A legutóbbi orosz kutatások magyarázatul szolgálnak olyan jelenségekre, mint az intuíció, a tisztánlátás, a csodás spontán gyógyulások, az öngyógyítások, a mentál hatása a klímára. Nem hangzik rosszul…

Grazyna Fosar és Franz Bludorf kutatása rámutat arra, hogy a DNS-t bizonyos frekvenciájú szavak befolyásolják és újra-programozhatják. Ezek a felfedezések egy új típusú orvostudománynak nyitják meg kapuit, amelyben a DNS-t bizonyos kulcs-szavakkal és frekvenciákkal újra lehet programozni, vagyis feldarabolás vagy bizonyos gének helyettesítése nélkül.

Az emberi DNS csupán 10%-át használja fehérje előállításra. Csupán e kis része képezi a nyugaton ismert és népszerűsített kutatások tárgyát.

A fennmaradt 90% ballaszt-anyagnak van nyilvánítva, melynek semmilyen jelentősége nincsen. Ennek ellenére, az orosz kutatók meg vannak győződve arról, hogy a természet egyáltalán nem pazarló, ezért nyelvészekkel és genetikusokkal karöltve elhatározták, hogy felfedezik az emberi DNS fennmaradt részének valódi szerepét. E kutatások eredményeinek következtetései forradalmiak.

GYÓGYÍTÓ SZAVAK

Ennek megfelelően az emberi DNS nemcsak testünk felépítéséért felelős, hanem információ-raktárként és kommunikációs csatornaként is szolgál. Vagyis egyféle Internet. Az orosz nyelvészek felfedezték, hogy az egész genetikai kód, főképp a nyugaton fölöslegesnek ítélt 90%, az emberi nyelvek szabályai szerint működik. Ilymódon összehasonlították a nyelvtani szabályokat (a szavak és mondatok képzési módját), ezek sémáit (egy bizonyos nyelvben használt értelmezés tanulmányozása) és az alapvető nyelvtani szabályokat. Így felfedezték, hogy a DNS alkaloid/alkáli molekuláira az emberi nyelvekben használt nyelvtani szabályok érvényesek.

Más szóval, az emberi nyelvek nem véletlenszerűen, hanem a DNS eredményeként jelentek meg.

Piotr Gariaev orosz biofizikus, biológus és kollégái tanulmányozták a DNS vibrációs viselkedését is, vagyis bizonyos frekvenciák hatását erre.

Következtetésük elképesztő: az élő kromoszómák holografikus számítógépekként működnek a DNS belsejében létrehozott endogén lézer- sugárzás hatására. Vagyis sikerült nekik bizonyos vibrációs modellt előállítaniuk a DNS-t és a genetikai információt befolyásoló lézersugár segítségével. És akkor, amikor a DNS szerkezete az emberi nyelv szerkezetével azonos, direkt szavakat és mondatokat is lehet használni a DNS módosításához, amelyhez semmilyen kódfejtés nem szükséges.

01

E dolgot kísérletileg bebizonyították! Az élő DNS (a szövetekben nem pedig “in vitro”), határozottan reagál a szavak és mondatok által gerjesztett lézer sugarakra, a rádióhullámokra is, ha megfelelő frekvenciát használunk. Ezzel tudományosan magyarázható a kijelentések, autogén tréning, hipnózis és pozitív gondolkodás erős hatása az emberre. Tehát természetes és normális, hogy a DNS reagál a nyelvezetre. Mialatt a nyugati kutatók sebészeti eljárásokkal bizonyos géneket vonnak ki a DNS láncból más helyekre beműtve ezeket kísérletezés céljából, addig az oroszok lelkesen dolgoznak azon berendezéseken, amelyek lehetővé teszik a sejt anyagcsere befolyásolását rádió- és ennek megfelelő fényfrekvenciákkal, bizonyos genetikai bántalmak kijavításáért.

