A tudatosodás folyamata arra késztet minket, hogy felismerjük és elengedjük régi beidegződéseinket és meggyőződéseinket, s nyíljunk meg életünk minden egyes területének új útja előtt.

A világon minden táján sokan járják közülünk a tudatosodás útját. Arra törekszünk, hogy egyéni és közös életünket mind jobban összhangba hozzuk a természet és az Univerzum törvényeivel, hiszen csak így élhetünk egyensúlyban és harmóniában önmagunkkal, egymással és a Földdel.            

Ma, amikor saját személyes gondjainkon túl nap, mint nap szembesülünk az ökológiai, társadalmi és politikai problémákkal, nagyon fontos, hogy megtanuljunk tudatosabban élni. Ha Te, mint egyén, vállalod a felelősséget és tudatosan éled az életed, ezzel példát mutatsz másoknak.

A mindennapok tudatos megélésének megtanulása soha véget nem érő, egyre mélyülő és egy életen át tartó folyamat. Azt követeli tőlünk, hogy lépjünk érintkezésbe lelki bölcsességünk lényegével, egyesítsük azt lényünk összes többi szintjével – a mentális, az emócionális és a fizikai szinttel, tudatosítva magunkban lényünk interdimenzionális mivoltát.

A tudatosodás folyamata arra késztet minket, hogy felismerjük és elengedjük régi beidegződéseinket és meggyőződéseinket, s nyíljunk meg életünk minden egyes területének új útja előtt.


Elveszítettük a kapcsolatot a természettel, mivel saját lelkünkkel sem volt kapcsolatunk. Konfliktusba kerültünk a természettel, és nem élünk harmóniában vele. Leigáztuk és kizsákmányoltuk. Visszaéltünk bolygónk vendégszeretetével.
 


A lélek – az egyetemes intelligencia vagy az egylényegűség – azért öltött testet a Földön, hogy megtapasztalja a kétlényegűséget. Azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk, mi az egylényegűség és a dualitás, mi az összeolvadás és a különválás.
 


Azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk magunkhoz ölelni mindkét princípiumot, hogy érezzük, egyek vagyunk a világegyetemmel, ugyanakkor az egyetemes forrás egyedi és megismételhetetlen megnyilvánulásai vagyunk. Ha ezt a Planetáris Tudatot elő tudjuk hívni, ki tudjuk fejleszteni egy kritikus létszám felett az emberek tömegében, akkor a Föld visszanyeri eredeti egyensúlyát. Szebb, változatosabb, termékenyebb és varázslatosabb lesz, mint valaha.
 


Az emberiség kifejleszti tudatát és bölcs lesz, ezért visszatérhet a Paradicsomba.
 


Ilyen üzeneteket és gondolatokat kell hordoznia direkt és indirekt módon azoknak a tudományos ismeretterjesztő, valamint szórakoztató és vetélkedő műsoroknak, amelyek a Planetáris Tudat szellemében készülnek.

A legtöbb ember, különösen a fiatalok el sem tudják képzelni az életet televízió, sőt ma már inkább az internet nélkül. Ma már természetesnek találjuk, hogy egy gombnyomásra szemünk elé varázsolhatunk bármilyen fontos eseményt, bárhol is történjék a világban.

Régen csak a kiváltságos rétegek értesültek a világ eseményeiről, és ők is csak jókora késéssel. Manapság viszont bármelyikünk részt vehet, mondjuk egy királyi esküvőn Londonban, olimpiai játékokon Barcelonában, átélheti az öbölháború szörnyűségeit, a jugoszláviai bombázás következményeit, vagy a Holdon járás felemelő pillanatait. A külvilágot semmi sem hozta olyan közel otthonunkhoz, mint a televízió, vagy az internet. A tévén, az interneten keresztül saját környezetükben leshetjük meg a Föld ritka állatait és izgulhatunk értük, hogy életben maradjanak. Többek között ezért tudjuk átérezni környezetünk fenyegetettségét, amikor savas esők pusztítanak, vagy ha buldózerek pusztítják az esőerdők élővilágát –  útépítés ürügyén.


