Interjú Balogh Bélával és Matolcsi Zoltánnal a Fehér Sas Páholyról és Fehér Sas Bölcsesség Iskolájáról.

Fényportál: Említettétek, hogy bizonyos páholyok eltértek az ősi tudástól, és a felhasználható erőt egyéni célokra használták. Miben különbözik ettől a Fehér Sas Páholy?

Balogh Béla: Elsősorban abban, hogy hosszú évszázadok után – de talán évezredeket is mondhatnék – újra rendelkezésünkre áll az Univerzum természetére, belső törvényeire és működésére vonatkozó Tudás. Figyelem: Tudásról beszélek, és nem vallásról vagy hitről. A vallás és a hit az Univerzum és Isten megismerésének első lépcsőfoka, de amit az ember hisz, az vagy úgy van, vagy nem. A biztos belső tudás viszont a második lépcsőfok. Csakhogy, amint erre valaki feljutott, észre fogja venni, hogy az első lépcsőfok szertefoszlott, mert amit biztosan tud, azt többé már nem lehet hinni…

Fényportál: Nagyon sokan állítják ma, hogy náluk van a „bölcsek köve”, hogy nagyon is tudják, mi hogy működik. A „laikus” ember, az Univerzum-, önmaga- és Isten megismerésére törekvő ember minek alapján döntheti el, hogy melyik iskola adhat biztos tudást?

Matolcsi Zoltán: Ezt mindenkinek saját magának, lehetőleg a szívére hallgatva kell eldöntenie. Fehér Sas minden vallást, iskolát, filozófiai irányzatot nagy tiszteletben tart. Van azonban néhány ismertető jel, amire talán érdemes odafigyelni. Az első és legszembetűnőbb: a túlzott elanyagiasodás. A másik dolog a befektetett munka nélküli eredménnyekkel való kecsegtetés. Jézus mester pedig tanította a harmadik fontos princípiumot: „Gyümölcseikről ismeritek fel őket”. Érdemes figyelni van-e (és ha igen milyen) összefüggés és harmónia az adott gyógyító/tanító/vezető gondolatai – szavai (tanításai) és cselekedetei között. Érdemes befelé figyelni: milyen érzést vált ki belőled a jelenléte, a szavai? Mit sugároz a lénye?

Fényportál: Van még más is, amire érdemes odafigyelni?

Balogh Béla: Van bizony. A Fehér Sas Páholy egyik alapvető tevékenysége az ún. „lelki gyógyítók” képzése, ami azt jelenti, hogy több évi kiképzés és gyakorlat, valamint beavatás után a páholy tagjának lehetősége nyílik arra, hogy a hozzánk forduló betegeknek segítsen a saját belső harmóniájuk helyreállításában. Ezt a páholytagok nagyon eredményesen végzik, viszont a nyújtott segítségért nem kérnek és nem várnak anyagi ellenszolgáltatást. Ez a biztosítéka annak, hogy az embertársainknak nyújtott szolgálatot valóban a Szeretet, és nem az anyagi érdek vagy meggazdagodási vágy vezérli. Ugyanakkor – többek között – pontosan ez a hozzáállás biztosítja, hogy a „gyógyító” mindvégig „tiszta csatorna” maradhasson, hiszen minden Fehér Sas „gyógyító” tudja, hogy nem saját erőből, hanem a rajta átáramló Krisztusfény energiájával dolgozik.

Fényportál: Ez nagyon jó hozzáállás, valóban. De nem csak gyógyulni vágyók keresnek fel benneteket. Mi a helyzet azokkal, akik tanulni szeretnének?

Matolcsi Zoltán: Ez annak is a függvénye, hogy mit és mennyit szeretnének tanulni. Aki Fehér Sas „gyógyító” szeretne lenni, annak először is kérnie kell a belépést, melyről a Beavatottak Tanácsa – a Fehér Sas Páholy magyarországi vezető testülete – közösen dönt. Ez viszont még csak egy három hónapos próbaidőt jelent, mely alatt az illető részt vehet összesen hat közös meditáción. Azután ismét leülünk beszélgetni, és közösen eldöntjük, hogy továbbra is megfelelőnek látja/látjuk-e ezt az utat számára, vagy esetleg még várni kell.

Azok számára, akik csak a Fehér Sas Bölcsesség Iskolájának tanfolyamai iránt érdeklődnek, biztosítjuk, hogy megfelelő sorrendben, az alapoktól felépítve megtanulhassák és megérthessék saját maguk és az Univerzum felépítését és működését.

Fényportál: Jól hangzik, csakhogy az én ismereteim szerint az, ami a Fehér Sas Bölcsesség Iskola tanfolyamain elhangzik, nem egyezik a mai hivatalosan elfogadott tudományos álláspontokkal. Ezzel kapcsolatban mi a helyzet?

Balogh Béla: Ez csak részben igaz. A szomorú helyzet az, hogy mára már rendelkezésünkre állnak nagyon komoly tudományos eredmények – nem egyet közülük Nobel-díjjal tüntettek ki -, de korunk tudósai – akik azokat a bizonyos tudományosan elfogadott nézeteket vallják – vagy nem értik, vagy nem akarják levonni a Nobel-díjjal jutalmazott kutatási eredmények nyilvánvaló és logikus, – mondhatnám elkerülhetetlen – következményeit.

Fényportál: Ezt nem is értem… És miért nem?!

Balogh Béla: A válasz viszonylag egyszerűnek tűnik. Ha csak arra gondolok, hogy ott van pl. egy professzor, vagy egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, aki – mire megöregedett, és ezt a kitüntetett státuszt elérte – mondjuk, írt már néhány könyvet az evolúcióról. Abban a pillanatban, amikor szembesül a ténnyel, hogy az egész evolúciós elmélet, úgy ahogy van, ellent mond a fizika törvényeinek, továbbá ezt az ellentmondást több nyelven publikált, szigorúan tudományos kísérletekkel igazolták, és bármikor újra igazolható… hát, talán a legvalószínűbb reakció az információ elhallgatása…

Fényportál: Ha jól értem, akár egyetlen ilyen felismerés vagy felfedezés akár az egész felépített materialista világképet romba döntheti…

Balogh Béla: Pontosan. És nem ez az egyetlen ilyen természetű felfedezés, ill. kutatási eredmény.

Matolcsi Zoltán: Amit mi a Fehér Sas Bölcsesség Iskola keretén belül igyekszünk átadni a tudásra szomjazóknak, az egy nagyon jól összeállított egység, melyben jelen van az ősi bölcsesség, a legkorszerűbb tudományos eredmények ismertetése, – amely ezt a bizonyos ősi bölcsességet alátámasztja-, továbbá a használható gyakorlat, melynek segítségével mindenki a saját hétköznapi életének élményévé teheti a Bölcsesség Iskolában megszerzett tudást. Ezáltal mindennapi élete bölcs szeretetben, harmóniában, nyugalomban teljesedhet ki.

Fényportál: Semmit nem kell elhinni???

Matolcsi Zoltán: Semmit. Minden érthető, logikus, tudományos, és kísérleti eredményekkel alátámasztott, továbbá megtanulható, és kipróbálható. De, hogy mekkora lehetőséget és milyen belső nyugalmat tud hozni, azt csak azok tudják megmondani, akik a tanfolyamon való részvétel után át is ültetik a tanultakat a gyakorlatba, és kitartóan gyakorolnak.

Folyt.köv.

www.fehersaspaholy.hu

www.bolcsessegiskola.hu

Fehér Sas Páholy Alapítvány

Bankszámla szám:  73600149-11118792

Minden kis adományt hálás szívvel köszönünk.

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.