Május 12-én került sor Budapesten, a Belvárosi Színházban az Országos Transzperszonális Találkozóra, ahol Grofékon kívül jelen voltak a hazai transzperszonális pszichológia képviselői, pszichológusok és írók, valamint Devalon, kanadai indián, aki egyébként is gyakran jár Magyarországra sámán szertartásokat vezetni, és itt is szertartással köszöntötte az előadókat és vendégeket. Ebben a körben ez senkinek sem volt idegen, sőt mindenki láthatóan élvezte – csupán a tűzjelzőtől féltek, nehogy a füstöléstől bejelezzen… A konferencia kellemes, közös vízipipázással indult.

A magyar tudomány és művészet képviselői indítanak
 
A konferenciát a fő szervező, Gánti Bence integrálpszichológus indította egy rövid és lényegre törő előadással, ami a keleti és nyugati kultúra, valamint a pszichológia szükségszerű összekapcsolódásáról szólt. A pszichológia fejlődési vonala a humanisztikus pszichológia után a transzperszonális és az integrál pszichológiában csúcsosodott. Világszerte rájöttek arra, hogy a korábban primitívnek ítélt kultúrákban nagyon is sokat tudtak az emberi lélek gondjairól és azok korrigálásának módjairól is. Mivel legtöbbször ezt valláshoz, hitrendszerhez kötötték, a tudósok sokáig figyelmen kívül hagyták vizsgálatát, de egyre inkább kiderült, hogy van mit tanulni tőlük és a spirituális tanítóknak és a pszichológusoknak együtt kellene működniük. A transzperszonális élmények igenis fontosak, és segítenek a fejlődésben, a terápiában. Ehhez nem feltétlenül kellenek tudatmódosító szerek, hanem az LSD helyett ott a holotrop légzés technikája.
 

prof.Dr.Bagdy Emőke
prof.Dr. Bagdy Emőke a Károli Gáspár Egyetem nyugalmazott professzorasszonya nagyon szimpatikus előadást tartott arról, hogy hogyan hat a spiritualitás a párkapcsolatokra és az élet értelmének keresésére. Nem választotta szét a vallásosságot a belső, vallástól mentes hittől, ezért gyorsan átlátható volt a lényeg. A felhozott adatok egy felmérésre alapozódtak. (Nagyon fontosnak tartottam azt a felismerést, hogy vallásos érzelműek nem spirituálisabbak.)A nők spiritualitása alapvetően kedvez a párkapcsolatoknak. Idézett Tosztojtól, ahol leírta a feltett kérdését, létezik-e valami, ami több mint mi magunk? Itt került először szóba a nap folyamán, majd később szinte mindenkinél a spirituális krízis esete, és megemlítette,hogy maga Jung is keresztül esett ilyen spirituális krízisen.
 
Az indián szertatás után a nagy tapssal köszöntött Müller Péter író tartott előadást arról, hogy mi a spiritualitás szerepe az életünkben, és miért fontos megoldatlan sorsfeladataink megértése. „A hős fejében születik meg a dráma, ez válik körülöttünk sorssá, életté” – mondta drámai megfogalmazásában. Mi9nden egyes konfliktusunk tulajdonképpen belső konfliktus, ami kivetül a környezetünkre. Az általunk létrehozott énünk tele van illúziókkal, és e mellett létezik az örök, tiszta énünk. (A lélek lényegének nagyon szép, irodalmi megfogalmazása.) „A tudomány fogalmát tágítjuk ki, és nem a spiritualitást visszük a tudományba.” – összegezte a mondandóját, amit láthatóan még folytatott volna tovább, de az idő ezt nem tette lehetővé.
 

Müller Péter író
Ismét Grofék gazdagították az ismereteinket
 
A transzperszonális pszichológia múltjáról, jelenéről és jövőjéről tartott előadást Stanislav Grof. Jónéhány gondolat megismétlődőtt a két nappal korábbi előadáshoz képest, arra most nem térek ki. (Lásd a korábbi cikkünket: A SPIRITUALITÁS, MINT HIT, ÉS A TRANSZPERSZONÁLIS PSZICHOLÓGIA, MINT TUDOMÁNY CÍMMEL.)Grof eredetileg pszichiáter, és tanulási folyamata miatt is hét éven keresztül járt analízisbe heti három alkalommal 1-1 órára. Okkal állítja, hogy miért nem hisz az analízis igazi eredményességébe, szerinte az analízisben nincs kapcsolat a test és a lélek között. Akkor még a bodywork is tilos volt, a kontaktus visszafogott. A hatvanas években Grof önként jelentkezett – még Csehszlovákiában – LSD kísérletekre és akkor jött rá igazán, hogy nem az agy generálja a tudatot. Az agy csak közvetít!
 
