Ma már boldog-boldogtalan gyógyítónak vallja magát. Sokan önmagukat emelik isteni magasságokba nem várva meg, hogy mások tegyék velük ugyanezt az alapján, amit már bizonyítottak. Önmagukat tartják Istennek, isteninek, angyalinak, felsőbbrendűnek. Ráadásul sokan éppen közülük jósolják másoknak is, hogy ők is kivételezettek, nagyszerű gyógyítók és zsenik, tanulni sem kell semmit, mert megkapták fentről a rendkívüli képességeket. Vajon igazak ezek az állítások?

Ma már boldog-boldogtalan gyógyítónak vallja magát. Sokan önmagukat emelik isteni magasságokba nem várva meg, hogy mások tegyék velük ugyanezt az alapján, amit már bizonyítottak. Önmagukat tartják Istennek, isteninek, angyalinak, felsőbbrendűnek. Ráadásul sokan éppen közülük jósolják másoknak is, hogy ők is kivételezettek, nagyszerű gyógyítók és zsenik, tanulni sem kell semmit, mert megkapták fentről a rendkívüli képességeket. Vajon igazak ezek az állítások?

Vannak – kevesen – akikre mindez igaz. De ők nem harsányak, nem verik a mellüket, hanem teszik a dolgukat és gyógyítanak, segítenek. Amint átlépik a határokat és az egó csapdájába esnek azt tapasztalhatjuk, hogy ugyanonnan, ahonnan kapták, vissza is veszik a képességüket. Ugyanolyanokká válnak, mint bárki más, csak még kínlódnak kicsit régvolt hírnevük alapozta csodatéteményeikkel, ahol a várva várt csoda elmarad. Erőlködéssé válik a folyamat.

 

A brazil csodagyógyító: Joao
 
 
Amit tényleg fentről adnak
 
Vannak igazi nagy gyógyítók, csodatévők, akik valóban fentről kapták a képességeiket. Maguk sem tudják mikor, hogyan, de egyszer csak rájöttek arra, hogy fantasztikus erejükkel képesek mások és önmaguk gyógyítására. Ők szerénységgel, lelki nemességgel teszik a dolgukat és vigyáznak arra, hogy ne avatkozzanak illetéktelenül karmikus dolgokba. Már amikor ezt sikerül felismerniük! Vigyáznak önmaguk egészségére, mert a beteg gyógyító nem teljes értékű. (Ellenben a beteg jógi lehet az!)
 
Ennek kapcsán elgondolkoztat – éppen magazinunk is foglalkozott vele – az indigó-, kristály- és gyémánt gyerekek, kérdése. Vajon tényleg minden eleven, neveletlen és túlmozgásos gyerekre ráhúzható az indigó jelző? (Ma már legtöbbjük szülő korban van, és apák, anyák.) Ha az tudatosodott bennük, hogy ők kivételezett indigók, akkor természetesnek tartják, hogy az ő gyerekük sem lehet más, mint kristály vagy gyémánt gyermek. Azaz a kisgyermek születésétől fogva gyógyító, nyugodt, kiegyensúlyozott, rendkívüli tudással és képességgel rendelkezik. Az indigók zseniket nemzenek a világra, hogy ők megmentsék az általunk tönkretett Földet. Valóban? Nem az EGO megtévesztő játéka mindez, hogy sem én magam, sem pedig a gyermekem nem lehet átlagos? (Ez a gondolatsor megér majd egy új cikket inkább.)
 
Ha valódi kristály gyermekben nem tudatosítják a képességeit, akkor nem alakul ki a vele kapcsolatos felelősségtudat sem. Tehát az Őrangyalával kellene nagyon komoly kommunikációt folytatni, hogy párbeszéd alakulhasson ki a gyermek és környezete között az Angyal segítségével. Ha valóban kristály vagy gyémánt, akkor ez kialakul. Akkor kötelességünk támogatni őt és elfogadni a segítségét.
 
Amihez beavatás kell
 
Vannak olyan gyógyító képességek, amiket nem születésünknél fogva, vagy később felső ajándékként kapunk, hanem amihez tanulni kell, és a képesség megszerzéséhez beavatás és gyakorlás szükséges. Legtöbbször tanfolyami formában, közösségben lehet elsajátítani a tudást és jó beavató mester-tanár kell hozzá, akire felnézhetünk.
 
