb ember keresi a kapcsolatot ezzel az energiaforrással, és a hozzávezető utat, ami nagyon sokféle lehet. Egyik sem egyszerű és könnyű, hiszen az út egy része nem rajtunk kívül, hanem bennünk van. Nagyon fontos tudomásul venni, hogy sok igaz út van, mely ugyanoda vezet, de ezekről tévutakra is kerülhetünk. Még fontosabb: fogadjuk el az utak sokféleségét és igazságát!
 
Sokan a vallásban találnak menedéket. Nyugodt, békés út lehet az is, ha valakinek az egyházak szervezettsége nyújt biztonságot. Mások vallásosság és egyház nélkül keresik a végső valóságot. Mindegyik spirituális út a maga módján, amin járhatnak egyénileg vagy csapatosan. És vannak, akik azért tévedtek erre az útra, mert még csak keresnek, de nem biztos, hogy a sajátjuk, vagy egyszerűen csak meglovagolnak egy divathullámot és tetszetős számukra ez az élet. Sőt sikereket érhetnek el vele, vagy akár jövedelemforrásként is remekül üzemel… Nem csak utat, módszert, gurut, mestert, hanem belső utat, a szív útját, a filozófiát megtalálni is nagyon nehéz. Soha, senkinek sem sima az útja. Mindenki bukdácsol rajta, és néha zsákutcába is szalad. Sokat csalódik is, mielőtt harmóniára talál.
 
A következő hetekben az útkeresés, a spirituális krízis nehézségeiről teszünk közzé önálló, és sokféle gondolkozású portálokról gyűjtött írásokat. Jelen esetben a szellemvilág nem az entitásokról, hanem a szellemiségről, a gondolkozásról szól. Elfogadjuk olvasóink önálló írásait is ugyanerről komolyabb mélységekre adva lehetőséget, mintha on-line fórumot kezdeményeznénk. Közös alapelvként tűzzük ki az elfogadás, a tolerancia gondolatát. Mert senki igaz útja nem lehet igazabb a másikénál. Ebben sokszor legnagyobb prófétáink is tévedtek.
 
 

-eszme-