Olyan tudományos eredmények állnak a rendelkezésünkre, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy az egész univerzumban – minden látható és érzékelhető anyagi megnyilvánulás mögött – működik egy hatalmas energiaforrás, egy gondolkodó, irányító energia.

Az interjú első része itt olvasható!

– Magazinunkban arra törekszünk, hogy a spiritualitás mellett helyet kapjon a tudományos gondolkozásmód, ezért a következőkben beszélgessünk ezek összefüggéseiről! Szerinted mit jelent az ezotéria és spiritualitás világában a tudományos gondolkozás? Hiszen klasszikus értelemben a spiritualitás nem tudomány.

– A klasszikus tudomány az ezotériát úgy kezeli, mint valami New Age-hez kapcsolódó vallást, de az igazság és a valóság az, hogy olyan tudományos eredmények állnak a rendelkezésünkre, amelyek alapján arra lehet következtetni, hogy az egész univerzumban – minden látható és érzékelhető anyagi megnyilvánulás mögött – működik egy hatalmas energiaforrás, egy gondolkodó, irányító energia. Ezt sokan megfogalmazták, és a tudományos kutatás eredményei is ezt igazolják. Ami a kutatókat visszatartja attól, hogy egységesen kiálljanak egy új szemlélet mellett, az részben a tudatalattiban elültetett hit (mármint arra vonatkozólag, hogy az univerzum anyagi, és semmi más) részben a szívükben lévő félelem (hiszen jaj, mi történne akkor, ha én a kollégáim közös véleményével szembe mennék?). Túl kell lépnünk azon, hogy az Univerzum anyagból keletkezett és alapvetően anyagi. Erre bizonyítékunk nincsen. Viszont ha tudomásul vesszük, hogy minden hullám természetű, akkor egészen biztosan van forrása. Tehát ha az elektronok, protonok, neutronok hullámként viselkednek, akkor van forrásuk. Ez nem tudománytalan, egyszerűen ez a következő lépés. Amiben én nagyon bízom az az, hogy tudományos gondolkodók hamarosan előlépnek vele.

– Vannak olyan tudományágak, ahol mutatnak némi hajlandóságot egy nyitás felé anélkül, hogy hívők, vagy spirituális emberek lennének?

– Vannak olyan tudósok, fizikusok, akik a Végső valóság elolvasása után azt mondták, hogy ez a megközelítés új irányokat, új szempontokat nyitott meg számukra. Az orvosoknál ugyanezt tapasztalom. Előfordult, hogy orvosok hívtak meg orvosi körökbe előadást tartani, ahol egyáltalán nem olyan alapon hangzottak el információk, mint amit az orvosi könyvekben tanítanak, de rendkívüli érdeklődéssel követték. Már csak azért is, mert megértették, és nem kellett elhinni. 2009-ben orvosi Nobel díjat adtak Elisabeth Blackburn-nek, mert bizonyította, hogy a meditáció, a relaxáció, a megváltoztatott táplálkozási mód sejtszinten pozitívan visszahat az emberi szervezetre és gyorsítja a gyógyulást. Ez egy logikai bukfenc, amely az evolúció elméletét – annak jelenleg elképzelt formájában – lehetetlenné teszi. Az evolúció elmélete szerint az élet véletlenül jött létre anyagból, eljutott a homo sapiensig, egyszeri és megismételhetetlen, és a fizikai test halálával véget ér. Az evolúciós elmélet alapján az embernek egyetlen élete van, márpedig ha csak ez az egy élete van, ugyan miért érezne felelősséget mások iránt, miért ne lophatna, rabolhatna, gyilkolhatna? Ezt a gondolkodásmódot kaptuk az evolúciós elméletétől, és hogy alapvetően téves, azt tapasztaljuk saját életünk minden részletében és a bolygó egész állapotán… A Nobel díjas felfedezés lényege, hogy a testet működtetheti, és genetikai szinten átalakíthatja, megfiatalíthatja a gondolat, a meditáció. De ha igaz volna az, hogy a gondolat anyagból jött létre, és gondolataink forrása az agy, akkor hatalmas logikai bukfencet volnánk kénytelenek lenyelni, hiszen így az anyag által létrehozott gondolat visszahat az anyagra és megváltoztatja, átalakítja, átrendezi, átépíti azt, amiből ő maga létrejött. Ez Münchausen báró esete, aki kihúzta magát a saját hajánál fogva a mocsárból, mégpedig lovastól. Ha Nobel díjat adtak ezért a felfedezésért, akkor ki kellene értékelni a jelenség összefüggéseit, és egyértelműen kijelenteni, hogy az emberi agy nem képes gondolatokat létre hozni, az ember egyszerűen nem fejlődhetett ki pusztán anyagból, függetlenül attól, hogy a jelenkori tudomány hány milliárd évet rendel hozzá ehhez a csacska elképzeléshez. Az ember első sorban energialény, akinek van anyagi teste, amelyet gondolattal és érzelemmel irányítani képes, de a gondolat és az érzelem magasabb frekvenciájú, magasabb energiaszintű, és ezért anyagi műszerekkel hagyományos módon nem is mérhető. Ahogy egy orvos barátom kiválóan megfogalmazta a lényeget: „Azt ma még nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az ember alulról, anyagból építkezik-e, vagy felülről, gondolati teremtés és információ útján… de egy valami biztos: változtatni, csak felülről lefelé lehet. Azaz első a gondolkodásmód megváltoztatása, és csak az hozhat eredményt a fizikai test javulásának folyamatában.”

