Karácsony misztériumában megszülető Megváltó szimbolizálja azt az örök igazságot, hogy mindnyájunk lelkében meg kell születnie Krisztusnak, a Megváltó Szeretetnek. De vajon miért kell bennünk, gondolatainkban, érzéseinkben, cselekedeteinkben megszületnie a krisztusi szeretetnek?

Azért, mert az önmagát feláldozó szeretet, melyet a Megváltó az Evangéliumban az emberiséggel közölt, az egész világegyetemet éltető, az egész világegyetemet fenntartó örök igazság.

Ennek elfogadásával vagy elvetésével áll vagy bukik az egész világegyetemben létező összes szellemlény sorsa. Álljon bárki a világegyetem bármely pontján, ha a krisztusi szeretet elvével azonosul, lénye mérhetetlenül kiteljesül. Ha a krisztusi szeretet elvével ellentétbe kerül, önmagát lefokozva összezsugorodik. A krisztusi elvek, az evangéliumi igazságok, az áldozatos cselekvő szeretet az egyetlen szellemi érték, melyet életünkben megvalósítani életbevágóan fontos, mert szellemi jövőnk, örök életünk alakulása függ tőle. Egyedül a legmagasabbrendű elvekkel – a krisztusi elvekkel – való azonosulás tesz bennünket alkalmassá az örök életben a mind magasabb rendű, Isten által kitűzött diadalmas szellemi feladatok betöltésére. Aki nem azonosul az evangéliumi elvekkel, a szeretet elvével, azt az Isteni Szeretet, mint alkalmatlant nem illesztheti be végtelenül nagyszabású terveibe, nem ruházhatja fel hatalmas szellemi erőkkel, mert a maga és mások kárára használná. Az Isteni Szeretet kénytelen azokat a szenvedések tüzébe alámeríteni, hogy a szellemi salak kiéghessen belőlük és a magasrendű erők és állapotok birtoklására alkalmassá válhassanak.

Előbb vagy utóbb, de mindnyájunknak át kell élnie a Karácsony misztériumát. Mindnyájunk lelkében meg kell születnie a Megváltó elveinek, a megváltó Szeretetnek.

Makk István: "Az örök fejlődés kozmikus útja" művének I. kötetéből, közreadja: ifj. Makk István.

Forrás: Spiritualitás