Gariaev tudósainak csoportja sikerült bebizonyítani, hogy ezzel a módszerrel megjavíthatók az X sugarak által károsított kromoszómák. Mi több, felfogtak bizonyos információs modelleket az egyik DNS-ből, és ezt továbbították egy másiknak, ilymódon sikerült átprogramozniuk ennek sejtjeit, egy másik genommá. Ilymódon átalakítottak békaembriókat szalamandraembriókká, csupán a megfelelő információs modell átadásával. Az egész információ átadódott, semmilyen mellékhatás nélkül, amilyenek a nyugati gyakorlat során gyakran előfordulnak. Ez nyilvánvaló módon az orvostudomány egyik legnagyobb forradalmi ugrása, mely minden bizonnyal meglepő változásokkal fog járni. Látványos eredményeket értek el egyszerűen vibrációkkal és nyelvezettel, a bizonyos módon barbárnak számító molekuláris sebészeti beavatkozási technikák alkalmazása helyett. Ezek a kísérletek rámutatnak a vibrációs genetika végtelen potenciáljára, melynek nyilvánvalóan nagyobb hatása van a szervezet működésére, mint amit a DNS biokémiai folyamatainak alkáli részlegének (az egész 10%-nak) tulajdonítanak.

A spirituális és ezoterikus mesterek már évezredekkel ezelőtt tudták, hogy az emberi test beszéddel: szóval és gondolattal programozható.

Most tudományosan is megmagyarázták és bebizonyították ezt a dolgot. Természetesen a megfelelő frekvenciát kell alkalmazni. Éppen ezért nem mindenki sikeres, sem ugyanolyan mértékű sikereket nem tud elérni minden egyes alkalommal. Az embernek dolgoznia kell belső folyamataival, hogy bizonyos spirituális érettséget érhessen el ahhoz, hogy direkt és tudatos kommunikációt hozhasson létre a DNS-el. Az orosz kutatók olyan berendezés kidolgozásán dolgoznak, mely biztosítja a sikert, megfelelő frekvencia használatánál.

 MINDENKINEK SAJÁT BELSŐ FORRADALMÁT KELL VÉGREHAJTANIA

Azonban egy magas spirituális tudattal rendelkező személynek nincs szüksége semmilyen berendezésre! Ő nem függ semmilyen gépezettől. Mindannyiunk megtehetjük azt, amit a tudomány igazol! Az orosz kutatók felfedezték, hogy az emberi DNS morfológiai szabványokat hoz létre a semmiből, úgynevezett mágneses “féreglyukakat” teremtve. Ezek a híres Einstein-Rosen hidak mikroszkopikus megfelelői, melyek a kozmikus fekete lyukak közelében megtalálhatóak, két nagyon távoli pontot kapcsolva össze, rövidítésképpen.

Ezeknek – alagúthoz hasonlóan – két végük a kozmosz különböző zónáiban találhatóak, és általuk az információ átadható a tér és idő törvényein kívül. A DNS ilyen információkat vonz a makrokozmoszból, átadva azokat tudatunknak.

Olyan, mint egy sokrétű rezonátor, mint egy több különböző állomást fogó rádió-készülék, a kibocsátó frekvenciájának függvényében. Ez a hiperkommunikációs folyamat rendkívül hatékony egy mély relaxációs állapotban. A stressz, gondok vagy egy hiperaktiv mentál megnehezíti ezt a folyamatot, és a kapott információk elferdülnek vagy haszontalanná válnak. A természet évmilliók óta használja ezeket a hiperkommunikációkat. A modern ember csupán egy kis részét ismeri ennek intuíció néven. Íme egy természetből vett példa erre: egy hangyaboly esetében, ha a királynőt eltávolítják a kolóniából, a hangyák folytatják a boly építését, az eredeti tervnek megfelelően. Azonban, ha a királynőt megölik, az egész kolónia tevékenysége félbe marad. Egyetlen hangya sem tudja, mit kell tennie. Úgy tűnik, hogy a királynő a csoport-tudat által közvetíti a boly tagjainak, mit és hogyan kell tenniük, a hangyák meg vakon hallgatnak rá, mintha saját tudattal nem rendelkeznének.

