Most megtudhatjuk, miért választ a baba magának férfi vagy női testet és mennyire nem az számít, hogy mit szeretnének a szülők… Képet kapunk az indigó- és kristálygyerek fogalmáról, és a tündérségről. A fényportál szerkesztősége nem minden esetben azonosul a fogalmak mindegyikével, de az írásokat változatlan formában közöljük.

Férfi vagy női lélek

Ha lélek születik, akkor úgy tekintsünk gyermekünkre, mint aki már rengeteg életet élt már meg. Volt szakács, matróz, ácsmester, bíró, művész stb. élt már az összes kontinensen, volt férfi és nő is, szegény adakozó, fukar, gyógyító vagy sámán. Beérte a legkevesebbel, és nem volt elég a legtöbb sem.

Miért fontos a férfi vagy női lélek megkülönböztetése a testbe születéskor? Ha férfi lélek születik férfi testbe, akkor rendkívül határozott, katonás ember válhat belőle. Ha ehhez hozzáadódik a bal agyfélteke dominanciája, azaz a férfi irányítottság, akkor enyhén szóval makacs lehet majd. Ha női lélek születik női testbe, akkor érzékeny, esetleg visszahúzódó, lágy és kedves. Férfi irányítottsággal határozottabbá válik a nő. Akkor érdekes, ha ellenkező nemű lélek, ellenkező nemű testet ölt. Bizonyára mindannyian ismerünk lágyabb férfiakat, és rövid hajú, karakán hölgyeket.

Az indigóaura gyakran fordul köztük elő, kb. 1997 óta születtek ilyen energia testtel. Babaként az utolsó pár közvetlen előző életben átélt markáns élmény hatására alakulnak ilyenné vagy olyanná. Az el nem bukott szellemeknek a foganása előtti élményük a Legfelsőbb, míg a lelkeknek az előző életei vannak rá nagy hatással. Míg ezeket a szellemeket nem az addig rosszul megoldott tapasztalatok hajtják a földre, hanem az azon való segítés, addig a lelkeknek az a feladatuk, hogy az elmúlt életek hibáit kijavítsák. Amikor a közvetlen előző életében meghal a test, végig látja elmúlt életét, és mindazt, amit rosszul tett vagy nem oldott meg. Arról a helyről, ahol legközelebb le fog születni mindezeket átgondolja, s számba veszi, mit kell legközelebb kijavítania. Lélek is, szellem is úgynevezett hálótervet készít, melyben kiválasztja leendő szüleit, testvéreit egész rokonságát, a kultúráját, országát, városát, a helyét, ahova születni fog. Nem egy darab tervet, hanem sok lehetséges utat tervez.
A lélek szülei olyanok, olyan genetikai kóddal rendelkeznek, akik hordozzák magukban mindazokat a tulajdonságokat, amelyek a léleknek a mostani életéhez szükségesek lesznek.

Mire gondolhatunk?

Mindenre. Amilyen test alkalmas a jelen élet megvalósításához, olyan adottságú szülőket választ. Ez lesz a fizikai test. Példa: ha egy lélek hosszú idők óta önbizalom-hiányos volt, és most ezt szeretné felülírni, úgy sudár termetű, szép vonású szülőket választ, hogy ő is azzá váljon, és megalapozza testi szinten a lehetőséget annak, hogy ebből kifolyólag nagy legyen az önbizalma. De lehet ennek fordítottja is, amennyiben más megtapasztalásra vágyik, akkor más kinézetű szülőkre esik a választása.

Amilyen mintákkal rendelkeznek a szülök – melyeket saját őseiktől örököltek – olyan lesz a gyermek gondolati mintázata. Példa: Ha folyton dolgozó családba ölt testet, akkor az lesz a feladata, hogy már korán felismerje ennek hátrányait, és felnőttként önszántából ne kövesse a kapott mintákat.