Az ily módon beavatottak között sok a szkeptikus, a tudomány világából érkező, a tanulást és tudást nagyra becsülő, aki viszont a beavatás által tudatosan gyakorolja az ALÁZATOT, s emiatt ugyanolyan erős gyógyítóvá válhat, mint azok, akik képességként kapták a tudást, de sokan iskolázatlanok, a hályogkovács (a nemtudás mögötti biztonságérzet) erejével, de mély hittel teszik a dolgukat. A tanult beavatottak is teszik ugyanezt, csak szeretik hozzá tudni a magyarázatot. Sokan éppen ebben vesznek el, mert bizony sok mindenre nincs még tudományos magyarázat, ami működik.
 
Így átlagemberek is megtanulhatják a különböző energiagyógyítási módokat (reiki, prána nadi, szellemgyógyászat, angyalgyógyászat, arolo stb.) és csak a hitükön és gyakorlásukon múlik, mennyire válik belőlük jó gyógyító. A beavatásuk örök életre szól, a lélek örök életére, azaz több életen át is öröklődik a képesség. Így következő életükben természetes módon születhetnek valódi kristály vagy gyémánt gyermeknek, ki tudja mi lesz majd akkor. (Szerintem türkiz meg arany lesz soron.) Nincs erre alkalmatlan személy, csak lusta és hitetlen.
 
Én azt gondolom, hogy a bioenergetikai gyógyítást nem lehet tanítani. Ahhoz képesség kell. Míg bizonyos extraszensz és intraszensz képességek (megérzések) fejleszthetők, az igazi jó bioenergetikai gyógyításhoz született tehetségnek kell lenni és megfelelő életmódban lehet csak folytatni.
 
Közvetlen isteni beavatások
 
Nem kevesen vannak azok sem, akik azt vallják, hogy az isteni energiákkal gyógyításhoz nem kell semmiféle beavatás, csak egyszerűen kérni kell Istent, hogy ezt tegye lehetővé. BÁRKI megkaphatja ezt – mondják, de ebben én erősen kételkedem.
 
Ennek is az egyik legnagyképűbb formája, amikor azt állítják egyesek, hogy ők egy módosult tudatállapotban közvetlenül Istentől, egy Angyaltól, vagy egy élő vagy már nem élő nagymestertől kapták a beavatásukat. Néhány embernél elfogadom ezt, a legtöbb állítás azonban hamis, és a legkártékonyabb hamis próféták és gyógyítók ilyen módon születnek. A misztériumok és legendák világában felnövő nemzedék sarjai újabb mítoszokat és újabb legendákat alkotnak ezzel. Ha híres nagymesterek kaphattak így beavatást (pl. Mikao Ushui), akkor ők miért nem? Ha Isten Emberfia Jézus meg tudott jelenni asztrálisan az emberek előtt, akkor mások, akik szintén ilyen rendkívüli képességűnek mondják magukat (pl. Sai Baba) miért nem? (Baba egyébként megtette ugyanezt.)
 
Demokrácia és hierarchia
 
A spiritualitás világában nincs demokrácia. Vagy nagyon is az van? Nem úgy néz ki, mintha teljes egyenlőség lenne, ugyanakkor mindenkinek jogában áll befogadni Istent, és felismerni saját isteniségét, mert az viszont minden egyes emberre vonatkozik. Elgondolkoztató, hogy pl. az Angyalok világában miért nincs demokrácia? Nagyon szoros, az erő és energia mennyiségén alapuló hierarchikus rend uralkodik. Kérdés, hogy az emberek világa hasonlít-e az angyalokéra, vagy fordítva?
 
Elvileg mindenki képes arra, hogy befogadja az isteni energiát, amivel gyógyítani, másokon segíteni tud. Elvileg minden ember képes lehet arra is, hogy tudományos kutató, vagy orvos, vagy rendkívüli képességű művész legyen. Elvileg. Gyakorlatilag mégsem mindenki válik azzá, mert nem elég szorgalmas, mert nem elég hozzá a szellemi képessége, mert nem kapott elég tehetséget – és hozzá önreklámozó képességet, ami nélkül a legjobb művész is elvész.
 
Mi kell tehát a valódi fejlődéshez és a tisztességes energiagyógyításhoz? Elsősorban alázat, szorgalom és tapasztalat, erős hit és kitartás. És igenis azt gondolom, hogy mindenki a maga módján kell, hogy tanuljon hozzá. Ha nem egyetemen, akkor az élet iskolájában, a tapasztalataiból. S abban a pillanatban, aki felsőbbrendűnek hiszi, vallja magát, lehullik a porba, és nemes képessége gonoszsággá aljasul. És Isten mentsen meg mindenkit az ilyen gyógyítótól!
 
-eszme-