Ma már spirituális körökben teljesen természetes alapú információ, hogy a hozzánk leszülető lelkek választják meg a szüleiket, a szülők “csak” fizikai szinten biztosítják mindehhez a testet. Sokszor éppen a jövendőbeli szülők magatartása, szokásrendszere akadályozza meg a lélek befogadását, mert nem azt teszik és nem úgy, ahogy azt a baba karmája szerint biztosítani kellene. A babák vajon milyen alapon választják ki a szülőket?

Amennyiben elfogadjuk, hogy babánk egy lélek, aki minket választott következő megszületése lehetőségeként, akkor nagyon könnyű dolgunk van, mert útjának az előzményeire tekintve sok kérdésünkre megkapjuk a választ.
 
Ismeretek sokaságára teszünk szert, ha meglátjuk milyen előfeltételekkel startol a mostani életében, mind szellemi-lelki, mind fizikai síkon.
Elsősorban megtudhatjuk, hogy babánk a teremtéstörténet kapcsán mivé alakult. Krizantén bölcs által lediktált teremtéstörténet rövidített változatából megtudhatjuk, hogy a Teremtő először hatalmas egységszellemeket teremtett, melyek miután gőgösek és irigyek lettek, elbuktak és szétestek egy-egy szellemmé. Azon szellemeknek, akik továbbra sem tanultak hibáikból még tovább csökkent a rezgésszámuk, és két félre szakadtak szét, egy férfi és egy női lélekre. Ők a duálpárok, akik fizikai szinten nem találkoznak egymással. Ezen lelkek addig maradnak egymástól távol, amíg a sok-sok leszületésük folytán, ki nem javítják sorozatos tévedéseiket. Ez az időintervallum mindenkinél más és más. Van, akinek 1 millió, van, akinek százezer leszületésbe telik. Majd újra szellemmé válnak, és felemelkedésükkel egységszellemekké válnak. Aztán választhatnak: vállalják a segítést a Földön egy újabb leszületéssel, vagy más égi szférában segítenek.
 
A Földön 2004-ig testet öltöttek majdnem teljes egésze lélek volt, illetve olyan szellem, aki a saját inkarnációs ciklusában szétesett, de azóta újra egyesült duáljával. Ez azért volt így, mert eddig az időig a föld volt a javuló lelkek-emberek színpada. 2004-től pedig érkezhettek a Földre el nem bukott szellemek, hogy a bolygó felemelkedésében segédkezzenek. Most a lakosság közel 2/3 2006. nyara után egyesült szellem, a maradék hányad fele el nem bukott szellem, a másik fele lélek, illetve idetartoznak még a tündérek is.
 
A tündérek nem szerepeltek Isten teremtéstervében, csak a középkor keveredett világában alakultak ki szükségszerűen. Ebben az időszakban nagyon nehéz volt az emberekkel bánniuk az Égieknek, mert olyan alacsonyra csökkent a népesség rezgésszáma, olyan alacsony tudatszinten leledztek az emberek, hogy csak segítséggel tudták őket előrelendíteni. Létbe hívták a tündér létformát, amit azok a lelkek foglalhattak el, akik az akkori, középkori időszak átlag ember szintjén túlhaladtak, és nem bírtak volna ott tovább fejlődni. Azok a lelkek, akik tündér testbe inkarnálódtak, több életen keresztül öltöttek ilyen testet. Ez időszak alatt – ellenben a lélekkel, aki testbe születik meg – nem saját fejlődésük, hanem az embereken való segítés, és azok fejlődése volt a céljuk.
 
Tehát megtudhatjuk, hogy babánk hol tart az inkarnációs sorozatban. Egyben maradt szellem/el nem bukott szellem, lélek – ezen belül azt is, hogy férfi vagy női lélek, már újra egyesült lélek, aki sikeres életei miatt szellemmé válhatott, vagy esetleg tündér.

Miért fontos ezt tudni? Mert ezekből az ismeretekből sok következtetést le lehet vonni. Lássuk csak miket:

 
  1. El nem bukott szellem
  2. Férfi vagy női lélek
  3. Újraegyesült lélek
  4. Tündér
 
Mielőtt megismerkedünk velük, fontos azt leszögezni, hogy bármilyen is legyen gyermekünk, nem szabad túlértékelni, olyan elvárásokat támasztani feléje, amit esetleg nem bír teljesíteni. Ezek az ismeretek a gyermekkel való közös életünket könnyítik meg. De nem arra valók, hogy eltorzítsák elképzelésünket, és arra ösztönözzenek, hogy sarjunkról extrém, felnagyított dolgokat képzeljünk.
 
El nem bukott szellemek
Nagy tudású, hitű, tisztaszándékú lények, akik testbe érkezésük után is minden bizonnyal megtartják ezeket a kincset érő jellemvonásokat. Közelebbi élményük van a Legfelsőbbhöz.
Olyan szülőket választ, akik fel tudnak nőni hozzá, van elég ismeretük, nyitottak az újra, nagy a hitük. A mostanság divatos kifejezéssel élve a tudatosságra törekvő szülőket választja. Akik nem csak a vásárlásban tudatosak (no szatyor, bio, szelektív stb.), hanem ők maguk kérik a foganást, maguk választják az egymással való foglalkozást, így esetenként kiiktatják életükből a tévénézést, hogy több időt tölthessenek egymással. A szülők a problémáik megoldására törekszenek. Ebből kifolyólag törekednek a harmonikus légkör kialakítására.
Sokszor öltenek ezek a gyermekek kristályaurát.
 
Ha ezt egy szülő meghallaná, bizonyára azt szeretné, hogy neki is ilyen születésű gyermeke legyen. De nem minden ilyen szellem választ effajta életet. Mivel a szellemben két lélek kapcsolódik össze, ezért kétszer olyan erős, és kétszer több terhet tud elviselni. Ezért amennyiben szüksége van a megtapasztalásra, nehezített körülmények közé születik meg.
Ezek a gyermekek érdeklődőek, kezdeményezők. Könnyebben bocsátanak meg. A tervüket kitartóan viszik véghez. A belső bizonyosságból adódóan lehetnek makacsak, önfejűek. A serdülőkorban akadhatnak gondok, de ha van kire támaszkodniuk, akkor azt sérülés nélkül átvészelik.
 
Felnőttként sok tapasztalatra tesznek szert. Hamar és többnyire jól döntenek, és véghez viszik mindazt, mit elterveztek. Nem kell feltétlen óriás dologra gondolni. Már az nagyon jónak számít, ha nagyjából a születése előtt eltervezett életét éli valaki. Mert főként a szellemekkel élőknél lehet nagy a kísértés és a bukás veszélye. Ugyanis, ha elbukja az életet, – beképzelt lesz, hatalomra tesz szert, és mindent magának használ fel – bukása könnyen csökkentheti rezgését, és kettéválhat. Ekkor nagyobbat bukik, mint ha egy lélekkel élő szúrná el az életét.
 
A cikket Kemény Veronika írta a pécsi spirituális baba-mama klub foglalkozására.