A legtöbb embert mindig is foglalkoztatta az eredet kérdése, az ember származása. A történelem során egyre inkább ellentétbe kerültek egymással a tudományos igényű és a transzcendenciát feltételező tanok. Edgar Cayce egy újabb elmélettel állt elő, amelyet tisztánlátóként közvetített, és gondolatai kétségkívül tovább gazdagítanak bennünket.

Edgar Cayce filozófiájában az ember eredete elsősorban spirituális teremtésre vezethető vissza, mely szerint az ember "nem a majomtól származik”, mert eredetileg mindannyian a szellemvilágban élő lények voltunk. Az isteni terv nyomán azonban túlnőttünk ezen az állapoton, és megtörtént a tudat evolúciója:
 
Megtapasztalhattuk, hogy egyek vagyunk Istennel, és mélységeiben megismerhettük saját egyéniségünket. („…mint önállóan létező lelkek, megtanulhatjuk, hogyan legyünk egyszerre önmagunk és egyek Istennel…”)
 
Ehhez volt szükség a visszafejlődésre, a szellemi lények megjelenésére a háromdimenziós anyagi világban, általa pedig esélyt kaptunk rá, hogy egyéni lényegünkben mutatkozzunk meg. Megnyílt az út egy újfajta tudatosság kifejlődése előtt.
 
Mint arról Cayce részletes leírásából értesülhetünk, a folyamat egy ponton kisiklott. A lelkek szabad akaratukat helytelen módon kezdték használni. Nem arra koncentráltak, hogy a spirituális tudatot átemeljék az anyagi valóságba, figyelmüket inkább az önélvezet és az önjutalmazás kötöttel le. Az anyagi lét nem az új tudati forma táptalaja lett, hanem csapda és börtön. Az involúció (visszafejlődés) lehetősége elveszett.
 
Ahhoz, hogy ez az esély újra megteremtődjön, az evolúciónak kellett közbeszólnia. Itt azonban nem a Darwin által leírt, tisztán anyagi természetű evolúcióról volt szó.
 
A spirituális világban különleges test készült a lelkek számára. Emlékezzünk, az ember először spirituális teremtmény volt, így a titokzatos energiából épült test roppant érzékeny idegrendszerrel és spirituális központokkal (vagy „csakrákkal”) rendelkezett, lehetővé téve, hogy új tudati forma jöjjön létre.
 
Ennek az energiának anyagi formában is meg kellett mutatkoznia, és itt vált fontossá az evolúció fizikai síkja. A szellemvilág beavatkozott, és egy új főemlős került a fent leírt testminta hatása alá. Évezredek során – a genetikai átalakulás és a természetes kiválasztódás törvényeit követve – lassan kifejlődött egy új faj, a Homo sapiens. A Cayce-életrajz Filozófia című fejezetében Thomas Sugrue így ír erről: „Az emberszabású majmokra lelkek ereszkedtek, de inkább fölöttük lebegtek, mintsem beléjük költöztek volna, majd arra ösztökélték őket, hogy egy új cél felé forduljanak el.” A lelkek tehát anyagi testekbe vetültek bele, és elkezdődött az emberi történelem. Megmaradt azonban a korábban eltorzult, majd elveszett cél, hogy a lelkek tudatra ébredjenek, Isten alkotótársává váljanak, megismerjék magukat, és mégis eggyé váljanak az Egésszel.”

Mark Thurston: Edgar Cayce jövendölései a XXI. századra
 
Néhány gondolat Edgar Cayce-ről
 
Edgar Cayce (1877-1945) amerikai tisztánlátó, parapszichológus volt, közléseit alvás közben, jegyzőkönyvvezető jelenlétében tette. Negyvenhárom év alatt harmincezer ilyen dokumentált eset maradt fenn, és az általa adott információk 90 százalékban igaznak bizonyultak. Elsősorban betegeknek adott pontos képet betegségükhöz és gyógymódot, illetve gyógyszereket ajánlott hipnotikus álomba merülve, de próféciáit is igazolta a későbbi történelem: megjövendölte az 1929-es tőzsde összeomlást, információkat adott az esszénusokról, majd halála után két évvel megtalálták a Holt-tengeri tekercseket.
 
Beszélt a maya naptárról, és 2012. december 21-ről is, amikor szerinte Atlantisz újbóli kiemelkedése várható.