02

Az ember ugyanezt a típusú hiperkommunikációt tapasztalja meg akkor, amikor van egy intuíciója vagy ihlete. Több hónapon keresztül egy 42 éves férfi éjjelente azt álmodta, hogy egy CD-Rom típusú információs rendszerrel áll kapcsolatban. Ilymódon igazi tudást szerzett meg, különböző szakterületekről, amelyeket ő reggelente ellenőrzött. Egy igazi információáradat érte – mint egy enciklopédia! Ezek nagy többsége kívül esett saját személyi tudáskörén és olyan technikai részleteket tartalmaztak, melyekről halvány fogalma sem volt.

 A FANTOM DNS HATÁS

Ez a fajta hiperkommunikáció látványos hatásokat hoz létre, mind a DNS-ben, mind az emberi lényben. Az orosz kutatók lézer fénysugárral sugároztak be egy DNS mintát és a gép képernyőjén az a hullám modell jelent meg, amelyre számítottak. Akkor, amikor kivették a DNS mintát, a hullám modell nem eltűnt, hanem továbbra is ott maradt! Több hasonló kísérlettel igazolták, hogy az eltávolított minta által létrehozott hullám energetikai modellje ott marad. Ezt nevezték el fantom DNS hatásnak.

MIKROSZKOPIKUS FÉREG/FEKETE LYUKAK

Állítások szerint a szokásos téren és időn kívülről energia áramlik az aktivált féreglyukakon át akkor is, miután eltávolították a DNS mintát a kísérletből. Mellékhatásként megfigyelték, hogy a hiperkommunikációra képes emberi lények körül is megmagyarázhatatlan elektromágneses mező jelenléte észlelhető. Elektronikai berendezések, pl. CD lejátszók működése leállhat néhány órára.

Amint az elektromágneses mező kezd eltűnni, ezek a berendezések újból normális módon működni fognak néhány órán belül. Sok gyógyító és terapeuta régóta ismeri már ezt a hatást. Minél telítődöttebb a légkör, vagyis minél nagyobb az energia, eme berendezések megállásának lehetősége annál nagyobb. És a berendezések gombjait hiába nyomogatjuk, úgysem fognak elindulni, csupán néhány óra elteltével, miután eltűnt az energia.

Grazyna Gosar és Franz Bludorf: Vernetze Intelligenz (Összekapcsolódott Intelligencia) című könyvében nagyon pontosan és világosan megmagyarázzák ezeket a jelenségeket. Ők olyan forrásokat idéznek a múltból, amikor az emberiség nagyon szorosan kapcsolódott egymáshoz és a többi életformához, a csoport-tudathoz és csoportként cselekedett. Azonban, ahhoz, hogy megtapasztalják az egyéni tudatállapotot is, az embereknek szinte teljes mértékben el kellett felejteniük a hiperkummunikációt.

 A FELSŐBBRENDŰ CSOPORTTUDAT

Ebben a pillanatban, az emberiség szintjén, az individualizált tudat viszonylag stabil és létrehozható egy új, valóban felsőbbrendű csoport tudati forma, melyben hozzáférhetünk a teljes információhoz, a testünk minden sejtjében – DNS-ünkben jelen lévő biológiai rezonátor segítségével – erőfeszítés nélkül vagy anélkül, hogy távolról manipulálnának minket, az információt illetően. Akárcsak az Internet, DNS-ünk is továbbíthatja saját információit ebbe a széles hálózatba, mely maga az Élet, információkat is kaphat ebből a hálózatból és valószínűleg direkt kapcsolatot is teremthet e hálózat többi tagjaival. A csodálatos távolsági gyógyítások, telepátia, ily módon könnyedén és természetesen megmagyarázható. Például, bizonyos állatok már távolról észlelik gazdáik hazatérését. E dolgot a hiperkommunikációval és a csoport tudattal lehet megmagyarázni. Egyetlen csoport tudatot sem lehet a végtelenségig használni egyéni tudat nélkül. Máskülönben visszatérnénk egy olyan primitív állapotba, melyben a csorda ösztönök rendkívül könnyedén manipulálhatóak.

