Az életünk tele van szabályokkal. Néha lázadunk ellene, néha elfogadjuk. De mindig akadnak olyan szabályok, amelyeket nyugodtan kőbe lehet vésni, mert örök érvényűek. Mert évülhetetlenek. Mert mindennapi életünk szabályait találhatjuk benne. Mert talán egyéni boldogulásunkhoz is vezet a nemártás alapszabályának figyelembe vételével. A világ minden kultúrájában érvényesek az igazi szabályok…

1. Élj úgy, hogy alapvető szükségleteid kielégítése közben, mások hasonló igényei is kielégülhessenek.

2. Élj úgy, hogy érvényesülhessen az emberek élethez, gazdasági, kulturális fejlődéshez való joga, helyi hovatartozásra, etnikumra, nemre, állampolgárságra, társadalmi helyzetre és hitre való tekintet nélkül.

3. Élj úgy, hogy óvjad az élet elidegeníthetetlen jogát és az életadó környezetet a föld minden élőlénye számára.

4. Élj úgy, hogy személyes boldogságod, szabadságod és önkiteljesedésed harmonikusan illeszkedjék a természet teljességébe és tiszteld a többi ember hasonló igényeit.

5. Követeld meg kormányodtól, hogy más népekkel és embercsoportokkal békés és együttműködő viszonyt építsen ki, mindenkinek elismerve a jogos igényét egy jobb
élethez és egészségesebb környezethez, hisz mind az emberiség közös családjába tartozunk.

6. Követeld meg a veled kapcsolatban álló üzleti vállalkozásoktól, hogy a tevékenységükben érintett minden személy és a környezet iránt is felelősséget érezzenek, és, hogy olyan termékeket gyártsanak, olyan szolgáltatásokat nyújtsanak, amelyek nem károsítják a környezetet, és valós szükségleteket elégítenek ki, mégpedig anélkül, hogy csökkentenék az esélyeit a piac kisebb, kevésbé kiváltságos szereplőinek.

7. Követeld meg a médiától, hogy folyamatos és megbízható tájékoztatást nyújtson az alapvető irányzatokról és kulcsfontosságú folyamatokról, hogy minden állampolgár és vásárló felelős döntést hozhasson saját egészségét, boldogulását és jövőjét illetően.

8. Legyen időd és energiád annak szolgálatára, hogy a hátrányosabb helyzetűek alapvető emberi méltóságuknak megfelelően élhessenek, szabadon a legmélyebb nyomorral járó küzdelmektől és megaláztatottságtól.

9. Bátorítsd a fiatalokat és a nyitott gondolkodású embereket, bármilyen korosztályhoz is tartoznak, hogy olyan szellemiséget alakítsanak ki magukban, amely erőt ad az
önmagukat, a jövőjüket és a gyermekeik jövőjét érintő erkölcsi döntések meghozatalához.

10. Munkálkodj együtt a hasonló szellemiségű emberekkel a létfontosságú környezeti egyensúlyok megőrzésén és helyreállításán kellő odafigyeléssel a lakóhelyedre, az
országodra, a térségedre és az egész bioszférára.

László Ervin Világváltás c. könyvéből

Forrás: Aranyfény