Mindenkit úgy kell szeretni, mint ahogy saját magunkat szeretjük. Ha valaki saját magát nem tudja elfogadni és szeretni, akkor senkit sem tud a Földön…

Lévai János pszichotronika tanár így mutatja be Nekünk ifj. Csontos Vilmost:
 
"Csontos Vilmos egy nagyon szerény ember… A mai pszichotronikának a megújítása, újra közkinccsé tétele az ő nevéhez fűződik, Neki köszönhető. Maga az alap, a szellem energiával történő gyógyításnak a korai szakaszát illeti, az Bratislaw Kaffkától, a Kísérleti Pszichológia című művével indult. Vilmos nagy alázattal, hatalmas tudással, és mindenek előtt a magyarságnak és Jézus útjának az ismertetésével emelte a pszichotronikát olyan szintre, hogy ma már mindenhol a világon úgy hívják őt, hogy a zselizi gyógyító, aki számára nem létezik gyógyíthatatlan betegség. Ezek ma már nem csodák. Egyszerűen azt mutatja meg, hogy mindenki képes arra, amit ő csinál, és a hozzávezető utat adja."

–  Mit jelent a pszichotronika, és Ön hogyan jutott az információkhoz, amit azóta tanítanak is? – kérdezem ifj. Csontos Vilmostól.

–  Ezeket az információkat a szlovák és cseh szakemberek már a második világháború előtt ismertették. Bardon és Kaffka könyvei már ismertek voltak, és amikor hozzájutottam ezekhez az alternatív gyógymódokat ismertető könyvekhez, igencsak meglepődtem, hogy nemcsak az orvostudomány létezik, hanem több másik alternatív gyógyító út is. A pszichotronika görög és latin szavak ötvözete, ami azt jelenti, hogy élő lélekkel, mozgó lélekkel történő gyógyítás. Én 20 éve tanítom és 30 éve gyógyítok ezzel a módszerrel. A legjobb pszichotronikusok még ma is az oroszok, ők tanították erre Hitler pszichotronikusait is. Persze nem mindenre, mert ezzel háborút is lehet nyerni…Sajnos van fekete mágia oldala is, amivel harcolni lehet, háborúkat megnyerni, de mi a fehér mágia oldalát használjuk, ami az emberiség gyógyítását szolgálja.
 
– Talán ijesztő lehet, hogy Hitler emberei is ezeket a módszereket alkalmazták. Ezek szerint már akkor is ismertek voltak és nem csak mostanában jött le az információ, hogy közkinccsé váljon?

– Ennek a gyökerei egészen Jézusig, sőt Zarathusztráig (Jézus előtt 1700 évvel élt) húzódnak, sőt egészen Egyiptomig vezethetők vissza, az egyiptomi mágus papokig. Kimutatható, hogy a magyar mágus papok is ismerhették ezeket a praktikákat. Szinte mióta létezik emberiség, ez a tudomány is létezik. Pl. a fekete mágia Istennél úgy szerepel, hogy ez a tiltott gyümölcs, ezt nem volt szabad megismerni Ádámnak és Évának. Magyar vonatkozása az, hogy a tiltott gyümölcs alanyai a bajai boszorkányok voltak, ahol Ádám és Éva megtanulta ezt a tiltott tudást és Isten megbüntette őket. Baja városának azért ez a neve, mert ott történt az emberiség baja…
 
– Vajon az Istennek tetsző dolog-e, hogy a tudás mégis az emberiség kezébe került, és ellenpólusként került-e az Ön kezébe a tudás másik oldala? Korábban, Ön előtt művelték mások is a pszichotronika fehér mágia oldalát?