Okkal féltjük a technikai civilizációtól a természetet, városainkat és saját magunkat is
. A múltat ma többen és jobban ismerik, mint eddig bármikor. Míg régen csak a tudósok igazodtak el az ősi civilizációk között, manapság a tévénéző, internetező saját szemével láthatja a szentföldi ásatásokat, vagy az ókori görög építészet remekeit.


Bár a nagyközönség ismeretei gyakran felületesek, az emberi tudás alapjai hihetetlenül kiszélesedtek. A mai ember átlagosan tovább él, mint elődei. A hosszabb élettartam életmód változtatásra is lehetőséget teremt, szerencsére a televíziós műsorok egy része ehhez is ad útmutatást. Az ilyen típusú műsorok az önmagunkról való véleményalkotásban és az embertársainkhoz való viszony lélektanában is nyújtanak ismereteket.


Joshua Meyrowitz szociológus szerint a televízió elmossa a gyermek- és felnőttkor határvonalát. Pár évtizeddel ezelőtt a gyerekek a legtöbb családban szinte semmit sem tudtak a felnőttek bizonytalanságairól, félelmeiről, szexuális tevékenységéről, a szülővé válás gondjairól.
 


Manapság viszont a felnőtteknek szóló televíziós műsorok görbe tükrén át, úgyszólván belülről szemlélhetik a felnőttek világát. Meyrowitz szerint a televízió hatása a fiatalokra káros is lehet, különösen akkor, ha a felnőttek álnokságát, tisztességtelenségét helyezik előtérbe.


A kritikus véleményeket hangoztatók közül sokan még ennél is továbbmennek, s az erőszakos bűncselekmények számának növekedését azoknak a televíziós műsoroknak a számlájára írják, amelyek az erőszakot, mint a válsághelyzetek megoldásának egyetlen lehetőségét mutatják be.


Dr. Benjamin Spock is figyelmeztet, hogy azok a gyermekek, akik egyre-másra erőszakos cselekményeket bemutató televíziós műsorokat néznek, előbb-utóbb általános emberi viselkedésformának fogják tekinteni az erőszakot.


Mérei Ferenc gyermekpszichológus azt mondta a televízióról, hogy az rendkívül hasznos a gyerekek számára, hiszen ablakot nyit a világra, és naponta friss ismeretekkel, információkkal segíti neveltetésüket.(Az ő életében ez még így is volt!)


Az újságírók zöme úgy érzi,  ahhoz, hogy az emberiség rájuk figyeljen és energiát adjon, egyre szenzációsabb történetekkel kell előállniuk, mert azt hiszik, hogy csak a borzalom, csak az erőszak adható el. Csakhogy az újságírók valódi szerepe nem ez! Spirituális szerepük szerint egyre mélyebben és egyre spirituálisabb módon kell érzékelniük a többi embert. Ha megfigyelik és közvetítik, mit tesznek és mit képviselnek a különböző lélekcsoportok és egyének, akkor ezáltal mindenki számára megkönnyítik, hogy hozzájusson a mások által hozott igazságokhoz.


A különböző népek kultúrájának, szokásainak, mítoszainak megismerése segít egymás megértésében, és lehetővé teszi azt, hogy az emberiség egységesen, egy emberként tehessen lépéseket a Föld és a földi élet megőrzése és jobbá tétele érdekében. Ezért szükséges, hogy a leghatékonyabb tömegkommunikációs eszközt, a  televíziót és az internetet  megfelelő módon, a megfelelő célra használjuk – a tudatosodásunk érdekében.


Nádorfi Lajos 
operatőr


A szellemi alkotás olyan, mint egy éles, csillogó fotó,
és a Föld olyan lesz, mint ennek sötét negatívja.
Ez a Föld csak az árnyéka a szellemi alkotás szépségének és dicsőségének,
de a fejlődésünkhöz erre van szükségünk.”

Betty J. Eadie