article placeholder

Indigógyerekek, Kristálygyerekek, Gyémántgyerekek és az emberi EGO

Mindenki látja, aki figyeli a polgári társadalmakban születendő gyerekek másságát. Azért szűkítem le a fogalmat, mert nem tudom, hogy Afrikában, az ausztrál bennszülöttek világában és az egyszerűbb törzseknél született gyerekek is másabbak-e? Őket nem éri annyi kulturális sokk, annyi technikai benyomás, egyszerű életükben a nagy másság akár életveszélyes is lehet. Vagy! Ősi ösztöneinkben eleve erősebb a spiritualitás, csak a kultúra nyomta el azokat, és a mostani gyermekek csak visszakapják azt a képességet, amit őseink elveszítettek?
article placeholder

Az energiagyógyítás útvesztői

Ma már boldog-boldogtalan gyógyítónak vallja magát. Sokan önmagukat emelik isteni magasságokba nem várva meg, hogy mások tegyék velük ugyanezt az alapján, amit már bizonyítottak. Önmagukat tartják Istennek, isteninek, angyalinak, felsőbbrendűnek. Ráadásul sokan éppen közülük jósolják másoknak is, hogy ők is kivételezettek, nagyszerű gyógyítók és zsenik, tanulni sem kell semmit, mert megkapták fentről a rendkívüli képességeket. Vajon igazak ezek az állítások?
article placeholder

Az igazság odaát van…

...pedig sokan azt hiszik, hogy itt a Földön, a mai embernek nagyobb, erősebb az igazsága, mint őseinknek. Hiányzik a tisztelet és alázat a múlt tudása felé, és itt akarnak az emberek igazságot szolgáltatni téves vagy valós eszmékért, és közben elpusztítják őseik értékeit. Legyenek azok anyagi valóságban, vagy szellemiben. Túl gyakori, hogy a meglévő elpusztításával képesek csak új alkotásra.
article placeholder

Pszichológia és spiritualitás: két külön út?

A két véglet között számos megközelítés foglal helyet, amelyek a személyes és az énen túli élményeket is figyelembe veszik, elfogadva, hogy egyes élmények empirikus módon bizonyíthatóak, és olyanok is vannak, amelyek rendkívül misztikusak, de attól még valódi élmények.
article placeholder

Az élet építőelemei akár a világűrből is érkezhettek

A világűrben uralkodó állapotokat szimulálva amerikai kutatók arra a következtetésre jutottak, hogy a kozmoszban található objektumok - például porfelhők - jeges felületén létrejöhettek olyan komplex szerves molekulák, amelyek a Földre jutva az élet alapvető építőelemeiként szolgálhattak.
article placeholder

Új kép a Naprendszer legfurcsább alakzatáról

A felfedezése óta stabilan létező hatszög kialakulására egyelőre nincs pontos magyarázat. Ehhez hasonló alakzatot a Naprendszer más égitestein nem ismernek. A Földön időnként megjelennek hatszögletes felhők, de a Szaturnusz hatszöge szinte teljesen szabályos, és együtt forog a bolygóval!
article placeholder

Léteznek párhuzamos világok?

Vajon léteznek párhuzamos világok? Mi van, ha igen? Mi van, ha a tér-idő képződménye nem más, mint egy óriási kozmikus mesekönyv, amiben kedvünk szerint haladunk előre, ugrunk át fejezeteket, leszünk gonosz királyné, avagy legkisebb királylány - és nem is tudunk róla?