– A fehér mágiát a jó emberek működtetik most is a Földön, akiket mindig az emberiség megmentésének szándéka vezérel. Úgy, ahogy Jézus is megjövendölte: nem lesznek betegségek, nem lesz halál, nem lesznek temetők, járványok. Azt mondják, hogy minket látókat, és a lelkeinket már a Mennyországban kiképeztek és az első föltámadásnál – ami most zajlik – leküldtek a Földre, mint Jézus hadseregét, hogy az egész emberiséget gyógyítsuk meg. Cseppet furcsának hangzik, talán nagyképűségnek is tűnhet, hogy mi azt mondjuk magunkról, hogy Jézus hadserege vagyunk, de…
 
– De az egész emberiség is egy kicsit nagy létszám…

– Az egész emberiség lehet Jézus hadserege, ha magában éli a szeretetet. Mit jelent ez? Azért vállaltam ezt a riportot, hogy elmondjam: ha valaki gondolatban háromszor elmondja, hogy „szeretem saját magamat, szeretem saját magamat, szeretem saját magamat”, akkor magába hívja a Mennyországot, akkor eljön a Földre a Mennyország, nem lesznek többé háborúk, betegségek, nem lesz gyilkolás. Nagyon fontos, hogy az emberek ezt tudják és ne a gyűlöletet hívják magukba, ne a haragot, hanem a szeretetet.

– Ez egyébként ennyire egyszerű volna? A világ nagy csodái ennyire egyszerűek?

– Mi bebizonyítottuk az elmúlt húsz év alatt. Kértük Jézust hogy fiatalítson meg bennünket, adjon nekünk hosszú életet, gyógyítson meg minket a bajainkból. Nagyon egyszerűnek tűntek ezek a dolgok és mindent megkaptunk Jézustól, amit kértünk tőle. Jézus a Bibliában azt mondja, hogy „kérjetek, és a Ti hitetek szerint megadatik néktek”.

– Ennyire egyszerű és ennyire bonyolult? Ennyire bonyolult szeretni és elfogadni saját magunkat?

– A háromszoros hazugság is valósággá válik, és ha valaki háromszor elismétli az önszeretetet, a hitet, vagy azt, hogy hiszek Jézusban, akkor Jézus is le fog jönni. Mert belénk jő el Jézus, és belénk jő el a szeretet. És akkor jő el a Földön a Mennyország kora. Jelenleg nagyon kevés emberben van itt a szeretet. Méréseink szerint Magyarországon kb. másfélmillió ember van, akibe a szeretet beléköltözött. Ha a riportot meghallgatják (a cikk anyaga eredetileg egy rádió felvétel volt – a szerk.), elolvassák pár ezren és magukba hívják a szeretetet, az is nagyon sokat számít, mert ezek az emberek már nem akarnak háborúzni.

– Sok ember mondja, hogy nem akar háborúzni, de a háborút éppen önmagában, önmagával kezdi. Pont az önszeretet hiánya vezet a betegségekhez is.

– Mindig Jézushoz kell visszakanyarodnunk. Jézus azt mondta „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat!” Itt egyértelműen megmondja, hogy mindenkit úgy kell szeretni, mint ahogy saját magunkat szeretjük. Ha valaki sajátmagát nem tudja elfogadni és szeretni, akkor senkit sem tud a Földön… A gyűlölet okozza a rákot. A harag meg a sclerosis multiplexet. Amit másoknak kívánunk, az rajtunk teljesül be.

– Úgy tűnik, hogy a pszichotronikának sok köze van a magyarsághoz.

– Mi a Nap Istennek a népe vagyunk, és a beavatottak tudhatják, hogy képesek vagyunk gyémánt fényként visszajutni az Istenhez, és képesek vagyunk ezekkel az energiákkal gyógyítani.

– Hogyan éljenek és gondolkozzanak a hétköznapi emberek, ahogy a pszichotronika és Csontos Vilmos üzeni nekik?

– Mindenki éljen a lehető legnagyobb szeretetben, szeressétek egymást, felebarátaitokat, saját magatokat, és mivel a Földön mindenki testvére egymásnak, lehet tegezni egymást, nem szükséges, hogy különleges viszonyt alakítsanak ki egymással. Csak a szeretetet szabad táplálni a Földön. Mindenki hívja magába a szeretetet!
 
 
Megjegyzés: A teljes riport elhangzott 2008. április 17-én a Gong Rádióban, amely meghallgatható itt.
 

eszme-