Néhány évtizede még mindenkire furcsán néztünk, aki más, a nálunk megszokott vallástól eltérő hitvilágnak hódolt, vagy távoli kultúra filozófiáját tudta magáénak. Ma már természetes, ha valaki úgy dönt, hogy Krisna tudatú lesz, vagy buddhista, vagy valamelyik kis létszámú egyház tagja. De az már igazán figyelemre méltó, ha egy ateista és egy keresztény család két gyermeke kabbala tanítvány lesz, mégpedig nagyon is elkötelezetten. Ez a cikk a szerbiai Kruska házaspár elkötelezett hitéről és munkájáról szól.

Néhány évtizede még mindenkire furcsán néztünk, aki más, a nálunk megszokott vallástól eltérő hitvilágnak hódolt, vagy távoli kultúra filozófiáját tudta magáénak. Ma már természetes, ha valaki úgy dönt, hogy Krisna tudatú lesz, vagy buddhista, vagy valamelyik kis létszámú egyház tagja. De az már igazán figyelemre méltó, ha egy ateista és egy keresztény család két gyermeke kabbalista tanítvány lesz, mégpedig nagyon is elkötelezetten. Ez a cikk a szerbiai Kruska házaspár elkötelezett hitéről és munkájáról szól. Sinisa Kruska 41 éves biológus, a belgrádi egyetemen végzett, majd posztgraduális képzésre Szegedre is járt. Hat nyelvet beszél, hármat tökéletesen (anyanyelvi szinten: szerb, magyar, angol), a másik hármat is irigylésre méltó alapossággal (német, orosz, héber). Anyanyelve a szerb, a hatodik tanult nyelve pedig a héber.
 
Miért és hogyan lettél kabbala tanítvány?
 
Ateista családból származom és egy materialista felfogású társadalomban nőttem fel, de mindig is érdekeltek az Univerzum titkai. A természettudomány segítségével tanulmányoztam, hogy milyen az élővilág, ezért is lettem molekuláris biológus. Mindig is érdekelt az a rend, ami az Univerzumban működik és érdekelt, hogy mindezt mi működteti, és mi mozgatja. Az egyetemi tanulmányok után spirituális tanfolyamok felé fordultam, és elkezdtem érdeklődni a különböző kultúrák iránt. Így került a kezembe a Sefer Jecirá, a kabbalista tanok egyik alap műve, és éreztem, hogy igen, ez az, itt, ebben fogom megtalálni az Univerzum titkait! Megtaláltam a jó spirituális irányzatot!

Ez eredeti kabbalisztikus irodalom, és ez indított el affelé is, hogy elkezdjem tanulni a héber nyelvet. A Sefer Jecirát először angolul olvashattam.

 
A családban, addigi tanulmányaidban semmilyen gyökere nem volt a vallásnak, nem ismertétek a Bibliát sem, a Tórát sem.
 
Egyáltalán nem, egyiket sem. Ez indított el azon az úton is, hogy mindegyiket megismerjem, mégpedig mélyen és alaposan, lehetőleg mindegyiket az eredeti nyelven olvasva és tanulmányozva.
 
Miért éppen a kabbala fogott meg?
 
Az eredeti zsidó kabbala nehezen hozzáférhető, ritkán olvasható, de ezt éreztem a legmélyebb útnak, ami a legközelebb visz Istenhez.
 
Miért akartál közelebb kerülni ahhoz az Istenhez, akiben addig nem is hittél?
 
Megfigyeltem az Univerzumot, tanulmányoztam a tudományokat, és rájöttem, hogy van valami erő, valami rend, és e mögött még valami univerzális törvényszerűség, tudat. Ezt nevezzük Istennek. A materialista tudományoktól kerültem az ezotéria, majd onnan a kabbala útjára. Isten különbözik attól a képtől, ami a kereszténységben és sok más hagyományos vallásban van. A Sefer Jecirá pont arról szól, hogy vannak alapvető törvényszerűségek és alapvető energiák, amik működtetik az egész Univerzumot, amin keresztül a Teremtő kifejezi magát. Itt 22 őserőről van szó, aminek a külső megnyilvánulása és megjelenési formája a héber alefbetnek (ábécének) a 22 betűje.
 
Azt mondtad, a Sefer Jecirá sem volt könnyen hozzáférhető, a kabbala is nehezen építhető be (szerintem) a hétköznapi kultúrába. Ti ezt hogyan oldottátok meg?
 
Sokféle szinten lehet vele foglalkozni. Általános tanításai minden spirituális ember számára elfogadhatóak. A kabbala nagyon elméleti lett, java része nem jelent meg semmilyen fordításban, csak héberül, és az is csak belső hozzáférhetőséggel. Sok anyag még héberül sem került nyilvánosságra! Az utóbbi 20-30 évben kezdtek megjelenni fordítások. Különböző irányzatai léteznek, legtöbben az elméleti, filozofikus kabbalát tanulmányozzák. Mi a kabbala gyakorlati és meditatív alkalmazásaival foglalkozunk.
 
Csak olvasás útján jutottál információkhoz? Itt nincs szükség mesterre, tanítóra?
 
