Makk István részletes módszertana, amelyet a gyakorlatban is hasznosítani lehet – bárki követheti pontról pontra, próbálkozása valószínűleg nem lesz eredménytelen. Legfőbb gondolata: az élő hit meggyógyít. És ebben a mondatban rejlik a gondolati gyógyító erő lényege. A módszerek a hit erősítését segítik elő. Ha valaki nem hisz sem önmagában, sem a felettes erőben, hiába próbálkozik…

A célok:

 
Első cél:
A krisztusi béke megteremtése.
A benső csend megteremtése.

Második cél:

Boldogító kapcsolatteremtés
a Mennyei Atyával – Krisztussal –
Szellemi vezetőmmel.

Harmadik cél:

A meditatív állapot mélyítése
bármely probléma megoldásának kutatásához.

Negyedik cél:

Magam, vagy más betegségének gyógyítása
a Mennyei Atya akaratával egyesülve.

Az idő
Legkedvezőbb időpont – reggel ébredés után. Természetesen más alkalmas időpontokban is alkalmazható.

A hely
Amennyire csak lehet, a hely elhatárolt, csendes legyen! Ha zajos helyen lehet csak meditálni, nem veszek tudomást a hangokról.

 

A gondolatterápia meditációjának bevezető előírásai


1. Karfa nélküli székre ülök, támaszkodás nélkül, vagy ha úgy szoktam meg, jóga ülésbe ülök, vagy teljesen kilazított, fekvő helyzetben – szavászana, vagy "hulla" tartásban – végzem a meditációt. (Én ez utóbbit szoktam alkalmazni.)

2. Lecsukom szemeimet. Összpontosítok a kozmikus erők beáramlási pontjára és a benső szemre – a kozmikus erők irányító központjára.

3. Gerincemet egyenesen tartom.

4. Pár mélylégzést végzek.

5. Majd lazítom testemet és mozdulatlan maradok.

6. Kiüresítek elmémből minden nyugtalanító gondolatot.

7. Elvonom figyelmemet a testi benyomásoktól: melegtől, hidegtől, hangoktól.

8. Nem gondolok a gyógyulás részleteire!

9. Elűzöm a nyugtalanságot, bizalmatlanságot, szomorúságot. Ezek rombolják a szervezetet.

10. Tudatosítom, hogy az isteni törvény munkálkodik! És hogy Isten mindenható!

11. Nem kételkedem és nem hitetlenkedem! A hit és összpontosítás a Törvény akadálytalan működését biztosítja. Mit mond Krisztus a vérfolyásos asszonynak? "Hited meggyógyított téged!"

12. Ragaszkodni kell ahhoz a gondolathoz, hogy minden testi állapot gyógyítható.

Ha eredményt akarok elérni, e fenti tizenkét pont mindegyikének betöltése döntő fontosságú!

 

A gondolatterápia meditációjának menete

 
1. Állításom elindítása előtt meg kell szabadítanom elmémet az aggódástól és nyugtalanságtól!

2. Megválasztom állításomat. (Ezeket fogjuk a zárórészben átélni.)

3. Halkan mondom, majd ismétlem halkabban, még halkabban, amíg hangom gondolattá válik.

4. Gondolatban fokozatosan erősítem, amíg mély, megszakítatlan összpontosítást nem érek el. Nem tudattalanságot, hanem megszakítatlan gondolatok mély folytonosságát.

5. Ha folytatom gondolati állításomat és mélyebbre érek, az öröm és a béke érzése növekszik bennem.

6. A mély összpontosítás állapotában állításom egybeolvad a tudatfeletti áramával.

7. Amikor folyton növekvő békét tapasztalok, állításom a felsőbbrendű én birodalmában honol, majd visszatér onnan határtalan erővel tudatos elmém befolyásolására.

8. Ha nem kételkedem, tanúja leszek az élő hit erejének! Krisztus szerint – a mustármagnyi hit hegyeket mozgat!

Az élő hit meggyógyít.

A gondolatterápia meditációjának nyolc fontos szempontja
1. Az állítás magvainak elvetése és annak gyümölcsözése között sok folyamat játszódik le.
Növekedésének minden feltételét teljesítenem kell, hogy létrejöjjön a kívánt eredmény!

2. Az állítás-magvaknak eleveneknek kell lenniük!
Mentesnek a kétség, nyugtalanság, figyelmetlenség hibájától.
Az állítás-magvakat odaadással és békével kell megöntöznöm! Mély ismétléssel és határtalan hittel!

3. Az állításokat mind erőteljesebben kell gondolatban ismételnem mindaddig, amíg olyan erőt nyernek, amely elegendő lesz testem sejtjeinek megváltoztatására – hogy a csodák megtörténjenek! Vagy ha valaki másért történik az ima, az ő lelkének megindítására – sejtjeinek gyógyítására!

4. A meditáció előtti fürdés vagy zuhanyozás: a testre is, szellemre is tisztító hatással van! Elősegíti az életenergia egyenletes eloszlását az egész testben. Megnyugtatja az idegeket és benső csendhez vezet! Én minden este zuhanyozom, a hajnali ébredéskor meditálok!

5. Minden meditáció előtt lelki fürdőt kell vennem! El kell vetnem minden gondomat, minden feladatomat!

6. Az időt, melyet meditációra szántam, egyedül Istennek – az isteni elveknek kell szentelnem!

7. Szilárdan el kell határoznom, hogy soha fel nem adom meditációimat.

8. Isten hallja szívem minden hívását! Akár tudatában vagyok ennek, akár nem! És eljön, amikor elérkezettnek látja az időt.