Makk István könyvében részletesen leírja az isteni erő aktiválásához, a bennünk rejlő erő felébresztéséhez szükséges imák szövegét is. Természetesen nem kell azt hinni, hogy kizárólag csak ezzel a szöveggel működik minden! De Makk Istvánnál ez bevált, ezért bátran ajánlja mindenki másnak, aki önmagát szeretné egészségessé varázsolni. Nála bevált, hiszen 90 évet élt.

Éljük most át Paramahansza Jogananda néhány gyógyító állítását!

Hihetetlen ereje van, ha gondolataimban ennek erőt adok! Ezt más nem teheti meg helyettem. Gondoljunk az előbb említett evangéliumi példázatra. Az Úr Jézust rengetegen szorongatták, de csak egy fogadta be az isteni erőket.

– Mennyei Atyám! A Te világosságod áramlik Krisztuson át! Minden vallás szentjein! Rajtam is! Ez az isteni fény van jelen testem minden sejtjében!

Gondoljak a Krisztusi engramra, mely minden sejtemben jelen van! Ez a legfőbb kozmikus valóság! Mert másodpercenként 10 millió sejt – minden másodpercben 10 millió Krisztusi engram születik testemben. Születésemtől halálomig – minden másodpercben – 10 millió új figyelmeztetés! Krisztusé vagyok! Krisztusivá kell válnom! Csodálatos kozmikus valóság!

– Mennyei Atyám! Testem sejtjei fényből vannak alkotva! Sejtjeimet Te alkottad!

– Sejtjeim egészségesek -, mert Te vagy az Egészség!

– Sejtjeim szellemiek – mert Te vagy a Szellem!

– Sejtjeim halhatatlanok – mert Te vagy az Élet!

– Sejtjeim tökéletesek – mert Te vagy a Tökéletesség!

 

Gyógyító állítások betegségben:

– Mennyei Atyám! Gyógyító erőd minden sejtemben áramlik!

– Isten tökéletes ereje áthatja betegségem sötét zugait!

– Mennyei Atyám! Te Krisztus által minden sejtemben jelen vagy!

– Sejtjeimben Krisztus gyógyító ereje áramlik!

– Minden sejtemben jelen van a "Krisztusi engram", a Krisztusi bizonyság!

– Sejtjeimben billiószoros a krisztusi jelenlét, melynek gyógyító erejét nem szabad bénítanom Hegyibeszéd ellenes élettel! (Máté 5., 6., 7. fejezetek: Krisztus programbeszéde).

– Mennyei Atyám! Krisztus feltámadt közömbösségem sírjából! Tudatlan külső életem minden fátyla elhamvadt Krisztusban való felébredésem fényében

– Nem a test vagyok! Nem a vér! – Nem az életerő! – Nem a gondolat! A halhatatlan szellem vagyok – aki mindezeket megvilágítja!

– Szikrája vagyok a Végtelennek! Nem vagyok hús és csont! Fény vagyok!

– Mennyei Atyám! Minden sejtemben jelen vagy!

– Isten lényéből vagyok alkotva!

– Minden sejtemben Krisztus világossága fénylik! Máté és Lukács evangéliuma szerint – a benső szem mindent fénnyel áraszt el, ha működik! Ha életemmel beprogramozom azt!

– Életerőm áramlik – agyamtól egész testembe folyva! A sejtek mind isszák az életerő áramát!
Fénysugarak áradnak sejtjeimben!

Hogy sejtjeimet fénysugarak árasszák el, ennek feltétele Máté és Lukács evangéliuma szerint a benső szellemi szem működése!

Gyógyító állítások a test világosságáért – a benső szellemi szem működéséért
 

– Mennyei Atyám! Te alkottál otthont részemre élő sejtekből! Te alkottad ezt az otthont! Ez az otthon a Te otthonod! A Te otthonod tökéletes!

– Gyermeked vagyok! Atyám vagy!
Mindketten ugyanabban a templomban lakunk! Ebben a sejtek templomában Te mindig itt vagy!