Azt javasolnám az olvasóknak, hogy vegyék a kezükbe a Végső valóság c. könyvet, hiszen nemcsak új orvosi-gyógyítói szemlélettel, de annak a bizonyos szabad energiának a titkával is megismerkedhetnek, amelyet oly sokan feltételeznek és keresnek. Persze nem az az első, hogy a szabad energiához hozzáférjünk, és azzal ugyanazt tegyük, mint a hagyományos energiaforrásokkal, csak éppen sokkal gátlástalanabbul, sokkal gyorsabban. Amíg nem ismerjük fel, hogy minden cselekedetünknek olyan következménye van, amely visszahat az elkövetőre, amíg nem kezdünk felelősséget érezni saját életünk, embertársaink élete és az egész bolygó élete iránt, addig a szabad energia csak árthat, illetve felgyorsíthatja azt a folyamatot, amelyben már most is benne vagyunk, és amelynek következményeit egyre nehezebben viseljük. A korábbi szemlélettel és a korábbi gondolkozásmóddal felgyorsítjuk ezt a rohanást a szakadék felé.

– Említetted korábban, hogy nem biztos, hogy szenet és olajat kell elégetnünk ahhoz, hogy energiához jussunk, hanem transzformálnunk kell az energiákat. Te ebben az esetben humán transzformálásra gondolsz vagy gépekre?

– A gépek ugyanúgy tudják transzformálni, mint a humán erőforrás. A gépek anyagból állnak, az anyag elektronokból, protonokból és neutronokból, és mindegyik átveszi ezt a hatalmas energiát, folyamatos rezgésben, mozgásban van, és még mínusz 273 fok közelében sem lehet megállítani egyetlen parányi elektront sem. Hatalmas energia van a háttérben, amit az elektronok, protonok és neutronok folyamatosan átvesznek. Ha ők át tudják venni, akkor valószínű, hogy megfelelő szerkezetek segítségével mi is hasznosítani tudjuk.

– Ehhez azért kellenek a szerkezetek. Mi a szerepe ebben a meditációnak?

– Ha megváltozik a gondolkozásmódunk, a szemléletünk, és meditálunk, akkor a meditációval ráhangolódhatunk magasabb rezgésszámú szférákra, és onnan lehozhatjuk a megfelelő információt. Ha megfigyeljük, az igazán nagy felfedezések is így születtek. Először megvolt az eredmény, és azután fokozatosan épült alá a létra, a logikai, matematikai, fizikai kísérletekkel és eredményekkel.

– Gyakorlatilag a kollektív tudatalatti mindenki számára hozzáférhető…

– Persze, ez így van. Mindenki számára hozzáférhető, de a hozzájutáshoz kitartás és munka kell. Egyrészt. Másrészt az anyagi világban szerzett tudásra is szükség lehet, mert példának okáért, ha a magasabb világok lakói segítő szándékkal mutatnának egy kapcsolási rajzot, annak értelmezéséhez és torzításmentes megvalósításához nagyon is kellenek a megfelelő szakterületen szerzett ismeretek. Egy laikusnak hiába mutatnák, nem tudná, mit lát, és azt sem, hogy mire jó. Nagy lehetőséget látok abban, ha a tudományos kutatásban dolgozó testvéreink bevezetik módszereik közé a napi rendszeres meditációt. Különben ma már élsportolót ki nem engednek a versenypályára azt megelőző meditációs és vizualizációs gyakorlatok nélkül.

A meditáció minden jel szerint a bölcsülésünk, én-ismeretünk és megvilágosodásunk útja, sőt, a 2009-es orvosi Nobel-díj alapján a fiatalság ill. lassabb öregedés kulcsa is. Igaz ugyan, hogy ehhez az úthoz kitartó tanulás és gyakorlás kell, de az eredmény ezt bőségesen kompenzálja.

-eszme-