Végre tudományosan is bizonyított, van kapcsolat a látható fizikai és a láthatatlan dimenziók között. A tudomány hívei és a spirituális szemléletű emberek végre szótértenek, közösen ünnepelhetnek. Egy eddig ismeretlen vagy inkább eltitkolt ősi alaptudás, az Univerzum alaptörvényei közül talán a legfontosabb látott napvilágot…

A mindent leleplező dokumentum kisfilmben megszólaló tudósok a kutatás módszertan keretei között bizonyították: anyag valójában nem létezik. Minden ami körülvesz bennünket csupán különböző frekvenciájú rezgés, amely  – most már bizonyítottan – hullám természetű. Ha hullámtermészetű, akkor pedig a hullámoknak kell, hogy legyen forrása. Felismerték, hogy alapvetően kétfajta érzés-élmény között billeg az emberiség, a szeretet és a félelem élménye/érzése között.

 

Az anyag, és ami mögötte van…

Azt, hogy az anyag önmagában nem létezik, a kvantummechanika nagy gondolkodója, Max Planck szerint is evidenciaként kezelendő már. Max doktor Albert Einstein mellett a modern fizikai nagy forradalmára.
“Minden anyag csak egy bizonyos forrásenergia, erő által keletkezik és létezik. Ez az erő az atomrészecskéket rezgésbe hozza, és azt az atom legparányibb naprendszereként összetartja. Kénytelenek vagyunk azt feltételezni, hogy ezen erő mögött egy tudatos, intelligens “irányítás” létezik. Ez az intelligens “irányítás” az eredeti létrehozója, forrása minden anyagnak nevezett vagy tartott rezgés-halmaznak” – jelentette ki a Nobel-díjas fizikus.

A fizikai világot látszólag nem vonhatjuk kétségbe, mert az egy olyan stabil dolog, amit láthatunk és megérinthetünk. De ahogy Einstein mondta; a modern fizika meggyőzött bennünket arról, hogy az öt érzékszervünkkel felfogott mindennapi élet valójában csak káprázat, illúzió.

A Mindenható frekvencia

A Mindenható frekvencia

Minden fizikai tárgy, bármi ami körülvesz bennünket, csupán rezgési szintjében, frekvenciájában különböző rezgés-halmaz. Ez azt jelenti, hogy ha a rezgési szint, frekvencia változik, az anyag szerkezete is megváltozik.
Ha egy üvegpoharat azzal hozunk rezgésbe, hogy saját rezonanciafrekvenciáján érintjük, akkor az annak hatására – belső szerkezetében – mozogni kezd, szerkezete megváltozik, cseppfolyósodhat, végül akár el is törhet. Ez nem csoda, hanem egy folyamatban lévő, láthatatlan “Forrás-cselekvés”.

A kontinensek, az élőlények, a robbanások mind-mind az un. Hangnak köszönhetők. A Hang egy olyan tényező, ami a dolgokat összetartja: a Hang képzi a forma alak alapját.
“Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige, ő volt kezdetben Istennél” – így mesélik nekünk a világ keletkezését és a teremtést a Bibliában. Mai nyelvezetünkkel ezt úgy mondanánk, hogy:
“Volt a nagy üresség, jött a Hang, és alakot öltött az anyag.”

A spirituális világtól szemléletileg távol álló tudósoknak köszönhetően bebizonyosodott, hogy mindent, amit létezik, egy Forrás hozza létre. A bibliai idézetben az Ige valójában a hangfrekvenciát jelképezi.
Kimutatták azt is, hogy két vagy több frekvencia interferenciaképe impulzust hoz létre. Ilyen impulzus az emberi szív lüktetése is – azt a lüktetés, amely a vért az ereken keresztül a testünkben áramoltatja.
Sokkal több van az életben annál, mint amit az öt érzékszervünkkel fel tudunk fogni. A teremtő Hangot egy tonoszkóp segítségével például láthatóvá lehet tenni:

A hangok tonoszkópon keresztül látszódnak, és könnyen rájöhetünk arra, hogy hang formái hasonlóak, mint az ősi megfigyelések és a szent geometria:

Beláthatjuk, hogy – jó eséllyel – egy kódolt ismereteket hagytak ránk. Ezek olyan információk, amelyeket jelek és szimbólumok hordoznak. Ez a tudás egy maroknyi ember birtokában volt, akik titkolták ezt a nyilvánosság előtt. Hogy miért is?

A tudatosságról

“Ha tudatosságunk golflabda méretű, akkor egy könyv olvasásakor a könyv megértése is golflabda méretű. Amikor figyelünk, a tudatosságunk golflabda méretű, és amikor reggel felébredünk, az éberségünk is golflabda méretű. De ha ezt a tudatosságot tágítani tudjuk, akkor a könyvet jobban megértjük, mert tudatosabban figyelünk, amikor pedig felébredünk, éberebbek vagyunk. Ez a tudatosság. A tiszta, vibráló tudatosság óceánja ez, ami mindenkiben ott van.” – David Lynch

Napjainkban már kora gyermekkorunktól kezdve arra tanítanak bennünket, hogyan gondolkodjunk racionálisan és gyakorlatiasan. Az oktatás a bal agyféltekére összpontosít, és ennek károsabb hatásai vannak, mint gondolnánk.

 

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.