Dehogynem! Általában rabbik tanítanak. Sokan a Kabbala Központban tanulnak (www.kabbala.com). Én is ott kezdtem, majd ezt követően tanulmányaimat rabbi Ariel Bar Tzadok-nál folytattam távoktatással. Ő az Egyesült Államokban él, jelenleg Tennessee-ben. (www.koshertorah.com)
 
A kabbalától megváltozott a vallásod és a szokásrended?
 
Én hagyományos értelemben véve soha nem voltam vallásos, és most sem lettem az. A kabbala mindennapi életben való alkalmazása bizonyos rendszeres tevékenységeket foglal magába, illetve más tevékenységektől való tartózkodást, ami mind elősegíti a spirituális fejlődést. 
 
Itt bekapcsolódik a beszélgetésünkbe Kruska Kata, Sinisa felesége is, és erre a kérdésre ő adja meg a választ.:
 
Zsidó kabbalisztikus ünnepeket tartunk, melyek szertartásait, az ehhez kapcsolódó szokásokat, és az ünnepi ételek elkészítését a Kabbala Központnál tanultuk meg.
 
Ti most származásoktól függetlenül zsidó ünnepeket tartotok?
 
A kabbalisztikus ünnepeknek – mindnek – spirituális jelentősége van. Mindegyik a maga módján elősegíti a belső megtisztulást, és a közelebb kerülést Istenhez. Minden kabbalisztikus ünnep egy időkapu bizonyos energiákhoz, melyek az adott időszakban hozzáférhetőek. Meghatározott, hogy mikor, melyik energiát, és milyen célok megvalósításához használhatjuk fel.
 
Tipikus zsidó ünnep a szombat (Sabat). Tudom, hogy azt is szigorúan veszed… – intézem a kérdésem ismét Sinisához.
 
A Sabat energetikailag kiemelt nap, amikor sokkal magasabb spirituális szinteket lehet elérni, mint más napokon. Ez a nap a spirituális tevékenységnek, életnek van szánva. Eltérünk a mindennapi fizikai és munkatevékenységeinktől.
 
A keleti kultúrában – és főleg a vallásokban – érdekes a nők megítélése. Enyhén szólva sincs egyenjogúság, általában a nők csak hátul, alázatosan elrejtőzve mehetnek csak be a szentélyekbe, templomokba, vagy be sem mehetnek, csak külön a nekik kijelölt helyekre. A zsidóknál ez másképpen van, a nők szerepe erősebb. Hogy van ez a kabbalában és nálatok a családban?
 
Ehhez egy kicsit messzebbről kell indulni. Az Életfa szerint 10 alap dimenzió, szefira, létezik, 10 alap állapot az Univerzum minden szintjén. Ennek megfelelően ez a 10 alap állapot minden emberben is megnyilvánul. Ha viszont az egész kozmoszt nézzük, a 10-ik állapot (a 10-ik szefira) jelképezi a fizikai világot (Malchut), a többi 9 a magasabb szinteket, világokat. A 10-ik szefira fölött 6 szefira található: Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzah, Hod és Yetzirah. Ezek együtt alkotják azt a világot, amit a modern ezoterikus irodalomban asztrál világnak neveznek. A kabbalában ennek a 6 szefirának az együttműködését, együttes hatását Zeir Anpinnak nevezzük (Isten „kis arca”).
 
A férfiak közvetítik a Zeir Anpin energiáját, a nők pedig a Malchutot. A Zeir Anpin csak akkor fejtheti ki hatását, ha van fizikai világ, azaz van Malchut. (Ez pont ellentétje a katolikus cölibátus szemléletnek, egy rabbinál elvárják, hogy legyen felesége, családja, és nagyon fontos, hogy ki az. – eszme -)
 
Amit a férfi leközvetít, az a nőn keresztül kerül fizikai megnyilvánulásra. Tehát ezért fontos, hogy egy férfi mellett milyen a nő, és fontos, hogy legyen!
A kabbala egy férfit, illetve egy nőt külön-külön félembernek tekint. Amikor együtt vannak, akkor alkotják az ADAM-ot, ami nem egy férfit, hanem az EMBER-t jelenti.
 
Mennyire belső lelki életként élitek a kabbalát, vagy mennyire érzitek kötelességeteknek, feladatotoknak a tanítását? Ez vallás nektek? Vagy spirituális életforma?
 
A kabbala tanítását csak azok végezhetik, akik ezt a tudást élő kabbala mesterektől kapták (a kabbala szó befogadást jelent héberül). A történelem során ezek a tanárok általában rabbik voltak. Ezért mi nem tanítjuk a kabbalát, de szívesen megosztjuk másokkal is tudásunkat és tapasztalatainkat, ha így segíteni tudunk. Ez által is támogatjuk más emberek spirituális fejlődését. Csatlakozhatnak hozzánk tanulni és tapasztalni az ünnepeink során, de nem végzünk semmilyen hittérítést. Ez egy járható, alapos, és komoly elkötelezettséget igénylő spirituális út.
 
-eszme-