Jelen pillanatban a hiperkommunikáció teljesen másvalamit jelent: a kutatók szerint, ha az egyéni tudattal rendelkező emberek, újból képesek lesznek hozzáférni majd a csoporttudathoz, emberfeletti teremtő erőre fognak szert tenni, mellyel képesek lesznek átformálni az egész bolygón lévő életet. Tény az, hogy az emberiség nyilvánvalóan egy ilyen felsőbbrendű csoporttudat felé tart. Becslések szerint, a most születő gyermekek 50% -nak nagy problémái lesznek az iskolában.

Őket Indigó gyermekekként ismerik – indigó színű aurájuk miatt, mely magas tudatállapotukra és rendkívüli tisztaságukra utal. Ugyanakkor, egyre több tisztánlátói képességgel rendelkező gyermek születik (lásd. Paul Dong: A kínai indigó gyermekek című könyvét). E gyermekek személyes példájukkal megtanítják nekünk, felnőtteknek, mit jelent a felsőbb csoporttudat.

Például a klímát, rendszerint nem befolyásolhatja egyetlen ember sem. Azonban egy csoport szelleme képes befolyásolni ezt – lásd bizonyos törzsek esőt hozó táncait.

03

A klímát erősen befolyásolják a Föld saját frekvencia rezonanciái, az úgynevezett Schumann frekvenciák. De ezek pontosan azok a frekvenciák, amelyek agyunkban mennek végbe, és akkor, amikor több ember szinkronban, összehangoltan cselekszik, a lézersugárhoz hasonló hatás jön létre ebben a megnyilvánulásban. Ezzel tudományosan is megmagyarázható az, hogyan lehet befolyásolni az időt!

A csoporttudat kutatói létrehozták az I. Típusú Civilizáció Teóriáját. Egy felsőbb csoporttudatba belépett emberiségnek semmilyen környezeti, sem energiahiányos problémái nem lennének. Mivel természetes módon kontrollálnának minden energiát és folyamatot az egész bolygón. Beleértve az esetleges katasztrófák kivédését is! Egy II. típusú civilizációnak meg, ellenőrzése lenne egész galaxiájuk összes energiái felett.

A FELSŐBB CSOPORTTUDAT RENDET TEREMT

És most egy igazi bomba: akkor, amikor nagyszámú ember koncentrál ugyanarra a célra (pl. egy futballmérkőzés, Karácsony megünneplése vagy más hasonló méretű esemény…), bebizonyították, hogy a véletlenszerű számokat létrehozó generátorok, rendezett számsort képeznek a véletlenszerű számsorok helyett. Más szavakkal, egy felsőbb (rendezett) tudat mindig rendet teremt az egész környezetben!

Egyetemi környezetben végzett kísérletek bizonyítják, hogy a fizikai és mentális világ összekapcsolódik és kölcsönösen függnek egymástól! A projektről bővebben a következő site-on:http://noosphere.princeton.edu/fristwall2html

A DNS-t most egy szerves vezetőnek tekintik, mely normális testhőmérsékleten működik, a mesterséges szuper-vezetékektől eltérően, melyek nagyon alacsony hőmérsékleten képesek működni: -200 és -400 Celsius fokok között. Minden szupervezető képes tárolni a fényt, tehát az információt is. Ezzel magyarázható, hogyan képes a DNS olyan jól tárolni és közvetíteni az információt. Ami az úgynevezett féreg-lyukakat (wormhole) illeti, ezek normális módon nagyon instabilak és a másodperc töredéke alatt eltűnnek. Bizonyos feltételek között, ezek a féreg-lyukak önmagukban szerveződnek, olyan űrt képezve, melyben például a gravitáció elektromossággá alakulhat át. Ezek az üres terek hasonlóak ionizált gázt sugárzó labdákhoz és mérhetetlenül nagy energiával rendelkeznek.