Freud szerint az újszülött „tabula rasa”, egy üres lap, minden csak ezután íródik az elméjébe. Grof ezt határozottan tagadja, helyette azt állítja, hogy létezik prenatális és perinatális szakasznak is élmény rendszere, magát a születést is újból lehet élni, sőt sokszor szükségszerű is ennek az átélése. Ez a pszichospirituális halál és újjászületés. A perinatális és transzperszonális pszichológia az emberi psziché új térképét képes felrajzolni. Rámutatott arra, hogy ezek szoros összefüggésben vannak más kulturális elemekkel, amik felfedezhetők a sámán kultúrában, a kabbalában, a szufizmusban, amik már évszázadokkal korábban léteztek.
 

Gánti Bence és Stanislav Grof
Maslow a humanisztikus pszichológiában még spontán csúcsélményekről (spirituális élményekről) beszélt, Grof pedig pszichadelikus élményekről, amiket meg is tapasztalt. A pszichiátria az ilyen embereket egyszerűen pszichotikusoknak nyilvánította, diagnosztizálta. (A nagy prófétákat, szent embereket szintén így diagnosztizálták.) A transzperszonális pszichológia pedig ugyanezeket az embereket – és élményeiket – elfogadta és tisztelte, beleintegrálták az eddigi értelmezhetetlen pszichés élményeket a pszichológiába.
 
„A holotrop állapotok (speciális légzéstechnikával elért módosult tudatállapot) mélyebb ismerete a pszichológia és pszichiátria forradalmához vezet. Az utazások téren és időn túliak, az Univerzum maga egy vibráció. Csak folyamatok vannak, semmi sem végleges és fix, jogtalan a főnevek használata. Minél mélyebbre megyünk az anyagban, annál inkább azt tapasztaljuk, hogy üres.”
 
Grof beszélt Ken Wilber tevékenységéről, tudomány  integráló munkájáról is. Az egész tudomány afelé halad, hogy a spiritualitást és az addig ismert tudományt integrálja. Az egész univerzumot matematikai állandók határozzák meg, véletlenek nem léteznek. Végül megismételte azt a bölcs állítását, hogy „nem emberek vagyunk spirituális élményekkel, hanem spirituális lények vagyunk emberi élményekkel.”
 
Christina Grof az előadásában a spirituális krízisről, és annak kezeléséről beszélt. Abból indult ki, hogy az amerikai őslakos indiánok szerint – és ezzel Christina is egyetért – a transzperszonális élmények tartománya és a más emberi személyes megtapasztalás tartománya egy és ugyanaz. Indokolatlan a két dolog külön kezelése. Fontos lenne, hogy a transzperszonális élményeket is elfogadja a tudomány valóságosnak. Christina Grof elmesélte, hogy mindkét szülésénél erőteljes transz élményt élt át, utána morfiummal kezelték. Egy jóga mesterrel, guruval találkozott, aki felébresztette benne az energiákat, elkezdtek látomásai lenni. A megszokott élete összeomlott, elvált, elszegényedett stb. plusz még egy baleset során egy halálközeli élményt is megélt. Egy amerikai tudóstól, Joseph Cambelltől tanult, aki Kaliforniába küldte őt Grofhoz, így ismerkedtek meg, a pszichadelikus élmények feldolgozásában (spirituális krízise kezelésében) volt segítségére. Részletesen beszámolt arról a küzdelemről, amit a krízise alatt megélt. Végül elmondta, hogy az az álma, hogy a világon minden kórház fel legyen szerelve olyan eszközökkel és szakemberekkel, akik képesek a spirituális krízis kezelésére anélkül, hogy a klienst pszichotikusnak diagnosztizálnák. Egy olyan kitágított emberképet szeretne megalkotni, ahol a spirituális rész természetes.
 

