Cikkünk egy ötrészes, a földönkívüli fajok tevékenységéről és indíttatásairól szóló jelentés utolsó fejezete, mely az idegen fajok főbb tevékenységének összefoglalálásával zárja a sorozatot.

Itt olvasható az első, a második, a harmadik és a negyedik rész!

A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal együttműködő néhány idegen faj és legfontosabb tevékenységük összefoglalója.

Az idegen fajok elnevezése, származási helye, főbb tevékenységek és az okozott globális problémák:


Kis szürkék (Zéta Reticuli és Orion)

Civilek eltérítése, genetikai kísérletek, tudat-programozás, emberek monitorozása implantátumok segítségével, klónozás és ember-hibrid lények megalkotása.
Az eltérítettek traumatikus élménye,
 
 • Genetikailag módosított emberek,
 • Emberek monitorozása implantátumokkal,
 • Tudatprogramozott „eltérítettek”
Magas szürkék (Orion)
Genetikai kísérletek, hibrid ember-szürke faj megteremtése, tudatirányítás és diplomáciai egyezmények megkötése az „árnyék kormányokkal”.
Genetikailag módosított emberek
 
 • Emberek monitorozása impalntátumokkal
 • Tudatprogramozott „eltérítettek”
 • Kompromisszumok a politikai elittel
 • Beépülés a nemzeti titkosszolgálatokba
 
Őshonos gyíkemberek (Föld)
Az emberi elit, intézmények és gazdasági rendszer manipulálása, a vallási hitrendszer befolyásolása, militarizmus és az emberek eltörlése a történelem színpadáról.
 
 • Emberi jogok megsértése
 • Az elit korrumpálása és uralma
 • A média és a hírforrások uralma
 • Vallási dogmaviták
 • Történelmi amnézia
 • Az agresszivitás kultúrája
 
Drakonida gyíkemberek (Alfa Draconis)
Az emberi elit és üzleti rendszer ellenőrzése, militarizmus, a klíma tönkretétele, konfliktusok és erőforrás-hiány, a földi erőforrások betakarítása, a szürkék és a földi gyíkemberek manipulálása.
 
 • Globális egészségügyi és jóléti problémák
 • Korrupt elit és intézményrendszer
 • Etnikai/vallási agresszió
 • Emberi jogok megsértése
 • Az agresszió és a terrorizmus kultúrája
 • Drogkereskedelem és szervezett bűnözés
 
Szíriusziak (Szírius B)
Részvétel technológiai csereprogramban, mely növeli a katonai potenciált földönkívüli fenyegetés esetére.
 
 • Titkos fegyverkutatások
 • Egzotikus fegyveres használata
 • Fekete költségvetések
 • Militarizmus
 
Anunnakik (Nibiru)
Az emberi evolúció hosszú távú ellenőrzése elitcsoportok, rendszerek és intézmények segítségével, az emberi tudat manipulálása. versengés a drakonidákkal a Föld uralmáért.
 
 • Az elit manipulálása
 • Vallási fundamentalizmus
 • Patriarchális globális kultúra
 • Az agresszió kultúrája

A katonai-ipari-földönkívüli komplexummal nem együttműködő néhány idegen faj és legfontosabb tevékenységük. 

Idegen fajok neve, származási helye, főbb tevékenységek, segítség a globális problémamegoldásban:

Telosziak (Föld)

A felszíni emberiség segítése, hogy megismerje saját ősi történelmét, az emberi élettartam kiterjesztése, az egészségtelen hitrendszerek cseréje és a környezetvédelem.
 

 • Környezetvédelem
 • A biodiverzitás megőrzése
 • Emberi egészség és élettartam-növelés
 • Az emberi történelemtudás helyreállítása


Lant-beliek (Lant)

Az emberiség egyedülálló galaxisbeli történelmének megismertetése, segítségnyújtás az emberi motivációk és lehetőségek megértésében.
 

 • Az emberi történelemtudás helyreállítása
 • A galaktikus történelem megértése
 • Az emberi lényeg mivoltának megértése
 • Diplomácia és konfliktuskezelés
 • Globális oktatás


Fiastyúk-beliek (Fiastyúk)

Segítség az emberiségnek hogy felszabaduljon az elnyomó szervezetek alól a tudatosság szintjének emelésével.
 

 • Egyetemes emberi jogok
 • Valójában demokratikus rendszerek
 • Emberi tudatosság evolúciója
 • Globális oktatás

 Procyon-beliek (Procyon)

Hatékony védekezés kifejlesztése a földönkívüliek elnyomásával szemben, „multidimenzionális tudatosság” kifejlesztése mentális képek használatával az idegenek tudatkontrolljának megelőzésére, a barátságtalan idegenek megfigyelése.
 

 • Az Idegen elnyomás leleplezése
 • A globális UFO-tikolózás felfedése
 • Multidimenzionális tudatosság
 • A tudatkontroll semlegesítése
 • Egyetemes emberi jogok
 • Internet és globális kommunikáció


Tau Cetiek (Tau Ceti)

Az idegenek elnyomásának és ellenőrzésének leleplezése, a korrupt elit és intézményrendszer beazonosítása, az idegenek tudatkontrolljának semlegesítése, tárgyalások a militaristákkal. A kormányzati és az üzleti korrupció leleplezése
 

 • Az idegen behatolás ellenőrzése
 • Multidimenzionális tudatosság
 • A tudatkontroll hatástalanítása
 • Konfliktuskezelés


Andromédaiak (Androméda)

A Galaktikus Közösség döntéshozatalának sürgetése a Föld jelenlegi helyzetével kapcsolatban, innovatív konfliktuskezelő technológiák és a fiatalok oktatása.
 