Tehát a lélek indulása előtt megkapja mindazt a sok feladatot, amit meg szeretne oldani: hibák kijavítása, feladatok végrehajtás stb. ezt nevezzük életprogramnak, melyek hajtják őt előre. Idősebb korában a környezete is, és az életprogramja is hatással van rá. Ez pedig művészet. Hogyan oldja meg helyesen az életét? Ha mégsem úgy alakul az élete, akkor van esélye visszakanyarodni az optimális útra. Ugyanis Isten mindenkit szabad akarattal ruházott fel. Nem madzagon rángatható bábukat teremtett, hanem önálló gondolattal rendelkező lényeket, akik döntést hozhatnak.


 
Ha tudnánk, hogy mit terveztünk el, akkor aszerint élnénk. A gyermekeinknek nincs letakarva a terv. Ők látják egészen kisiskolás korukig, amíg a sok ismeret le nem fedi. Ha a szülő nem partner ennek megtartásában, már korábban bekövetkezhet ez.

Amennyiben a lélek előtte nem gyakorolta az alázatosságot, visszaélt javaival, hatalmaskodott mások felett, úgy elképzelhető, hogy következő életében szegényebb sorsot választ magának, hogy megtapasztalhassa milyen az ellenkező oldalon lenni. Minden sorsot magunk választunk magunknak. A rosszat is. Ebből kifolyólag nincs rossz. Az előfordulhat, hogy a környezet a szabad akaratából kifolyólag a sanyarú sorsra rá tesz még egy lapáttal, hadd szenvedjen még jobban, de a lélek a hálóterv készítésekor minden lehetséges kimenetelt megvizsgált. Így voltaképpen rossz dolog még sem történhet vele, legfeljebb több tapasztalattal a zsebében tér majd haza.

Nem csak a külső belső megjelenés döntő a szüleivel, rokonaival kapcsolatban, azt is figyelembe veszi, hogy éltek-e már közös életben, és kialakult-e köztük karmikus kapcsolat. Azok a személyek, akik valaha ártottak, vagy tartoznak a léleknek, azaz karmikus adósságuk van feléje, azokból lesznek: a baba szülésznője/dúlája, gyermekorvosa, védőnője, óvónője, tanítója stb. Olyan személyek, akik ezt a kis lelket segíteni fogják az útján.
S akik felé neki van törleszteni valója, pedig mind olyanok lesznek, akiknek élete során ő fog tudni segíteni: Pl. osztálytársak, felnőtt korában tanítványai, páciensei stb.
Lélekként születettre úgy kell tekinteni, mint a Nagy vándorra, aki rója az életeket, rengeteget tapasztal, és most a mi szívünket szeretné meghódítani. Epedve várja szeretetünket. Foglalkozzunk vele sokat, és korán vonjuk bele a hétköznapi tevékenységekbe. Ha komolyan vesszük eredetét, idővel arról a pár életről is tudomásunk lehet, amiből alkotta a jelenlegit. Ezáltal segítségére lehetünk már most gyermek korában azokban a dolgokban, amiken – saját választása által – dolgoznia kell. A mi gyermekeink megkaphatják tőlünk szülőktől azt a segítséget, amit mi még nem kaphattunk meg, mert a mieink nem tudtak róla, hogy ez is lehetséges.

Lélekként született gyermekek sok támogatást igényelnek. Azon szülők, akik nyíltak az újra és a változtatásra biztosítani tudják gyermekeik számára azt az alapot, melynek segítségével a hálótervüket képesek nagy részben megvalósítani. A lélek létforma sem jobb és nem rosszabb a szellemnél. Más megtapasztalás. Minden élet, így beleértve a mostanit is esély arra, hogy a tudat visszatalál Istenhez, rá vágyik, így emelkedik rezgésszáma, és lehetősége lesz a szellemé válásra. Ha támogatjuk ebben, és mutatjuk neki a szeretetteljes példát, akkor minden bizonnyal sikerül is neki.