Orosz Katalin
Hazai szakembereink is hozzászólnak
 
Igazán büszkék lehetünk arra, hogy hazánkban is van néhány szakember, aki korszerűen gondolkozik és munkálkodik ezen a területen, és ők is megosztották gondolataikat a közönséggel. Először Orosz Katalin tartott előadást Magzatból emberré válni címmel a születés terápiás módszerük ismertetésével. Orosz Katalin eredetileg matematika-fizika szakon végzett, de elsősorban az érdekelte, hogy miképpen működik a quantum tér, a morfogenetikus mező. 1993 óta foglalkozik a halálközeli és születési élmények feldolgoztatásával. A feldolgozatlan élmények a létezés élményének elutasítását hozhatják. A születés a legnagyobb átalakulás az életünkben. Orosz Katalin a perinatális pszichológia, és a születési elakadások kezelésének legjobb hazai képviselője.
 
Dr.Hoppál Mihály neves néprajzkutató, a sámán kultúra nagy ismerője igazából csak bevezette azt az előadást, amit végül nem tartott meg „A sámán technikák az öngyógyításban” címmel.  Hoppál Mihály hosszabb kifejtésű előadásokhoz szokott, de néhány gondolatával is felkeltette az érdeklődést, hogy utána nézzünk a már publikált kutatásainak.
 

Dr.Frecska Ede
Dr.Frecska Ede pszichiáter „A látomások ereje és a lélek bora” címmel tartott nagyon tömény, humorral fűszerezett és emészthetővé vált tudományos előadást. Frecska a pszichadelikus kutatásait latin-Amerikában végzi. Elmondása szerint az idegrendszer kutatók rettentően elzárkóznak a transzcendentális, transzperszonális élményektől. Az agy az érzékszervekkel érzékel. A látomás során viszont az egész test , a test és a lélek együtt, ehhez az érzékeléshez viszont ki kell kapcsolni az6 agyat. Racionális és irracionális információkat egyaránt kell gyűjtenünk, felvenni, feldolgozni és továbbadni. A látomások formálják az életünket, Decartes, Pythagorasz is látomások után összegezték elméleteiket.
 
Dr.Daubner Béla szintén pszichiáter és a Jóga, meditáció és hipnózis összefüggéseiről tartott előadást. Az agy a különböző tudatállapotokban különböző agyhullámokat termel. Az ébrenléti tudatállapotban béta, az álmodó tudatállapotban alfa, az álomtalan mélyalvásban téta hullámokat hoz létre. És van a tudatosságnak egy 4. állapota, a Turija, ami a tiszta tudat, az örökkévaló (a megvilágosodottság) állapota. A patológia többszörös kivetülés után jelenik meg. Módosult tudatállapotban (hipnózisban) vissza lehet menni oda, ahol a téta vagy delta hullámban az módosítható, azaz helyreállítható a patológia előtti állapot. Érdekes Daubner megállapítása, miszerint a terapeuta állapota, személyisége és a terápiás folyamat a lényeg, a betegség maga sokadlagos.
 

Bartha Dávid Péter
Jönnek a fiatalok!
Örömmel konstatáltam, hogy leglalább két magyar fiatal szakember már van az országban, aki foglalkozik transzperszonális pszichológiával. (Természetesen Gánti Bence is, amikor itthon tartózkodik, és nem Amerikában.) Bartha Dávid Péter a gyakorlatban is terapeuta, Andrek Andrea pedig elméleti kutatásokkal foglalkozik az ELTÉ-n.
 
Bartha Dávid Péter A transzperszonalitás iránti igényről és terápiás praxisa tapasztalatairól beszélt. (Veszprémben él és dolgozik). A spirituális krízis nagyon gyakori, de a krízis lezajlása után is van még feladat tovább. A transzperszonális dimenzió szerinte nem bizonyításra vár, hanem axióma. Teret és lehetőséget ad! Ujjongva üdvözöltem, hogy an itthon egy jól felkészült transzperszonális pszichológus, aki várja a klienseit, egyáltalán nincs még lekötve, ezért az ő elérhetőségét itt meg is adom: david.bartha@expertional-experiensis. Aki úgy érzi, hogy tünetei szerint spirituális krízisben szenved, mielőtt pszichiáterhez fordulna és pszichotikussá nyilvánítanák, inkább keresse fel Dávidot.
 
Végül Andrek Andrea, az ELTE PPK munkatársa számolt be a perinatális szaktanácsadó képzésről. Végeztek felmérést is arról, hogy hogyan hat az életünkre a méhen belüli életünk rejtett emléke. A grofi modellt figyelembe véve hazai magzatvizsgálatok eredményeit tették közzé.
 

-eszme