 • Pszichikus és kristály gyerekek oktatása
 • Béke oktatás
 • Az elit manipuláció leleplezése
 • A globális kormányzás elősegítése
 • Diplomácia és konfliktuskezelés


Szíriusziak (Szíriusz A)

Segítségnyújtás megfelelő gazdasági rendszer kiépítéséhez az ember földi fejlődéséhez a bolygó „biomágneses energiamezőjének” megváltoztatásával.
 

 • Környezetvédelem
 • A biodiverzitás megőrzése
 • Az emberi tudatosság emelése
 • A bioszféra fejlesztése
 
Ummiták (Ummo)
Technikai információk megosztása, a tudományos kultúra átalakítása és globális oktatás. 
 
 • Tudományos paradigmaváltás
 • Alternatív technológiák kifejlesztése
 • Oktatási reform
 
Alpha Centauridák (Alpha-Centauri)
Társadalmi igazságosság és emberi szabadságjogok.
 
 • Globális szintű társadalmi igazságosság.
 • Békeövezetek
 • Emberi jogok
 
Arkturusziak (Arkturusz)
A szellemi értékek integrálása fejlett technológiákkal, stratégiai tanácsadásnyújtás a bolygórendszerek átalakításához. 
 
 • Globális kormányzás
 • A globális üzleti, politika és társadalmi rendszerek integrálása
 • Az idegenekkel való rokonság koordinálása
 • Diplomácia és konfliktuskezelés
Konklúzió
 
Miközben számos további, a kiszivárogtatók és a kontaktok által leírt, földönkívüli faj szerepel a jelentésekben, a fentebb megvizsgált fajokra nézve sokkal több bizonyossággal rendelkezünk. Az elsődleges szempont a bemutatott fajok csoportosításában a technológiai csereprogramban, illetőleg az árnyék kormányokban való részvételük aránya az Egyesült Államokban és szerte a világon. Az első csoportban tárgyalt fajok különböző mértékben részesei a katonai-ipari-földönkívüli komlexumnak (MIEC), mely hatalmas titkos erőforrásokat mondhat magáénak fekete költségvetésekből az USA-ban és szerte a világon, ezek a rejtett programok fenyegetést jelentenek az egyes emberekre, a fejlődő nemzetekre és a globális környezetre. Ezzel éppen ellentétesen, a MIEC hatókörén kívül elhelyezkedő földönkívüliek mindössze elenyésző hatást gyakorolnak az emberi társadalomra, eközben igyekeznek a MIEC tagokat kizárni mindenféle komolyabb összefonódást kínáló együttműködésből, ami szorosabbra fűzné a MIEC tagok viszonyát. Ezek az egyezmények felölelik az árnyék kormányokkal való együttműködő fajokat, de egyúttal elhatárolják azokat, akik a be-nem-avatkozás politikáját vallják.
 
A MIEC által keltett és növekvő számú globális probléma közvetlen fenyegetést jelent az emberi szabadságra és függetlenségre. A jelenlegi stratégia folytatása, az idegen fajok jelenlétének kezelése az árnyék kormányzatok által, a földönkívüliek azon fajainak kedvez, akik az emberiség leigázásán, szabadságának és függetlenségének megnyirbálásán munkálkodnak. Alternatívát a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal való együttműködés jelent, akik a jelek szerint szívből érdeklődnek az emberiség iránt. Az összefogás a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal jelentős segítséget nyújthat azoknak a magánszemélyeknek, akik aggódnak a kormányzati szervek és a MIEC-ben részt vevő földönkívüliek közötti titkos megállapodások miatt. Azokkal a fajokkal való együttműködés, melyek számára fontos az emberiség emancipációja, segíthet a tudatosság szintjének emelésében, szolgálhat a MIEC által okozott hatalmas és veszélyes globális problémák megoldására útmutatással, a MIEC titkos tevékenységének leleplezésében, a kiszámíthatatlanság és a félrevezetés súlyának csökkentésében.

A lehetőség az elmúlt 50 évben a földönkívüliekkel kötött titkos megállapodások következtében okozott globális problémák megoldására minden egyes ember előtt ott áll, aki felelősséget érez a földi emberiség jövője iránt. Magánszemélyeknek és kis csoportoknak megvan a szükséges kapacitása ahhoz, hogy azonosítsák, felkutassák és együttműködjenek azokkal a földönkívüli fajokkal, akik segíthetnek a globális bajok megoldásában, az emberiség felszabadításában, a tudatosság emelésében és a függetlenség elérésében. Magánszemélyek és kis csoportok számára nyitott az út annak a rendkívüli lehetőségnek a megragadására, hogy együtt dolgozhatnak a MIEC-en kívüli földönkívüli fajokkal, talán átérzik Margaret Mead szavainak jelentését: „Soha se kételkedj abban, hogy egy mély gondolatokkal rendelkező, felelősségteljes kis csoport képes megváltoztatni a világot, hiszen ez az egyetlen módja a világ megváltoztatásának!”

Forrás: starlive