A TUDAT EREJE

Oroszország egyes vidékein,ilyen sugárzó fénylabdák gyakran jelennek meg.

Az oroszok intenzív kutató programokat indítottak, melyek meglepő következtetésekhez vezettek. Nagyon sok ember ismeri ezeket a vidékeket, ahol ezek az űrjelenségek, az égen megjelenő csillogó fény gömbök formájában gyakran fordulnak elő. Figyelmesen szemlélik ezeket, azt kérdezve: vajon mik lehetnek ezek? Egyszer arra gondoltam: Szervusz! Ha ufók vagytok, repüljetek háromszög alakban. És egyszerre a gömbök háromszöget formáltak. Egy másik alkalommal azt üzentem nekik, hogy gyorsítsanak fel 0-ról, maximális sebességre, és ezt tették. Nyilvánvalóan ufóknak hittem őket. Barátságos ufóknak, mivel azt tették, amit mondottam.

Az oroszok most felfedezték azokon a vidékeken, ahol ezek a fénygömbök megjelennek, hogy a gondolat által irányíthatóak. E gömbök körül nagyon alacsony frekvenciákat mértek, melyek azonosak az agyunk által gerjesztett frekvenciákhoz. Eme azonosság miatt reagálnak e gömbök a mi gondolatainkra! Figyelmeztetnem kell benneteket arra, hogy nem jó ötlet ráugrani egy ilyen, talajon lévő fénylabdára. Mivel a benne lévő energia annyira nagy, hogy genetikai mutációkat okozhat nekünk.

De az is lehet, hogy mégsem. Mivel köztudott például az, hogy sok spirituális tanító létrehoz ilyen láthatatlan energia gömböt maga körül, akkor amikor mély meditáció állapotában kellemes és spirituálisan felemelő állapotot hoz létre.

Híressé vált az egyik ilyen spirituális tanító esete, akit valaki lefényképezett miközben székén ülve meditált, és a fényképen csupán egy fehéres-csillogó ködfolt volt látható. Egyszerűen ez a jelenség a gravitáció-antigravitáció jelenségével áll kapcsolatban, ezekkel a féreg-lyukakkal, amelyek gondolattal stabilizálhatóak valamint a hiperkommunikációval, vagyis a szokásos tér-idő szerkezetünkön kívüli energiával. Az előző nemzedékek, akiknek ilyen kapcsolataik voltak a hiperkommunikációval és fénygömbökkel, angyali tapasztalatnak nevezték ezeket.

Annak ellenére, hogy ezekről a kölcsönhatásokról azt feltételezik, hogy csupán spirituális energia transzferek voltak ezekből a szférákból az Ember számára, ami nem jelenti azt, hogy angyalok nincsenek!

04

A hivatalos tudomány ismer már olyan zónákat a Földön, ahol gravitáció anomáliák vannak, amely elősegíti az ilyen űr fénygömbök képződését. Eddig a gravitációs eltérés a mező összértékének 1% -a alatt volt. Nemrég 3-4% -os gravitációs anomáliákat mutató zónákat is felfedeztek. Az egyik ilyen hely Rocca di Papa, Rómától délre (a hely pontos megjelölését lásd a – Vernetzte Intelligenz – című könyvben. Ott különböző dolgok emelkednek a levegőbe, kezdve a gömböktől, egészen az autóbuszokig (igen, nem nyomdai hiba).

Válaszolj

Az e-mail címed nem publikáljuk.