Kétségkívül merész állítás, bizonyítani is nehezen lehet, ám az ellenkezőjéről sem tudunk egyelőre biztosat. A pánspermium elmélet, amely szerint az első élő organizmus nem a Földön, hanem azon kívül alakult ki, egyre több embert foglalkoztat.

A pánspermium elmélet egyik legjelesebb képviselője Chandra Wickramasinghe, a Cardiffi Egyetem kutatója szerint egy elmélet addig helyes, amíg az ellenkezőjét be nem bizonyítják …
 
A hipotézist egyébként már az ókori görögök is helyeselték, Anaxagorasz több munkájában is említést tesz olyan magokról, amelyek a Földre érkezve élettel népesítették be azt. Az újkori pánspermium-elmélet kidolgozója azonban egy német származású tudós, Hermann von Helmholtz volt. A 19. század végén újra terítékre kerülő elméletet aztán több jeles tudós is felkarolta, 1903-ban például az a Svante Arrhenius, aki magát a hipotézist is elnevezte, és aki később Nobel-díjat is kapott.
 
Komoly tudósok a pánspermium elmélete mellett
 
Bár azt gondolhatnánk, hogy a Földön kívüli életről szóló elméleteket csak jöttment és önjelölt tudósok vallják, akik megfelelő tudományos eredmények felmutatása híján népszerű elméletek mellett kardoskodnak hevesen, a gyakorlat mégis egészen mást mutat. Az üstökösökkel és egyéb űrből származó szennyeződésekkel érkező élet alapvetően nem áll távol híres tudósok gondolkodásától sem. Nemcsak az elmélet egyik legnagyobb alakja, Fred Hoyle vezette a neves Institue of Astronomy-t Cambridge-ben, de a DNS kutatásai kapcsán szintén Nobel-díjat nyert Francis Crick is a földönkívüli élet egyik prominens védelmezőjének számít.
 
Crick ráadásul tovább is megy, mint Hoyle: szerinte nem valamilyen véletlen folytán került a Földre az élő organizmus, hanem Földön kívüli lények szándékosan juttatták el bolygónkra azt. Az irányított pánspermia elmélet szerint ugyanis létünk gyökerei a világmindenség egy másik pontján keresendőek. Leslie Orgellel közösen kidolgozott elméletében Crick azt állítja, hogy földönkívüli civilizációk küldték szét a világmindenségbe baktériumok útján az életet.
 
Manapság az Egyesült Államokban egyébként létezik egy intézet, a Society for Life in Space, amely azt tűzte ki célul, hogy 2050-re a világűrbe kilőtt baktériumok segítségével megkezdje a Tejútrendszer élettel való betelepítését. A Michael N. Mautner vezette intézet egyúttal arra is keresi a választ, hogy valóban képesek-e a baktériumok szélsőséges körülmények között is túlélni, hogy aztán a kedvezőbb környezet beköszöntével életre keljenek.
 
Nagy tűrőképességű baktériumok a világűrben
 
bibliaAz elmélet ellenzőinek legkomolyabb érve sokáig az volt, hogy élő organizmusok nem élik túl a világűrben adott feltételeket. Az élethez ugyanis feltétlenül szükséges elemek, a szén, a nitrogén és az oxigén megfelelő arányban igazából csak a Földön található meg. Az élet kialakulásához megfelelő hőmérsékletet is csak Földünkön tudtak eddig kimutatni a tudósok, így sokáig nehezen tudták elképzelni, hogy volt vagy van élet a Földön kívül is.
 
20 évvel ezelőtt azonban az Antarktiszon olyan meteoritot találtak, mely szerves élet nyomait is tartalmazta. Az Allen Hills meteor (ALH84001) 4 és fél milliárd éves anyagból van, a Mars felszíne alól 1 kilométerrel szakadt ki és került a világűrbe amikor hozzávetőleg 16 milló évvel ezelőtt egy aszteroida vagy üstökös becsapódott a vörös bolygóba. A meteor ekkor indult útnak és mintegy 13 ezer évvel ezelőtt csapódott be az Antarktiszba. Kutatók már 1984-ben megtalálták a meteoritot, de csak 1996-ban derült ki, hogy a kő fosszilizálódott mikrobák nyomait tartalmazza. Bár sokak szerint az Allen Hills meteorban talált életnyomok valójában már a Földön adódtak az üstököshöz, manapság valóban egyre többen vallják a Földön kívölről érkezett élet hipotézisét.
 
Kozmikus eredetű spanyolnátha
 
Az elmélet egyébként nemcsak az élet kialakulásával kapcsolatban jelenthet újdonságot: Chandra Wickramasinghe nemrégiben megjelent tanulmányában ugyanis azt állítja, hogy a Földön terjedő különféle fertőzések és betegségek is a világűrön keresztül terjednek. Wickramasinghe szerint az első világháború után többmillió ember életét követelő spanyolnátha is kozmikus eredetű, sőt a 2003-ban megjelent SARS is a világűrben bolyongó baktériumok révén terjed. A vírusok és különféle kórokozók olyan nanobaktériumok útján jutnak el a Föld különböző pontjaira, melyek a szél segítségével kerülnek a felhőkbe, majd bolygónk egy másik pontján újból az emberek közé vegyülnek.
 
A pánspermia elmélet egyébként − az elmélet propagátorainak bevallása szerint − az egyik legfontosabb kérdést továbbra sem oldja meg: vajon hol és mikor is keletkezett az élet? A pánspermia elmélet ugyanis mindössze a Földön kívülre helyezi az élet kezdetét, ám arról természetesen már nem tud semmi közelebbit, hogy a világűrben hol és mikor keletkezett az élet.
 
Forrás: Látogatók