Újraegyesült lélek

Ők magukban hordozzák mindazt, ami az el nem bukott szellemekről és a lelkekről szólt. Ők egy darabig olyan életet éltek, mint az el nem bukottak, majd szétesésük után, mint a lelkek. Testbe született lények mindegyike ír hálótervet, és onnantól kezdve, hogy testben vannak már nem csak szellemi mivoltukkal, hanem a földi tudatukkal is meg kell birkózniuk. Szabad akaratuk van, döntéseket hozhatnak, amelyeknek következményei vannak. Az új élet mindig remény a javításra. Így ők is javítottak, majd felemelkedtek. Ezzel a többlettudással rendelkeznek a lelkekkel szemben. Tudják milyen volt az edény alján, és most már azt is, hogy milyen a felszínen. Ebből kifolyólag gyermekként óvatosabbak, megfontoltabbak, mind a cselekvésükben, mind a döntéseikben. Például az evésben már gyerekkoruktól kezdve megfigyelhető, hogy először csak a nyelvük hegyével érintik meg az új ételt, és ha már teljesen megbizonyosodtak annak finomságáról, csak utána esznek teljes kanállal belőle. Sokszor választanak kristályaurát.

Nehezebb őket a csaliba vinni. Mivel lélekként rengeteget tapasztaltak, ezért nagy esélyük van arra, hogy belső indítatásból kamaszkorukban is ellentmondanak pl. a cigarettára, vagy a drogra.

Magabiztosak. Vágy van a szívükben az újításra. Könnyebben felismerik a már nem működő mechanizmusokat, és szívesen változtatnak rajtuk. Elegendő erejük van hozzá, hisz már birtokában vannak a megtapasztalásnak, hogy saját erejükből feljebb emelkedtek.

Ha a szülő ebben partner, gyermeke szárnyalni fog. Szellemként már nem olyan könnyű elnyomni bennük a hozott tudásukat. A lelkekkel ellentétben nekik nem feltétlen hullik alá a fátyol kisiskolás korukban, ami eltakarja a szellemi tudást.

Tündér

Folyamatosan születnek testbe újra 1997 óta. Igaz lélekként válhattak tündérré, de többségük utána szellemmé vált.

Annak ellenére, hogy az ő inkarnációs sorozatukból kimaradt vagy 800 év, amit tündérként éltek és nem emberként, mégis hasonló nagy tapasztalatokkal rendelkeznek. Igaz más formában. Ők nem csak a saját bőrükön tapasztalták meg a különböző döntések eredményeit, hanem az embereken való segítésük által kapott gondolatokat, érzéseket beépíthettek saját életükbe. Emiatt rendkívül érzékenyek a környezetük hatásaira. Itt főként nem a világi életre kell gondolni, a földi szennyeződésekre stb., hanem a szűk családi kör életére, érzés és gondolatvilágára. Szinte mindent nem csak, hogy megéreznek, hanem magukra is vesznek, ezáltal a szülők hangulataira, rossz közérzetére sokkal több betegséggel reagálhatnak, mint más gyerekek. Kicsit zárkózottabbak is lehetnek, és ha a környezetüktől nem kapnak kellő odafigyelést a saját kis világukban töltik idejük nagy részét.
Határozott elképzelésük van az életről. Sokan választanak vagy a természettel vagy az emberekkel kapcsolatos foglalkozást.

Hogy hogyan szerezhetünk tudomást arról, hogy ki gyermekünk? A pécsi spirituális baba mama klubnak az a célja, hogy többek közt olyan tudásra, és készségekre tegyünk szert, aminek segítségével nem csak ezekre a kérdésekre, hanem sok egyébre is választ kaphassunk.
Örüljünk gyermekünknek és szeressük nagyon, bármilyen lény is, ez a lényege mindennek.
Írta: Kemény Veronika a pécsi spirituális baba mama klub foglalkozására 

 

Forrás: Spirituális Anya blog