Hozzáteszem, hogy ez élő valóság! Krisztus engramja sugárzik 5 billió sejtemben! 5 billió sejtem mindegyikében! Élő valóság! Másodpercenként 10 millió új sejt – 10 millió Krisztusi engram születik szervezetemben! Ez azt jelenti, hogy másodpercenként 10 milliószor tévedhetetlenül újra és újra kialakul születő sejtjeimben ez a Krisztusi arc – ez az isteni jelenlét! Születésemtől testem felbomlásáig! És ez isteni erejű – megszakítás nélküli – élő valóság!

Az ember megborzong ennek a kozmikus erejű isteni valóságnak – megszakítás nélküli és folyton újraszülető – állandó jelenlétére – testemben. Akár tagadom, akár nem, ez jelen van!
Ennél nagyobb erejű isteni valóságot nem tudok elképzelni, melyet a biológiai kutatás tárt fel.
Folytassuk tovább, éljünk át még néhány isteni mantrammot Jogananda szerint, mely elénk tárja a szomorú, de lefokozott valóságot.

Elmentem sötétséget játszani.
Elmentem tévedéssel játszani.
Hazajöttem az anyag sáros jelével.
Közelemben vagy, de nem láthatlak
Otthonod tökéletes, de nem láthatom.
Vak vagyok!

 Mennyei Atyám!
A sötétség felett a Te fényed ragyog!
Világosság és sötétség együtt nem állhat.
Űzd el a sötétséget!

 Mennyei Atyám!
Tépd szét a fátyolt, amely elrejt előlem!
Nyilatkozz meg, mint lángoló Valóság!

 Mennyei Atyám!
Testem sejtjei Fényből vannak alkotva!
Sejtjeimet Te alkottad!
Azok tökéletesek, mert Te tökéletes vagy.
Azok szellemiek, mert Te vagy a szellem.
Azok halhatatlanok, mert Te vagy az örök Élet!

A gondolatterápia legfőbb elveinek összegzése

 

Hittel és meggyőződéssel teli gondolat a nehézségek szikláit összezúzza és megteremti a kívánt változást! Az akarat rezgéseket hoz létre a légkörben, amelyekre a természet tervszerűen működő törvényekkel kedvező feltételt teremt.

Lényeges, hogy az erő és a figyelem elérje a hit és akaraterő olyan mértékét, amely megindítja az akaraterőt, hogy a gyógyítást létrehozza. Sohasem szabad lekicsinyelnem az ismételt és mind mélyebb erőfeszítés fontosságát! Az állítás ismétlésének folyamatosnak kell lennie!
 
Az állításokat mind erőteljesebben kell gondolatban ismételnem mindaddig, míg olyan erőt nem nyernek, amely elegendő lesz a beteg sejtek megváltoztatására és a lélek megindítására, hogy a csoda megtörténjen!

Az állítás magvainak elvetése és annak gyümölcsözése között sok folyamat játszódik le.
Növekedésének minden feltételét teljesítenem kell, hogy létrejöjjön a kívánt eredmény! Az állítás-magvaknak eleveneknek kell lenniük! Mentesnek a kétség, nyugtalanság és figyelmetlenség hibájától! Az állítás-magvakat odaadással és békével kell megöntöznöm, mély ismétléssel és határtalan hittel!

Az élő hit hegyeket mozgat! Mondja az Úr Jézus.

Senki sem tudja, megmondani, hogy a gyógyulás be fog-e következni. Aki megkapta Istentől a gyógyító hatalmát, csak akkor alkalmazza, ha Isten úgy rendeli! Ha erre indítást kap! Ha valamit tenni akarok, nem szabad azonnal cselekednem, először mély meditációban Istennel kell kapcsolatba lépnem, ekkor beállíthatom akaratomat az Isten akaratára!

Igaz gyógyulás csak szellemi megértés által megy végbe! Tartós gyógyulás nem lehetséges, ha folytatom a botlásokat és kihívom a betegség visszatérését! Aki isteni gyógyulásra vágyik, késznek kell lennie, hogy Isten törvényei szerint éljen! Minden más út eredménytelen!

A gondolat terápia magasabb fokát az első három terápia: idegterápia, tisztító terápia, életerő terápia megvalósítása nélkül betölteni nem lehet!

Makk István (1906-1996) életműve alapján – melynek fontos és mindennapi része volt a fentiek átélése.

Közreadja: ifj. Makk István


Forrás: Spiritualitás.hu