Álmainkat rendszerint élénk vizuális élmények kísérik. Az eddig is tudott volt, hogy az álomlátás során magas aktivitást mutatnak azok a tarkólebenyi agyterületeink, amelyek éberen is a vizuális információ befogadásáért és feldolgozásáért felelnek.

Ahhoz azonban, úgy tűnik, a legmodernebb technikák – a valós idejű agyi képalkotásra alkalmas berendezések és az adatözönt szupergyorsan elemző számítógépek – eljöveteléig kellett várni, hogy az álmot mintegy kiolvashassuk az idegsejtek tüzelési mintázatából. Most japán kutatók megtalálták a módját annak, miként lehet számítógépes tanulási algoritmusok segítségével jó hatásfokkal kikövetkeztetni az alvás közbeni agyi aktivitásmintázatból, vajon mit láthat épp álmában a megfigyelt alany.

Tomoyasu Horikawa és munkatársai funkcionális mágneses rezonanciás képalkotás (fMRI) segítségével rögzítették az alvás korai (a gyors szemmozgás-, vagyis REM-fázis előtti) szakaszában jelentkező agyi aktivitásmintázatokat, és összehasonlították ezeket azokkal a mintázatokkal, amelyeket az agy az ébrenlét során különböző vizuális bemenetek hatására produkál.

A látásélményeket meghatározott hierarchia szerint néhány nagyobb fogalmi körbe csoportosították – pl. bútor, nő, lakás, üzlet, utca, betű stb. -, majd internetes képkeresők segítségével létrehoztak minden fogalmi körhöz kapcsolódóan egy "képtárat", egyfajta vizuális adatbázist, és egy tanulási algoritmus segítségével elemezték, hogy a különböző fogalmi körbe tartozó képek bemutatása milyen speciális aktivitásmintát eredményez az elsődleges látókéregben. A "betanítás" után a számítógépes program képes volt az álombeli aktivitásminták leképezésével megjósolni, milyen látványokról fog beszámolni az alany, mikor röviddel a megfigyelés kezdete után felébresztik.

A japán kutatók úttörő munkája, mely a Science ápr. 4-i számában került közlésre, először szolgáltat közvetlen bizonyítékot arra, hogy álomképeink megélését hasonló agytevékenység kíséri, mint amikor ébren érnek minket ugyanazok a vizuális benyomások. A technika tökéletesítése elvileg odáig vihet, hogy valakinek ténylegesen beleláthassunk az álmaiba – bár legtöbben valószínűleg mint túlságosan orwelli víziót elutasítanánk, hogy ez a lehetőség valóra váljék.

Forrás: Origo